Jägarna i Hornmyrs viltvårdsområde är starkt kritiska till statliga Sveaskogs och Holmen skogs agerande. Från vänster: Eva Karlsson, sekreterare, Ulf Rubinsson, markägare, Jan-Erik Lindholm, ordförande i Hornmyrs viltvårdsområde. Foto: Lars Nilsson

Jägare rasar mot bolagens agerande: ”Hotfulla och arroganta”

Premium

Styrelsen för Hornmyrs viltvårdsområde är starkt kritiskt till främst Sveaskogs och Holmens agerande.
Enligt ordförande för viltvårdsområdet, Jan-Erik Lindholm, agerar skogsbolagen både hotfullt och arrogant.

Det var för drygt en månad sedan som Hornmyrs viltvårdsområde hade en extra stämma för att behandla frågan om en upplösning av området.

Flertalet på stämman röstade för att området inte ska lösas upp. Men det spelade ingen roll eftersom mer än en femtedel av marken ägs av Holmen och Sveaskog.

Det räcker för att kunna begära en upplösning hos länsstyrelsen.

 

Hotfullt agerande

Jan-Erik Lindholm är mycket bekymrad över situationen och på det sätt skogsbolagen agerar.

Han berättar sedan om ett möte på Holmens kontor i Lycksele i maj 2018.

– Holmens representant hade kallat till mötet för att förklara vad som krävs av Hornmyrs viltvårdsområde för att han inte skulle upplösa området. Mötet öppnades med orden: ”Om ni inte gör som vi säger kommer jag att se till att området upplöses”. Det var en hotfull stämning. Samma person har även hotat andra viltvårdsområden i närområdet, säger Jan-Erik Lindholm.

Han berättar att det betalas olika fällavgifter, en fällavgift till Sveaskog, en annan till Holmen Skog.

Skogsbolag vill upplösa viltvårdsområde i Västerbotten – skjuter för få älgar

– När älgjakten avslutats för säsongen får vi fakturor från Holmen skog och Sveaskog där Holmen vill ha 2. 875 för en vuxen älg. Sveaskog vill ha 4.650 för en vuxen tjur. Vi har valt att till de privata fastighetsägarna betala ut samma avgift som vi betalar till Holmen Skog AB. Fällavgifterna fördelas procentuellt efter fastighetsägarnas innehav i hektar. Dessutom tar Sveaskog ut en grundavgift på 11.968 kronor. Vi har vid flera tillfällen förklarat att det är fel att ta ut en sådan avgift. Dessutom har fällavgifterna och grundavgiften inte beslutats om på någon årsstämma, säger Jan-Erik Lindholm.

 

Välskött område

Han tycker det är märkligt att ett väl fungerande viltvårdsområde ska upplösas på grund av att styrelsen ställer krav på att bolagens avgifter ska tas bort.

– Avgifterna strider mot lagen och det är på föreningsstämman som de ekonomiska besluten ska fattas. Jag har sagt att grundavgiften ska tas bort, anser Jan-Erik Lindholm.

Holmen skog: ”Vi vill vara tydliga”

Styrelsen för Hornmyrs viltvårdsområde tycker hela situation är absurd och beskriver att andra områden och jaktlag är missnöjda med hur skogsbolagen agerar.

– Många jaktlag vi samtalat med känner en rädsla och frustration. De känner att de tvingas till tystnad. Vi i Hornmyrs styrelse har inte varit tysta, vi har kämpat för att få en förändring både ekonomiskt och jaktligt och nu kommer konsekvensen av att vi kämpar för ett professionellt och seriöst bemötande av skogsbolagen, säger Jan-Erik Lindholm och fortsätter:

– Den situation som har skapats av skogsbolagen innebär att bolagen skjuter sig själva i foten. Risken är att en del slutar med älgjakt och istället börjar jaga övrigt vilt. Att påstå att den nuvarande jägarkåren skulle gå att ersätta med inhyrda jägare är både naivt och dumt.

 

Vill samarbeta

Styrelsen för Hornmyrs viltvårdsområde tycker att jaktlaget tar ansvar i älgförvaltningen.

– Vi har ställt upp och gjort vårt bästa. Vissa höstar kan det vara svårt att skjuta tilldelningen eftersom Hornmyr ligger i ett område där snön kommer tidigt, redan i oktober vissa år. Det innebär att vintervandringen börjar och på någon vecka finns det inga älgar att skjuta inom Hornmyr viltvårdsområde.

Styrelsen för viltvårdsområdet menar att det är en absurd situation där jägarna betalar för att utföra ett arbete på sin fritid åt skogsbolagen.

– Skogsbolagen borde istället uppmuntra och stötta jägarkåren och inte som nu uttala hot, säger Jan-Erik Lindholm.

 

Snön ligger djup i Hornmyr, och höstens älgjakt känns både avlägsen och ifrågasatt. Ortsborna har hamnat i kläm när storskogsbruket bestämmer. Foto: Lars Nilsson

 

Han berättar att en annan anledning till att skogsbolagen vill upplösa området är att det skjutits för få älgar.

– Jag har gått igenom statistiken och vi har sedan 1983 skjutit över 1.000 älgar. Visst, de senaste åren har vi inte skjutit tilldelningen, men det beror på att det inte funnits älg. Vi fällde under flera år fem älgar per tusen hektar. Vi såg till slut att älgstammen gick ner i vårt område, och nu skjuter vi 2,4 älgar per tusen hektar, säger Jan-Erik Lindholm.

 

Ny tuffare linje

Öråns älgskötselområde där Hornmyrs viltvårdsområde ingår har de senaste tre åren, enligt älgdata, legat på en nyttjandegrad på 102, 110 respektive 107 procent vad gäller vuxna djur.

Hans Geibrink, jaktvårdskonsulent, säger att skogsbolagen är fullt medvetna om att det inte är okej att ha olika fällavgifter.

– De skogsbolag som haft mer än 20 procent av arealen i ett viltvårdsområde har kunnat säga att accepteras inte fällavgifterna ansöker man om att upplösa området. Det Hornmyr viltvårdsområde har gjort är att hävda att lagen ska gälla och att utbetalningen till markägarna ska baseras på enhetliga fällavgifter som bestäms på årsstämman. Det har inte skogsbolagen accepterat och därför ansökt om upplösning, säger Hans Geibrink.

– Det här verkar ligga i skogsbolagens linje att ha en mycket tuffare attityd gentemot jägarna. Man driver saker och ting till sin spets.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev