Sveaskog och Holmen vill inte att samma tjänstemän ska få fortsätta handlägga frågan om en upplösning av ett viltvårdsområde. Förvaltningsrätten ger bolagen rätt och konstaterar att tjänstemännen är jäviga och att de därmed inte ska delta i ärendet. Foto: Lars-Henrik Andersson, Mostphotos

Jäviga handläggare vid länsstyrelsen byts ut – försenar prövning om viltvårdsområde

Premium

Skogsbolagen Holmen och Sveaskog vill upplösa Hornmyrs viltvårdsområde i Västerbotten. Nej, sa både länsstyrelsen och förvaltningsrätten. Kammarrätten skickar dock tillbaka ärendet till länsstyrelsen för ny prövning, med nya handläggare eftersom de tjänstemän som hanterat frågan anses jäviga.

Det var för drygt två år sedan som Svensk Jakt kunde berätta att Holmen och Sveaskog ville upplösa Hornmyrs viltvårdsområde i Västerbotten. En av anledningarna var att det enligt Sveaskog ”saknades en gemensam grundsyn i älgförvaltningen.” Dessutom påtalade skogsbolagen att de fastighetsägare som vill upplösa området äger mer än hälften av viltvårdsområdets areal.

Skogsbolag vill upplösa viltvårdsområde i Västerbotten – skjuter för få älgar

Ny handläggning

Länsstyrelsen sade nej till en upplösning. Beslutet överklagades av skogsbolagen till förvaltningsrätten som höll med länsstyrelsen. Fortsatt nej till upplösning alltså. Då gick skogsbolagen till kammarrätten som i maj i år kom med sin dom i ärendet.

Kammarrätten skickar tillbaka ärendet för ny handläggning. Detta eftersom kammarrätten anser att länsstyrelsen inte låtit alla markägare, främst de som är emot upplösning, yttra sig. Kammarrätten anser att länsstyrelsen borde kommunicerat med samtliga parter och inte enbart de som vill upplösa området samt styrelsen för viltvårdsområdet.

Skogsbolag överklagar nej till upplösning av viltvårdsområde

”Brustit i handläggningen”

Skogsbolagen gör tolkningen att kammarrätten hade för avsikt att bifalla bolagens överklagande och besluta att viltvårdsområdet ska upphöra och att föreningen ska upplösas, men att kammarrätten ansåg sig förhindrad på grund av länsstyrelsens bristfälliga handläggning.

I beslutet står följande: 

”Kammarrätten anser att länsstyrelsen har brustit i sin handläggning på ett sätt som inte lämpligen bör läkas i kammarrätten. Därför ska förvaltningsrättens dom upphävas, länsstyrelsens beslut undanröjas och målet, inklusive frågan om upplösning av föreningen, visas åter till länsstyrelsen för fortsatt handläggning och ny prövning.”

Skogsbolagen vill dock inte att de tjänstemän vid länsstyrelsen som hanterat ärendet ska få fortsätta att göra det. Skogsbolagen anser att det finns en uppenbar risk att länsstyrelsen håller fast vid sitt tidigare beslut för att inte tappa trovärdighet och anseende. Holmen och Sveaskog menar därför att det finns fog för att ifrågasätta huruvida det finns förutsättningar för en opartisk bedömning.

Länsstyrelsen kontrar: ”Det finns inget som tyder på att eventuella höga tongångar i ärendena skulle kommit från handläggarnas håll, eller att de på något sätt inte skulle sköta sitt arbete på ett objektivt och professionellt sätt.”

Förvaltningsrätten: Det var rätt att inte upplösa Hornmyr viltvårdsområde

Sakliga grunder saknas

Frågan om två tjänstemän inte ska få fortsätta handlägga ärendet har nu avgjorts i Förvaltningsrätten som konstaterar:

”Förvaltningsrätten kan inte finna att Sveaskog och Holmen i denna del fört fram några sakliga grunder kring tjänstemännens uppträdande eller agerande att de inte kan antas vara objektiva.”

Skogsbolagen ger inte upp – vill att viltvårdsområde blir upplöst

Kan påverka beslut

Förvaltningsrätten menar dock att tidigare beslutande eller föredragande tjänsteman skulle kunna påverka myndighetens beslut och omfattas därför av jävsbestämmelserna.

Så här står det i domen:

”Vid en sådan bedömning kan förvaltningsrätten inte finna annat än att länsstyrelsen har att ta ställning till samma sakfrågor som vid den tidigare prövningen. ” 

 

Söker kunnig

Förvaltningsrätten gör därför bedömningen att ”det finns hinder” på grund av jäv för två tjänstemän att delta i ärendet på nytt efter återförvisning.

På länsstyrelsen i Västerbotten uppger länsjurist Anna Stenmark att de nu söker någon kunnig på området från andra länsstyrelser som kan handlägga ärendet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev