Sveaskog och Holmen skog vill att kammarrätten i Sundsvall tar upp till prövning frågan om en upplösning av Hornmyrs viltvårdsområde. Foto: Domstolsverket

Skogsbolagen ger inte upp – vill att viltvårdsområde blir upplöst

Sista ordet verkar inte vara sagt i den segslitna tvisten om Hornmyrs viltvårdsområde. Sveaskog och Holmen skog vill upplösa området. Det vill inte ett antal markägare som nyligen fick rätt i förvaltningsrätten. Skogsbolagen överklagar dock till kammarrätten.

I 23 punkter motiverar Sveaskogs jurist Oskar Meidal och Holmen skogs distriktschef Lars Johansson varför Hornmyr viltvårdsområde i Västerbotten ska upphöra och dess förening upplösas.

De 23 punkterna utgör deras överklagan av förvaltningsrättens dom den 31 mars.

 

Länsstyrelse står fast vid sitt beslut – upplöser inte viltvårdsområde

 

I skarpa ordalag skriver de båda skogsbolagen att domen i förvaltningsrätten är förvånande och att domstolen även borde prövat frågan om en upplösning av föreningen, inte enbart en upplösning av viltvårdsområdet: ”Det kan ifrågasättas om inte domstolen gjort sig skyldig till ett rättegångsfel.”

 

Prövningstillstånd

Kammarrätten tar inte per automatik upp överklagan, utan det krävs ett så kallat prövningstillstånd först.

Kammarrätten ger prövningstillstånd om domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt, för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen eller om domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

 

Ge vägledning

Skogsbolagen menar att kammarrätten ska ge prövningstillstånd eftersom förvaltningsrätten ”hittat på” förutsättningar som krävs för att ett viltvårdsområde ska upplösas.

 

Förvaltningsrätten: Det var rätt att inte upplösa Hornmyr viltvårdsområde

 

Vidare anser skogsbolagen att upplösningsbestämmelsen i lagen skiljer sig åt i andra rättsfall, och att kammarrätten därför borde ta upp målet för att ge vägledning kring hur lagen om viltvårdsområden ska tolkas.

 

”Inte svårare än så”

Skogsbolagen avslutar överklagan med följande:

”Fastighetsägare som äger fastigheter motsvarande 55 procent av viltvårdsområdets totala areal har vid en föreningsstämma uttalat sig för en upplösning av viltvårdsområdet. Kammarrätten ska vid dessa förhållanden med ändring av myndighetens beslut besluta att viltvårdsområdet ska upphöra och viltvårdsområdesföreningen ska upplösas. Svårare än så är det inte.”

 

Är förvånad

Jägaren Jan-Erik Lindholm vill inte att viltvårdsområdet ska upplösas och han är förvånad över skogsbolagens överklagan.

– Både länsstyrelsen och förvaltningsrätten anser att det inte ska upplösas, jag har svårt tänka mig att kammarrätten tar upp det här för prövning, säger han.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev