Jägarna i viltvårdsområdet skjuter för få älgar och området ska därför upplösas, menar skogsbolagen. Nu säger länsstyrelsen nej, en gång till. Foto: Kjell-Erik Moseid

Fortsatt nej till att upplösa viltvårdsområde

Premium

Historien om Holmens, Sveaskogs och ett par privata markägares vilja att upplösa Hornmyrens viltvårdsområde tog sin början för över två år sedan. Men Länsstyrelsen Västerbotten sa nej och förvaltningsrätten sa nej. Nu har länsstyrelsen sagt nej en gång till.

När domen överklagades till kammarrätten skickades ärendet tillbaka till länsstyrelsen för ny handläggning. Rätten ansåg nämligen inte att länsstyrelsen låtit samtliga markägare komma till tals, och i beslutet skrev de bland annat:

”Kammarrätten anser att länsstyrelsen har brustit i sin handläggning på ett sätt som inte lämpligen bör läkas i kammarrätten. Därför ska förvaltningsrättens dom upphävas, länsstyrelsens beslut undanröjas och målet, inklusive frågan om upplösning av föreningen, visas åter till länsstyrelsen för fortsatt handläggning och ny prövning.”

Skogsbolag vill upplösa viltvårdsområde i Västerbotten – skjuter för få älgar

Ifrågasatt bedömning

Bolagen – Holmen och Sveaskog – ville dock inte att samma tjänstemän hos länsstyrelsen skulle hantera ärendet eftersom de ansåg det finnas en uppenbar risk myndigheten skulle hålla fast vid tidigare beslut för att inte tappa trovärdighet och anseende. Med andra ord ifrågasatte de huruvida det fanns förutsättningar för en opartisk bedömning.

Länsstyrelsen kontrade och sa att: ”Det finns inget som tyder på att eventuella höga tongångar i ärendena skulle kommit från handläggarnas håll, eller att de på något sätt inte skulle sköta sitt arbete på ett objektivt och professionellt sätt.”

Oberoende tjänsteman

Förvaltningsrätten konstaterade då att de inte kunde ”finna att Sveaskog och Holmen i denna del fört fram några sakliga grunder kring tjänstemännens uppträdande eller agerande att de inte kan antas vara objektiva.”

Samtidigt menade de att tidigare beslutande eller föredragande tjänsteman skulle kunna påverka myndighetens beslut och omfattas därför av jävsbestämmelserna.

Jäviga handläggare vid länsstyrelsen byts ut – försenar prövning om viltvårdsområde

Därför engagerades en särskild oberoende tjänsteman vid Länsstyrelsen i Västernorrland. När denne nu har gått igenom ärendet och föredragit sina slutsatser har Länsstyrelsen Västerbotten kommit fram till samma beslut: Nej, viltvårdsområdet ska inte upplösas.

Samma motiveringar

I beslutet skriver länsstyrelsen inledningsvis att de noterar att enbart bolagen numera är att betrakta som sökande i ärendet. Detta eftersom den ene tidigare enskilda fastighetsägaren sålt sin fastighet och den andre har stigit av processen.

Slutligen konstaterar man krasst att beslutet i mångt och mycket grundar sig på samma motiveringar som vid tidigare beslut.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev