Stora Ensos viltförvaltningschef Tobias Hjortstråle svarar på kritiken gällande avskjutningsmålet i Björnjägarns älgskötselområde. Foto: Kjell-Erik Moseid, skärmdumpar & Stora Enso.

Stora Enso svarar på kritiken – därför ändrar de inte planen

Såväl Länsstyrelsen i Örebro län som Jägareförbundet har kritiserat Stora Enso för deras agerande kring avskjutningsmålet i Björnjägarns älgskötselområde. Skogsbolaget vill inte ställa upp på en intervju med Svensk Jakt för att bemöta kritiken, utan väljer att svara via mejl.

Stora Ensos presschef Carl Norell hänvisar till företagets policy att de som börsnoterat bolag inte lämnar intervjuer under den ”tysta perioden” inför en kvartalsrapport.

Stora Enso har i stället, genom viltförvaltningschef Tobias Hjortstråle, valt att ge ett skriftligt svar på varför de väljer att inte följa länsstyrelsens beslutade plan i Björnjägarns älgskötselområde.

Nedan följer svaret från Tobias Hjortstråle, viltförvaltningschef Stora Enso:

Älgförvaltningsgruppen i Hökhöjden beslutade om att lämna in en förvaltningsplan med målet att öka älgtätheten från 6,5 till 8,8 älgar per 1 000 ha.

Björnjägarns älgskötselområde beslutade då att minska sin avskjutning från 3 älgar per 1 000 ha (jaktåret 2022-23) till 1,7 älgar per 1 000 ha för att på så sätt bidra till att nå målet i förvaltningsplanen. Älgskötselplanen lämnades in till Länsstyrelsen i Örebro län den 15 juni.

När skötselområdet skulle genomföra det årliga jaktledarmötet den 20 september hade länsstyrelsen ännu inte tagit något beslut om skötselplanen. Eftersom det är viktigt att i god tid ge information om avskjutning och tilldelning till jaktlagen utgick skötselområdet från den föreslagna planen, med en avskjutning på 1,7 älgar per 1 000 ha.

Länsstyrelsen tog beslut om skötselplanen först den 3 oktober och angav ett planmål till 0,6 älgar per 1 000 ha. Att fyra dagar innan jakten startar ändra förutsättningar för jägarna i skötselområdet anser vi är otillräckligt. Vi anser att beslut om skötselplan och licenstilldelning i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2011:7 ska inkomma senast 1 månad innan jaktstarten.

Därför kvarstår den tilldelning som presenterades på jaktledarmötet den 20 september.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev