Läs också Förvaltningsrätten: Det var rätt att inte upplösa Hornmyr viltvårdsområde