Länsstyrelsen står fast vid sitt beslut och vill inte upplösa Hornmyrs viltvårdsområde i Västerbotten. Frågan om upplösning ska nu avgöras i Förvaltningsrätten. Foto: Lars-Henrik Andersson och Lars Nilsson

Länsstyrelse står fast vid sitt beslut – upplöser inte viltvårdsområde

Premium

Två skogsbolag och två privata fastighetsägare vill upplösa Hornmyrs viltvårdsområde i Västerbotten. Länsstyrelsen sade nej. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Länsstyrelsen har nu yttrat sig över överklagan och står fast vid beslutet.

I Norrbotten har flera viltvårdsområden blivit upplösta av länsstyrelsen. Detta efter att markägare, som innehar mer än en femtedel av arealen, har ansökt om en upplösning.
Men i Västerbotten gör länsstyrelsen en helt annan tolkning av lagstiftningen.

Skogsbolag överklagar nej till upplösning av viltvårdsområde

”Utgången i ärenden som handlagts av Länsstyrelsen Norrbotten har inte varit styrande för det nu överklagade beslutet. Varje ärende måste också bedömas utifrån sina specifika förutsättningar.”

 

För få markägare

Länsstyrelsen i Västerbotten påpekar att det rör det sig om fyra markägare som är missnöjda och vill ha området upplöst. Det anser länsstyrelsen är för få för att det ska betraktas som ett utbrett missnöje och hänvisar till förarbetena till lagen om viltvårdsområden. Vidare anser länsstyrelsen att de missnöjda markägarna inte varit tillräckligt aktiva för att försöka framföra sina åsikter och påverka viltvårdsområdet.
”Länsstyrelsen känner väl till att stora markägare inte alltid har fullt inflytande motsvarande sin andel i viltvårdsområdet, men kan bara konstatera att lagstiftaren tycks ha velat balansera ordningen så att mycket stora markägare inte får alltför stor bestämmanderätt.”

 

Bolagen har mer resurser

Vidare ger sig länsstyrelsen in och tycker till om skogsbolagen som markägare i viltvårdsområden:
”För övrigt konstaterar länsstyrelsen att det ofta är skogsbolag som äger större marker inom viltvårdsområden. Dessa har normalt sett betydligt mer resurser än mindre markägare, i form av såväl personal och ekonomiska medel som juridisk kunskap.”

 

Funktionella

Samtidigt påtalar länsstyrelsen att viltvårdsområden som inte fungerar ska kunna upplösas:
”Det är en självklarhet att fastighetsägare, oavsett arealinnehav, inte ska låsas in i viltvårdsområden som inte längre är funktionella. Såsom klagandena mycket riktigt anger är det också av vikt för det grundlagsreglerade egendomsskyddet att viltvårdsområden ska kunna upphöra och den förvaltande föreningen upplösas när de inte längre tjänar sitt syfte.”
Nu är det alltså Förvaltningsrätten i Umeå som ska avgöra frågan. Upplösa Hornmyrs viltvårdsområde eller inte?

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev