Hornmyrs viltvårdsområde i Västerbotten hotas av upplösning sedan statliga Sveaskog, Holmen skog och två privata fastighetsägare ansökt hos länsstyrelsen om att lösa upp området. Anledningen är oenighet om älgförvaltningen. Foto: Lars-Henrik Andersson, Lars Nilsson

Skogsbolag vill upplösa viltvårdsområde i Västerbotten – skjuter för få älgar

Premium

Statliga Sveaskog och Holmen vill upplösa Hornmyrs viltvårdsområde utanför Lycksele.
En av anledningarna är att bolagen tycker viltvårdsområdet skjutit för få älgar.
Länsstyrelsen har ännu inte beslutat om området och föreningen ska lösas upp.

Den 11 februari skickade Sveaskogs bolagsjurist Oskar Meidal ett mejl till länsstyrelsen med en bifogad ansökan om att upplösa Hornmyrs viltvårdsområde som ligger sydväst om Lycksele i Västerbotten.

I ansökan, som även Holmen samt två privata fastighetsägare står bakom, anges inga skäl till varför dessa fastighetsägare vill upplösa viltvårdsområdet.

 

Inte tvingande

I ansökan skriver de även att länsstyrelsen ska besluta att viltvårdsområdet ska upphöra och hänvisar till lagen om viltvårdsområden. Där står dock att länsstyrelsen kan besluta om att upplösa ett viltvårdsområde, inte ska. Länsstyrelsen är alltså inte tvingad att göra det bara för att minst en femtedel av fastighetsägarna vill det.

Jägare rasar mot bolagens agerande: ”Hotfulla och arroganta”

Anna Stenmark är jurist vid länsstyrelsen i Västerbotten. Hon berättar att det är mycket ovanligt att fastighetsägare vill upplösa ett viltvårdsområde.

– Vi hade ett fall för ett antal år sedan men då sade länsstyrelsen nej till en upplösning. Det överklagades till kammarrätten som gick på länsstyrelsens linje, säger hon.

Anna Stenmark menar att länsstyrelsen väger in motiven till att fastighetsägare vill upplösa området och hur en eventuell upplösning kan komma att påverka viltvården och möjligheterna till en bra viltförvaltning.

 

Två stora skogsbolag samt två skogsägare vill upplösa Hornmyrs vvo i Västerbotten. Foto: Lars Nilsson

 

Vill skjuta mer älg

Skogsbolagen och de två privata fastighetsägarna ville till en början inte berätta varför de anser att området ska upplösas.

Länsstyrelsen ansåg dock att de som ansökt om upplösning också ska berätta varför.

Den 18 februari skickade därför Sveaskogs jurist ett svar till länsstyrelsen där han bland annat skriver: ”Sökandena har inte i motsats till vad myndigheten gör gällande en skyldighet att inkomma med sådana uppgifter.”

Juristen Oskar Meidal nämner dock att det huvudsakliga skälet att upplösa viltvårdsområdet är att det saknas en gemensam grundsyn i älgförvaltningen.

Oskar Meidal skriver i brevet till länsstyrelsen att skälen redovisades på den extra föreningsstämman den 2 februari då frågan om upplösande av viltvårdsområdet stod på agendan.

 

Äger hälften

Enligt protokollet från den stämman beskriver Holmen skog skälen lite mer i detalj: att en motion från Holmen skog förkastades i sin helhet av årsstämman, att Hornmyrs VVO har skjutit för lite älg, att Hornmyrs VVO har en stående punkt som gäller utträde ur älgskötselområdet samt att  ”Hornmyrs VVO bråkar om det mesta.”

Protokollet är justerat av bland andra Mikael Karlsson, tjänsteman vid Holmen skog.

Holmen skog: ”Vi vill vara tydliga”

De två skogsbolagen samt de två privata fastighetsägarna äger drygt hälften av det cirka 9.000 hektar stora viltvårdsområdet.

Länsstyrelsen beslutar

Enligt lagen om viltvårdsområden krävs att fler än en femtedel av fastighetsägarna, eller de fastighetsägare som äger mer än en femtedel av viltvårdsområdets areal, på en föreningsstämma uttalar sig för en upplösning. I det här fallet så uppfylls det kriteriet med råge.

Länsstyrelsen har ännu inte fattat något beslut i frågan.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev