Världsnaturfonden, WWF, har reagerat på den svenska älgförvaltningen och skogsbrukets krav på fortsatt minskad älgstam. Foto: WWF och Roland Svensson.

Världsnaturfonden om älgen: ”Skogsbruket bör anpassas”

Världsnaturfonden, WWF, är i Sverige kanske mest känd för att uttala sig i rovdjursfrågor. Nu har även älgen blivit ett ämne för organisationen, som i ett uttalande framhåller att arten är viktig för Sverige – och att skogsbruket bör anpassas och inte enkom fokusera på produktion.

I en artikel på WWF:s hemsida ställer sig organisationen frågan hur det egentligen är står till med den svenska älgen.

Där intervjuas organisationens naturvårdsexpert, Benny Gäfvert, som även presenteras som jägare.

Ökade konflikter

– Älgen är en viktig del i våra svenska skogar. När älgen betar hjälper den till att sprida olika växtarter i skogen. Betandet bidrar också till att de växter som älgen inte äter får större utrymme. Det skapar en mosaik av olika växter och djur som ger skogen större biologisk mångfald. Älgen är också ett viktigt bytesdjur för de större rovdjuren som varg och björn. Om antalet älgar skulle minska för kraftigt skulle vi troligtvis se fler konflikter mellan människor och rovdjur och fler rovdjursattacker på tamdjur som till exempel får, svarar Benny Gäfvert på frågan om vad som är älgens plats i naturen och ekosystemet.

Benny Gäfvert, WWF.

Minskad mångfald

I artikeln diskuteras såväl rödlistning som jakt och att betesskador främst ligger till grund för de jaktliga besluten.

Benny Gäfvert lyfter även att det intensiva skogsbruket minskat skogens biologiska mångfalt, vilket gjort det svårare för älgen att hitta mat – vilket får den att beta på den odlade skogen i stället.

Vad tycker WWF borde göras för att stärka älgstammen?

– Skogsbruket bör anpassas mer till livet i skogen och inte bara fokusera på att producera träråvara till skogsindustrin. Skogen måste få vara en livfull plats och ett väl fungerande ekosystem med rik biologisk mångfald och där är älgen en viktig del. Om skogen skulle brukas annorlunda med större variation i växtligheten skulle det finnas mer mat åt älgarna och då skulle troligtvis även betesskadorna på odlad skog gå ner. Det är också viktigt att återställa fler våtmarker och vattendrag i skogarna. De leder till ökad biologisk mångfald, ger svalka och bidrar till mer näringsrik mat till älgarna, svarar Benny Gäfvert i artikeln på WWF:s hemisda.Hela artikeln läser du här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev