Holmen och Sveaskog får avslag på sin begäran hos länsstyrelsen att upplösa ett viltvårdsområde i Västerbotten. Foto: Lars-Henrik Andersson

Länsstyrelsen upplöser inte Hornmyrs viltvårdsområde

Premium

Skogsbolagen Sveaskog och Holmen ville tillsammans med två privata fastighetsägare att länsstyrelsen skulle upplösa Hornmyrs viltvårdsområde. Länsstyrelsen avslår ansökan och menar att oenighet om älgförvaltningen inte är ett tillräckligt skäl.

Som Svensk Jakt tidigare skrivit vill statliga Sveaskog och Holmen samt två privata fastighetsägare upplösa ett viltvårdsområde i Västerbotten. Det handlar om Hornmyrs viltvårdsområde.
En ansökan om upplösning skickades till länsstyrelsen som nu tagit beslut i frågan.

 

Kan besluta om upplösning

Enligt lagen om viltvårdsområden så kan länsstyrelsen besluta om en upplösning om mer än en femtedel av fastighetsägarna kräver det. Länsstyrelsen påpekar dock att det i lagen står ”kan” upplösa, inte ”ska” upplösa.
”Som Länsstyrelsen uppfattar situationen är det främst olika grundsyn på älgförvaltning och lämplig älgavskjutning som är orsak till att några delägare vill upplösa viltvårdsområdet.”

 

Saknas skäl

Det menar länsstyrelsen inte är ett tillräckligt starkt skäl:
”Länsstyrelsen menar här att olika synsätt i sig inte alltid behöver vara ett skäl att upplösa ett viltvårdsområde. Det ligger snarast i sakens natur att en samordning blir än viktigare vid ett utgångsläge med bristande samsyn. Viltvårdsområdet erbjuder då en plattform för att identifiera grunderna för meningsskiljaktig-heter och för framtagande av en gemensam verklighetsbild av förutsättningarna för bl.a. älgförvaltningen.”

 

Foto: Lars Nilsson

Splittras

Länsstyrelsen anser att det finns ett visst krav att försöka samverka och vidare anser länsstyrelsen att markerna skulle bli för splittrade vid en upplösning:
”Det kan också konstateras att en upplösning av viltvårdsområdet skulle medföra en påtaglig uppsplittring av markerna eftersom sökandenas marker är belägna utspritt inom området och varvas med andra markägares fastigheter. Typiskt sett får en upplösning därför antas leda till sämre samordning och sämre förutsättningar för jaktutövning och verka till nackdel för viltvården inbegripet alla viltslag.”
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev