tisdag 27 februari

Opinion

Länsstyrelsen Gävleborg kan inte stoppa jakten och därmed har Holmen tagit kontrollen över hela älgförvaltningssystemet, konstaterar debattörerna. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Behövs det inte mer tvingande styrmedel i älgförvaltningen?”

Myndigheternas beslut ignoreras och skogsbolagen ökar älgavskjutningen till högre nivåer än vad antagna planer anger. I det läget slår Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen fast att det inte finns behov av tvingande styrmedel i älgförvaltningen. Något som föranleder flera frågor. 

I rapporten Skog och klövvilt redovisar Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag att utreda möjliga åtgärder och vid behov föreslå regelförändringar.  
I rapporten tydliggörs att nuvarande viltförvaltningssystem och skogsskötsel utgår till stor del ifrån frivillighet. Även följande bedömning görs:  
”Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ser inte att det finns behov av att öka mängden tvingande styrmedel.” 

Myndigheter ignoreras

I flera län ser vi nu vad ”frivillighet som grund” och brist på tvingande styrmedel innebär. Skogsbolag ignorerar myndigheters beslut och driver på avskjutning av älg till högre nivåer än beslutade planer.   
I Gävleborgs län finns ett tydligt exempel:

Skogsbolaget Holmen gör egen bedömning för hur många älgar de tycker ska skjutas. Man ignorerar länsstyrelsens beslut och kommunicerar till jaktlagen att ta del av mål och avskjutningssiffror via jaktrapport.se som administreras av skogsbolaget, inte av länsstyrelsen. 

Bolag tar kontrollen 

På det viset får man jägarna att tro att det finns mer älg kvar att skjuta än vad länsstyrelsen beslutat. Länsstyrelsen Gävleborg kan inte stoppa jakten och därmed har Holmen tagit kontrollen över hela älgförvaltningssystemet. 
I ett nyhetsinslag i Sveriges Radio P4 Gävleborg, uttalar sig Holmens regionchef Matilda Hansson om bolagets agerande: 

”I dagsläget så är Holmens avskjutningsmål högre än länsstyrelsens eftersom vi har bedömt att det är nödvändigt för att nå riksdagens mål för älgförvaltningen.” 

Frågor till myndigheter 

Vi ställer följande frågor direkt till både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket: 
Hur har ni kommit fram till att det inte finns behov av att öka mängden tvingande styrmedel? 

Hur tydliga kommer direktiven till länsstyrelserna att vara?  
Eftersom både viltförvaltningssystemet och skogsskötseln utgår ifrån frivillighet och att ni anser att det inte finns behov av att öka mängden tvingande styrmedel – kommer ni att tydliggöra för länsstyrelserna att det är helt i sin ordning om bolag vill ignorera regler och beslutade planer? 

Kunskap och fakta

HÄLGÄ – Hållbar Älgförvaltning Gävleborg – är ett initiativ som består av personer som engagerat sig i älgförvaltningen i Gävleborgs län. Flera av oss är utsedda av länsstyrelsen för att representera jägarintresset i några av länets älgförvaltningsgrupper, ÄFG.  

Med HÄLGÄ vill vi samla fakta och svar på frågor samt sprida kunskap om älgförvaltningen. 

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget