Två skogsbolag vill upplösa ett viltvårdsområde i Västerbotten. Både länsstyrelsen och förvaltningsrätten har tidigare sagt nej till upplösning. Foto: Kjell-Erik Moseid

Skogsbolag fortsätter kampen för att upplösa viltvårdsområde

Premium

Sveaskog och Holmen har inte gett upp hoppet om att upplösa Hornmyrs viltvårdsområde i Västerbotten. Skogsbolagen har nu överklagat förvaltningsrättens nej till upplösning.
I överklagan anklagar de länsstyrelsens beslut i frågan för att leda till följder som myndigheten inte förstått den fulla vidden av.

Frågan om att upplösa Hornmyrs viltvårdsområde har blivit en rättslig följetong. Allt började med att skogsbolagen Sveaskog och Holmen tillsammans med två privata markägare ville upplösa Hornmyrs viltvårdsområde. I grund och botten handlar det om att skogsbolagen och de två markägarna inte hade samma syn på älgförvaltningen som övriga medlemmar inom det drygt 9.000 hektar stora viltvårdsområdet.

Ägde hälften av arealen

Vid en extra föreningsstämma för snart tre år sedan ville de två skogsbolagen samt de två privata markägarna att området skulle upplösas. Vid den tidpunkten ägde bolagen och de två markägarna tillsammans drygt hälften av viltvårdsområdets areal.
De två privata markägarna har nu hoppat av processen, men det menar skogsbolagen inte spelar någon roll eftersom det rätten ska ta ställning till är de förhållanden som gällde när frågan väcktes om en upplösning.

Nej till upplösning

När länsstyrelsen första gången tog ställning till om området skulle upplösas blev det nej. Länsstyrelsen menade att det bland annat skulle vara till nackdel för viltvården.

Länsstyrelsen upplöser inte Hornmyrs viltvårdsområde

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som höll med länsstyrelsen. Fortsatt nej till upplösning alltså. Då gick skogsbolagen till kammarrätten som i maj i år kom med sin dom i ärendet.
Kammarrätten skickade tillbaka ärendet för ny handläggning. Detta eftersom kammarrätten anser att länsstyrelsen inte låtit alla markägare, främst de som är emot upplösning, yttra sig.

Fick rätt

Skogsbolagen ville dock inte att de tjänstemän vid länsstyrelsen som hanterat ärendet skulle få fortsätta att göra det. Bolagen fick rätt i en överklagan till förvaltningsrätten som gjorde bedömningen att ”det finns hinder” på grund av jäv för två tjänstemän att delta i ärendet på nytt.
Därför engagerades en tjänsteman vid länsstyrelsen i Västernorrland som efter att ha gått igenom ärendet på nytt kommit fram till samma beslut: Nej, viltvårdsområdet ska inte upplösas.

Strider mot rättspraxis

Det beslutet har nu alltså överklagats till förvaltningsrätten. Skogsbolagen menar att länsstyrelsens nej till upplösning strider mot lagen om viltvårdsområden, förarbetena, rättspraxis och det grundlagsskyddande egendomsskyddet.

 

Foto: Lars Nilsson

Vidare drar skogsbolagen följande slutsats när kammarrätten återvisade ärendet för ny handläggning vid länsstyrelsen: ”Det finns enligt bolagen skäl att anta att kammarrätten avsåg ändra förvaltningsrättens dom och besluta att viltvårdsområdet ska upphöra, men att domstolen på grund av bristerna i myndighetens handläggning ansåg sig förhindrad att göra det.”

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev