fredag 14 juni

Opinion

Södra rovdjursförvaltningsområdet bör ta sitt ansvar för sin del av vargstammen, skriver Anders Gravsjö, ordförande i Jägareförbundet Dalarna. Foto (varg i hägn): Ingemar Pettersson och Michaela Gravsjö

Debatt: ”Södra Sverige måste ta sitt ansvar för vargen”

Riksdagen har beslutat att vi ska ha 170–270 vargar i Sverige, någon Naturvårdsverket sedan fick till 300 djur (30 familjegrupper) för att hålla gynnsam bevarandestatus. Detta kan vi tycka vad vi vill om, men faktum kvarstår: vargen finns här och ska fördelas mellan två av landets tre rovdjursförvaltningsområden.

Det norra rovdjursförvaltningsområdet slipper vargen med hänvisning till renskötseln. Kvar för oss i mellersta och södra området finns 300 vargar att dela på. Senast miniminivåerna fördelades fanns det bara varg i mellersta förvaltningsområdet, vilket gjorde att vi i mellersta fick ta 285 vargar i miniminivå (södra 5 och norra 10 vargar). 

Vi klagade och påpekade det orimliga, men fick svaret att eftersom södra inte hade några etableringar av varg kunde de heller inte ta ansvar. 

Ett nytt läge

Nu är det annat ljud i skällan, vargen har spridit sig söderut och etablerat sig i stora delar av det södra förvaltningsområdet. I detta nu pågår processen med att fastställa nya miniminivåer för förvaltningsområdena – och nu finns chansen för södra förvaltningsområdet att ta sitt ansvar inom vargförvaltningen. 

Vid den senast fastställda inventeringen (2022–2023) hade man 85 vargar i det södra förvaltningsområdet. Det troliga är att vi även vid årets inventering hamnar runt den siffran. Trots det säger landshövdingarna i södra förvaltningsområdet att man omöjligt kan ha en miniminivå som är högre än 60 vargar. 

Delat ansvar

Varför ska mellersta förvaltningsområdet fortfarande ha merparten av vargstammen?

Vargstammen ska enligt riksdagsbeslut vara fördelad över mellersta och södra förvaltningsområdet, i mina ögon då 50/50. Men södra förvaltningsområdet tycker inte att de kan ta mer ansvar, eftersom de redan har ett antal revir – och dessutom lodjur. Glöm då inte att mellersta förvaltningsområdet även har lodjur men dessutom björn, som södra området inte behöver ha. Den som är snabb i tanken inser att mellersta området ska ha både lo, varg och björn. I norr slipper man vargen och i söder slipper man björnen.  

85 bara i Dalarna

I Dalarna har vi idag ett förvaltningsmål på 85 vargar, alltså fler än vad hela det södra förvaltningsområdet kan tänka sig att acceptera. 

Helt klart är att vargen är något många tycker vi ska ha så länge man inte behöver hantera de problem den förorsakar. Nu säger man i södra förvaltningsområdet att alla tamdjursbesättningar som saknar rovdjursavvisande stängsel gör att de inte kan acceptera fler vargar. Men så var det ju i Värmland, Dalarna, Gästrikland, Västmanland och Örebro län också.

Det enda rimliga är nu att södra rovdjursförvaltningsområdet tar sig an 150 vargar och sedan löser problemen med att sätta rovdjursstängsel, söka skyddsjakter, ställa in löshundsjakten – och allt annat som en vargstam innebär.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.