Nej till upplösning. Förvaltningsrätten gör samma bedömning som länsstyrelsen i Västerbotten: Hornmyr viltvårdsområde ska inte upplösas. Foto: Lars Nilsson och Mostphotos

Förvaltningsrätten: Det var rätt att inte upplösa Hornmyr viltvårdsområde

Premium

Kan eller ska. De två orden fick stor betydelse när frågan om en upplösning av Hornmyrs viltvårdsområde gick till domstol.

Skogsbolagen Sveaskog och Holmen ville tillsammans med två privata fastighetsägare att länsstyrelsen skulle upplösa Hornmyrs viltvårdsområde. Länsstyrelsen avslog ansökan och menade bland annat att oenighet om älgförvaltningen inte är ett tillräckligt skäl.
Enligt lagen om viltvårdsområden så kan länsstyrelsen besluta om en upplösning om mer än en femtedel av fastighetsägarna kräver det. Länsstyrelsen påpekar dock att det i lagen står ”kan” upplösa, inte ”ska” upplösa.

 

Länsstyrelse står fast vid sitt beslut – upplöser inte viltvårdsområde

Överklagades

Länsstyrelsens beslut överklagades till förvaltningsrätten i Umeå som nu kommit med dom i ärendet.
De som överklagade ärendet menar att i förarbetena till lagen var tanken att ett viltvårdsområde ”skall” upplösas om minst en femtedel av fastighetsägarna vill det.
Domstolen konstaterar visserligen att ordet ”skall” användes när förslaget till lagen togs fram men att tanken med lagen var att tillåta en form tvångsbildning för att kunna samordna jakten och viltvården, och att det ska ses som ett ”angeläget allmänt intresse”.

 

Markägare

”Utan en närmare prövning skulle någon eller ett fåtal stora markägare kunna få ett avgörande inflytande på föreningens verksamhet och fortlevnad som olika regler för minoritetsskydd talar emot. Enligt förvaltningsrätten kan inte heller egendomsskyddet anses vara riktigt lika starkt framträdande när det gäller frågan om viltvårdsområdets fortlevnad som när det gäller dess bildande.”

 

En femtedel

Förvaltningsrätten menar i domen att även om minst en femtedel av fastighetsägarna vill ha en upplösning så ska frågan prövas. Det ska enligt domstolen finnas ”goda argument och att det har gjorts seriösa försök att samverka för nödvändiga förbättringar.”
Förvaltningsrättens dom kan överklagas inom tre veckor till kammarrätten som först tar ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev