torsdag 28 september

Först gav förvaltningsrätten i Umeå de privata markägarna i Hornmyr viltvårdsområde rätt: Området ska inte upplösas. Men nu säger samma förvaltningsrätt att området ska upplösas.

Först gav förvaltningsrätten i Umeå de privata markägarna i Hornmyr viltvårdsområde rätt: Området ska inte upplösas. Men nu säger samma förvaltningsrätt att området ska upplösas. Foto: Lars Nilsson

Olika domar i samma fråga: ”Är det ett lotteri vi är med i?”

Turerna har varit många i frågan om en upplösning av Hornmyr viltvårdsområde i Västerbotten. Sveaskog och Holmen Skog vill upplösa viltvårdsområdet och har fått rätt i en dom i förvaltningsrätten. En dom som nu överklagats av de privata markägarna till kammarrätten.

Sveaskog och Holmen Skog AB ansökte för drygt tre år sedan hos länsstyrelsen om att Hornmyr viltvårdsområde skulle upphöra och att Hornmyr viltvårdsområdesförening skulle upplösas.

Länsstyrelsen beslutade i juni 2020 att avslå ansökan. Bolagen överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som avslog överklagandena i dom den 31 mars 2021. Efter att bolagen överklagat domen till kammarrätten upphävdes underinstansernas avgöranden och målet återförvisades till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Brustit i sin handläggning

Skälet för kammarrättens beslut var att länsstyrelsen brustit i sin handläggning genom att inte kommunicera med samtliga parter i ärendet.

Länsstyrelsen återupptog därefter ärendet och fattade ett nytt beslut i november förra året. I beslutet höll länsstyrelsen fast vid sin inställning och avslog på nytt ansökan om upplösning. Skogsbolagen överklagade därför till förvaltningsrätten som nu gav bolagen rätt: Viltvårdsområdet ska upplösas.

Överklagat

Den domen har nu överklagats till Kammarrätten i Sundsvall av ett tjugotal privata markägare som skriver:

Hornmyr viltvårdsområde är ett sedan länge välfungerande viltvårdsområde. En upplösning skulle allvarligt försvåra en fortsatt jakt- och viltvårdssamverkan.

Besvikna markägare

Markägarna är även besvikna över förvaltningsrättens domar. Först fick de rätt i den instansen, för att nu i mars inte få det:

Detta inger inte något som helst förtroende för förvaltningsrätten och får oss att undra om det är ett lotteri vi är med i.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev