Holmen skog har inte bedrivit älgjakt med inriktning på naturvård och sund viltförvaltning och levt upp till befintlig lagstiftning. Därför sägs skogsbolaget upp på jakt statens marker. Foto: Kenneth Johansson

Länsstyrelse stoppar Holmen från jakt på statlig mark: ”Allvarlig situation”

Norra Hälsinglands älgförvaltningsgrupp, där skogsbolaget Holmen är ordförande och största markägare, har skjutit för många älgar och därmed inte följt vad som står i avtalet för nyttjande av statlig mark. Det anser Länsstyrelsen i Gävleborgs län som därför säger upp avtalet med skogsbolaget.

Länsstyrelsen Gävleborg konstaterar i ett pressmeddelande att Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde inte har hanterat jakten enligt gällande bestämmelser. Det har resulterat i en överskjutning av en älgstam som, enligt den nationella älgstamsberäkningen, befinner sig i ett ansträngt läge. Länsstyrelsen väljer därför att säga upp nyttjanderättsavtalen, det innebär att skogsbolaget Holmen förlorar rätten att använda marken för jakt.

Sandra Wahlund. Foto: Kristoffer Pettersson

Länsstyrelsen har haft löpande dialog med älgförvaltningsgruppen för området utan att lyckas nå samsyn i frågan och gruppen har låtit jakten fortgå.

– Det här är en allvarlig situation. Älgförvaltningen är uppbyggd med dialog och samverkan i åtanke. Det sätt man bedrivit jakten i norra Hälsingland riskerar att leda till skador på förtroendet för systemet i stort som kan bli svåra att reparera, säger Sandra Wahlund, enhetschef för enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg, i pressmeddelandet

Bär ansvar

Holmen är en av de största markägarna i området, ordförande i gruppen för älgförvaltningen samt även företrädare i de älgskötselområden där de kraftigaste överskjutningarna skett. Länsstyrelsen anser därför att bolaget bär ett ansvar för hur situationen utvecklats sig i området.

Holmen utestängs

Upplåtelsen statligt ägd mark för jakt sker under förutsättning att jakten bedrivs med inriktning på naturvård och sund viltförvaltning och att befintlig lagstiftning efterlevs. Länsstyrelsen Gävleborg anser att förhållningssättet i norra Hälsingland frångår vad som angetts i avtalen och väljer därför att säga upp dem.

Det innebär att Holmen inte kommer att kunna jaga på marken efter att uppsägningstiden löpt ut.

Marken det handlar om motsvarar ungefär en procent av älgförvaltningens yta.

– Det är en markering från oss att vi inte vill att det jagas på det här sättet de gjort på statlig mark, säger Sandra Wahlund till Hudiksvalls Tidning.

Läs allt om Holmen skogs kritiserade älgförvaltning här

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev