Flera länsstyrelser letar nu alternativ för att agera mot skogsbolagen som ignorerar myndighetsbesluten. Foto: Roland Svensson

Jaktförbud och polisanmälan – länsstyrelser letar alternativ mot skogsbolagen

Svensk Jakt har den senaste tiden avslöjat att skogsbolag på flera områden helt öppet ignorerar länsstyrelsernas beslut om älgtilldelning. För att få stopp på bolagens framfart pågår just nu ett intensivt arbete på länsstyrelserna.

Flera medier – tidningar, radio och tv – följer nu upp Svensk Jakts rapportering om hur skogsbolag bortser från myndigheternas beslut om tilldelning för att fler älgar ska skjutas.

Det började med artiklar från Örebro län. Där, i Björnjägarns älgskötselområde, vägrar Stora Enso följa länsstyrelsens beslut. Om jägarna följer bolagets plan kommer det att skjutas totalt 100 fler älgar än myndighetsbeslutet medger.

Länsstyrelsens beslutade avskjutningsmål är 0,6. På jaktrapport är målet 1,6. Bild: Skärmdumpar

I skrivande stund har avskjutningen, enligt älgdata.se, nått en nivå av totalt 138 procent. Enligt storskogsbolagens rapporteringssystem återstår 52 procent att skjuta, alltså 79 älgar.

I ett mejl från Stora Ensos företrädare, som skickades den 26 oktober, framhålls att det fortsatt är tilldelningen på jaktrapport.se som gäller.

Jaktförbud

Även i Dalarnas län är det Stora Enso som väljer att ignorera statens, alltså länsstyrelsens beslut. I Hyttornas älgskötselområde har det i dagsläget skjutits 261 procent vuxna, mot myndighetens beslut. Den totala överskjutningen ligger på 186 procent. Då återstår det fortsatt, enligt jaktrapport.se, 53 älgar att fälla.

Jakrapport.se, storskogsbrukets hemsida, kontra länsstyrelsens hemsida Älgdata.se. Bild: Skärmdumpar

Tydligast blir kanske skillnaden när avskjutningsmålen ställs bredvid varandra. Länsstyrelsen har beslutat att det ska skjutas 0,6 älgar per 1 000 hektar. På storskogsbolagens hemsida är målet 1,9.

Delar ut fler älgar

I Säfsen-Nås älgskötselområde är situationen densamma. Stora Enso struntar i myndighetsbeslutet och har dubblat avskjutningsmålet, från 0,5 älgar per 1 000 hektar till 1.

Trots att avskjutningen redan ligger på 166 procent av beslutat mål meddelade Stora Ensos företrädare att det i början av november skulle läggas till ytterligare älgar. Totalt 22 vuxna älgar utlovades.

Stora Ensos företrädare utlovar fler älgar. Bild: Skärmdump från mejl

I en intervju med SVT Dalarna påpekar Caroline Dickson, chef för viltenheten på länsstyrelsen, att förvaltningen bygger på att man följer myndighetens beslut – och att deras beslut bygger på bästa tillgängliga data.

Enligt länsstyrelsen Dalarnas beslut har det skjutits 166 procent. Enligt storskogsbrukets hemsida finns 34 älgar kvar att skjuta. Bild: Skärmdumpar

På frågan om länsstyrelsen har någon form av sanktionsmöjligheter svarar hon att det möjligen kan vara att avregistrera skötselområden.

Vad betyder det?

– Det betyder att man inte kan jaga där framöver, svarar hon på SVT Dalarnas fråga och är tydlig med att älgförvaltningssystemet inte längre fungerar.

– Älgförvaltningssystemet har funnits sedan 2012 och det kan vara läge att se över det nu.

Precis som när Svensk Jakt försökt få en kommentar av Stora Enso väljer de att även till SVT återkomma skriftligt. Viltförvaltninschefen Tobias Hjortstråle, framhåller att länsstyrelsens beslut är felaktigt – och sent. Här läser du hela svaret.

Polisanmälan?

I Gävleborgs län är det i stället Holmen skog som sticker ut. Där har fler älgar delats ut under jaktens gång. I Ortsjöns älgkötselområde har avskjutningsmålet på 1,9 älgar per 1 000 hektar överskridits. I skrivande stund har 143 procent skjutits. På jaktrapport.se är avskjutningsmålet höjt till 2,6.

Även i Ortsjön älgskötselområde har det beslutade avskjutningsmålet överskridits. Bild: Skärmdumpar

Holmen skog har valt att inte ge någon intervju till vare sig Svensk Jakt eller Ljusdals-Posten, som i flera artiklar rapporterat om tilltaget. Till lokaltidningen säger dock länsstyrelsens chef för viltenheten, Sandra Wahlund, att man undersöker möjligheterna att agera mot bolaget.

Sandra Wahlund.
Sandra Wahlund. Foto: Kristoffer Pettersson

Kan det vara aktuellt med en polisanmälan mot Holmen skog?

– Myndigheten i sig kan absolut göra en polisanmälan. Sedan är det frågan om vi kommer göra bedömningen att det är görbart i det här fallet. Men det är den dialogen vi för med våra jurister. Och jag kan inte spekulera i det just nu, säger hon till Ljusdals-Posten.

Till P4 Gävleborg, som även de rapporterat om händelsen, säger Holmen skogs regionchef Matilda Hansson, att de har andra mål än länsstyrelsen.

– I dagsläget är Holmens avskjutningsmål högre än länsstyrelsens eftersom vi har bedömt att det är nödvändigt för att nå riksdagens mål för älgförvaltningen, säger hon i inslaget.

I en intervju med Svensk Jakt säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), att han bjudit in företrädare för såväl jakten som skogsbruket, för att föra ett samtal – i en förhoppning om att de ska kunna enas. Ett sådant möte hölls även innan sommaren.

[totalpoll id=”203997″]

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev