Först gav förvaltningsrätten i Umeå de privata markägarna i Hornmyr viltvårdsområde rätt: Området ska inte upplösas. Men nu säger samma förvaltningsrätt att området ska upplösas.

Olika domar i samma fråga: ”Är det ett lotteri vi är med i?”

Turerna har varit många i frågan om en upplösning av Hornmyr viltvårdsområde i Västerbotten. Sveaskog och Holmen Skog vill upplösa viltvårdsområdet och har fått rätt i en dom i förvaltningsrätten. En dom som nu överklagats av de privata markägarna till kammarrätten.

Del 5: Ordföranden om kritiken – och att nå målen: ”Vi ska balansera den”

Premium

Jägarna kallar till krismöte. Ordföranden vill fira med tårta.
När de skogliga målen är uppnådda vill den ena sidan fira att planen lyckats. Den andra anser att älgstammen är på väg mot utrotning.

Är det nu, när man närmar sig målen för skogsskadorna, som förvaltningsarbetet sätts på riktigt prov?

”Oetisk älgjakt i djupsnö leder inte till samsyn”

Om man på Holmen tror att problemen med betesskador löser sig genom att jaga dräktiga hondjur och några älgkalvar i djupsnö, har man tappat greppet om verkligheten. Däremot kommer skogsbolaget längre från den samsyn man säger sig eftersträva.

Holmen stoppade inte sin kritiserade vinterjakt på älg, de bytte istället jaktområde.

Holmen flyttade sin vinterjakt på älg: ”Normala snömängder”

Premium

Holmen skog har inte stoppat sin kritiserade vinterjakt på älg. Däremot flyttade bolaget jakten.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län ser inget skäl till att stoppa Holmens skogs planerade älgjakt i djupsnö.

Jägareförbundet kräver stoppad älgjakt i djupsnö – nekas av länsstyrelsen

Jägareförbundet Mitt Norrland vill stoppa Holmen skogs planerade jakt på älg i djupsnö utanför Örnsköldsvik. Länsstyrelsen ser dock inget behov av ett jaktstopp.

Med hjälp av skidor ska Holmen skog nu ut och jaga älgkor och deras kalvar i meterdjup snö.

Holmen ska jaga älg i meterdjup snö: ”Etiken tycker jag inte man behöver ta upp”

Holmen Skog har plogat grusvägar norr om Örnsköldsvik. Nu ska bolaget genomföra vinterjakt på älg i meterdjup snö där målet är att fälla tio kor och 36 kalvar.
– Tittar man på hur en älg är byggd borde någon meter snö inte vara ett problem. Etiken tycker jag inte ens att man behöver ta upp, regering och riksdag har bestämt jakttider och det följer vi, säger Emil Fahlén, viltansvarig på Holmen, till tidningen Jakt & Jägare.

Skogsbolag fortsätter kampen för att upplösa viltvårdsområde

Premium

Sveaskog och Holmen har inte gett upp hoppet om att upplösa Hornmyrs viltvårdsområde i Västerbotten. Skogsbolagen har nu överklagat förvaltningsrättens nej till upplösning.
I överklagan anklagar de länsstyrelsens beslut i frågan för att leda till följder som myndigheten inte förstått den fulla vidden av.

Holmen skog: ”Vi vill vara tydliga”

Premium

Lars Johansson, chef skog och mark vid Holmen skog i Västerbotten, säger att det övergripande skälet till att bolaget vill att Hornmyrs viltvårdsområde löses upp är att det saknas samsyn i älgförvaltningen. Sveaskog vill inte kommentera frågan.

Skogsbolag vill upplösa viltvårdsområde i Västerbotten – skjuter för få älgar

Premium

Statliga Sveaskog och Holmen vill upplösa Hornmyrs viltvårdsområde utanför Lycksele.
En av anledningarna är att bolagen tycker viltvårdsområdet skjutit för få älgar.
Länsstyrelsen har ännu inte beslutat om området och föreningen ska lösas upp.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev