Naturvårdsverket vill att fler älgar och rådjur skjuts för att betesskadorna ska minska. Foto: Lars-Henrik Andersson & Roland Svensson

Förslag från två myndigheter: Februarijakt på älg och rådjur i hela landet

Jakt på älg och rådjur i februari i hela landet, skyddsjakt på älgkalv på eget initiativ till mitten av april samt jakt på kronkalv med hund i september. Det här är några av förslagen från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för att komma till bukt med betesskadorna.

Naturvårdsverket har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram ett antal åtgärdsförslag till regeringen som enligt myndigheterna ska minska skadenivåerna på skog. Bakgrunden till myndigheternas utredning är att mer än var tionde ungtall har fått skador av bete från hjortdjur under det senaste året.

Betesskada av älg. Foto: Lars-Henrik Andersson

Förslag om bättre lokalt samarbete och anpassad skogsskötsel lyfts fram i utredningen men det råder ingen tvekan om att fokus är på att fler klövvilt ska skjutas, som anses vara centralt för att minska betesskadorna. Förutom att skjuta mer älg vill därför de båda myndigheterna lägga hårdare jakttryck på såväl rådjur som kronvilt.

– Att se till samtliga hjortdjur och inte bara älgen är centralt för att lyckas. Vi föreslår flera åtgärder som syftar till att minska hjortdjurspopulationerna. Det är dags att sluta prata flerartsförvaltning och börja genomföra den, säger Jens Andersson, projektledare på Naturvårdsverket, i ett gemensamt pressmeddelande från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Att se till samtliga hjortdjur och inte bara älgen är centralt för att lyckas. Vi föreslår flera åtgärder som syftar till att minska hjortdjurspopulationerna.

Jens Andersson

Myndigheterna anser att ett sätt att bidra till färre hjortdjur är en ökad förståelse för betesskadeproblematiken inom viltförvaltningen. Därför föreslås Skogsstyrelsen få en tydligare roll i viltförvaltningsdelegationerna och vid utbildning av älgförvaltningsgrupper.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket vill ha februarijakt på rågetter och kid i hela landet. Foto: Roland Svensson

Förslag lämnas dessutom på åtgärder som ska bidra till ökad fodermängd. Genom anpassad skogsskötsel eller riktade insatser med fokus på vilt är det möjligt att på frivillig väg skapa eller tillgängliggöra mer foder lokalt, tror Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Ökad fodermängd

− Mer tillgängligt foder bidrar till minskad skadenivå och skogsskötseln behöver därför än mer anpassas för ökad fodermängd. Att öka förståelsen hos markägare om detta och att införa regellättnader är viktiga pusselbitar för att kunna nå målen, säger Ebba Henning Planck, projektledare på Skogsstyrelsen, i pressmeddelandet.

Så vill Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen utöka jakttiderna på älg, rådjur och kronvilt

Älg
1–28 (29) februari. Endast smyg- eller vaktjak.

Rådjur (get och kid)
1 februari–28 (29) februari. Endast smyg- eller vaktjakt.

Kronvilt
Hind: Hela landet utom Skåne län (utanför kronhjortsskötselområden) 16 augusti–28 (29) februari. (Under perioden 16 augusti–30 september och 1–28 (29) februari endast smyg- eller vaktjakt.
Kalv: Hela landet utom Skåne län (utanför kronhjortsskötselområden) 16 augusti–28 (29) februari. (Under perioden 16–31 augusti och 1–28 (29) februari endast smyg- eller vaktjakt.
Skåne län inom kronhjortsskötselområden: Årskalv den 16 augusti–28 (29) februari. Under perioden den 16–31 augusti samt och 1–28 (29) februari endast smyg- eller vaktjakt.

Längre hundjakt på kronkalv
Hundjakt på årskalv av kronhjort i september i de delar av Sverige där älgjakten börjar den 1 september.

Förslag på skyddsjakt på älgkalv
Årskalv av älg får jagas om älg orsakar stamskada på tall i ungskog under perioden 1 oktober–15 april.

Fler myndighetsförslag på åtgärder:

  • Skogsstyrelsens samverkansprojekt med lokala aktörer ”Mera tall / Samverkan skog och vilt” bör intensifieras och fokusera än mer där behovet är störst. Arbetet föreslås integreras ytterligare i befintlig struktur för älgförvaltningen.
  • Lokala och regionala aktörer ska ges möjlighet att söka medel för innovationsprojekt i syfte att tillsammans utveckla lokala förvaltningsmodeller och verktyg för att minska betesskadorna.
  • Ökade satsningar på utbildning om hur såväl viltförvaltning som skogsskötsel kan bedrivas för att minska skadorna.

Läs hela utredningen här

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev