Förvaltningsrätten upphäver en dom som berör två älgskötselområden i norra Värmland. Foto: Kenneth Johansson

Debatt: ”Älgförvaltningen är regionaliserad och ska bygga på samverkan”

Problemen med betesskador på skog kommer inte att lösas med fler tvingande styrmedel. I stället har behovet av att underlätta för lokal och regional samverkan samt ökade kunskaper hos alla berörda, framkommit som viktiga faktorer, skriver företrädare för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i en debattreplik.

I debattinlägget Behövs det inte mer tvingande styrmedel i älgförvaltningen? frågar jägarinitiativet HÄLGÄ i Gävleborg, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen om tvingande styrmedel och vilka direktiv vi tänker ge till länsstyrelserna.

Älgförvaltningen är regionaliserad och ska bygga på samverkan i syfte att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna. För älgförvaltningen finns regelverk i jaktlagen, jaktförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort.

Ingen lösning

En fråga utgår från redovisningen av ett regeringsuppdrag som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gjort, Skog och klövvilt. Där undrar man hur myndigheterna kommit fram till att det inte behövs fler tvingande åtgärder.

I arbetet med regeringsuppdraget ingick en konsultationsgrupp med företrädare för olika intressen. Där fann både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, med starkt stöd av konsultationsgruppen, att nuvarande problem med betesskador på skog inte kommer lösas med fler tvingande styrmedel.

I stället har behovet av att underlätta för lokal och regional samverkan samt ökade kunskaper hos alla berörda, framkommit som viktiga faktorer.

Bestämmer själva

Vad gäller direktiv som vi kommer att ge till länsstyrelserna, så finns svaret i hur nuvarande förvaltningssystem fungerar. Varken Naturvårdsverket eller Skogsstyrelsen kan eller ska bestämma vad länsstyrelserna ska besluta.

Länsstyrelserna är självständiga myndigheter och ansvarar för förvaltningen av älg i respektive län. Deras beslut ska följas och om någon part inte är nöjd finns möjlighet att överklaga.

Vägledning och styrning

Länsstyrelsen ges däremot styrning och vägledning för älgförvaltningen genom Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd.

I dessa föreskrifter finns också vägledning om skäl som kan ligga till grund för länsstyrelsens avregistrering av älgskötselområden som inte följer beslut som fattats med stöd av jaktlagen.

Arbete tillsammans

Dagens förvaltningssystem är uppbyggt kring att jägare och markägare tillsammans arbetar för att nå uppsatta mål, såväl avseende de nationella målen om älgstammens kvalitet och betesskador som lokala mål för älgpopulationens storlek och därmed mål för avskjutning.

Systemet havererar

För att nå målen behöver vi arbeta med både reglering av klövviltstammar och anpassning av skogsskötseln för ökad fodermängd, båda åtgärder som i dag bygger på frivillighet.

Att aktivt frångå länsstyrelsens beslutade mål riskerar leda till att systemet havererar, oavsett om det handlar om att avstå från att jaga eller att skjuta väsentligt mer än beslutad avskjutning.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.