Läs också Skogsbolag överklagar nej till upplösning av viltvårdsområde