Domstolarna går inte de privata markägarnas väg i fallet med Hornmyrs vvo. Foto: Lars-Henrik Andersson

Kammarrätten prövar inte frågan om upplösning av viltvårdsområde

Striden fortsätter om Hornmyrs viltvårdsområde i Västerbotten. Statliga Sveaskog och Holmen skog vill upplösa viltvårdsområdet och har fått rätt i förvaltningsrätten. Domen överklagades av privata markägare. Kammarrätten ger dock inte prövningstillstånd. 

Svensk Jakt har i en rad artiklar berättat om Hornmyrs viltvårdsområde utanför Lycksele i Västerbottens inland. 

Sveaskog och Holmen Skog vill upplösa viltvårdsområdet och fick rätt i en dom i förvaltningsrätten i mars förra året. Domen överklagades av de privata markägarna till Kammarrätten i Sundsvall, som i förra veckan meddelade att domstolen inte ger prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom är den som gäller.

Fortsatt kamp

De privata markägarna har dock inte gett upp kampen om att behålla viltvårdsområdet intakt.

– Vi kommer gå hela vägen och överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Jan-Erik Lindholm, en av tjugotalet privata markägare som inte vill att området blir upplöst.

Jägarna i Hornmyrs viltvårdsområde har kämpat länge för att stoppa statliga Sveaskogs och Holmen skogs planer. Från vänster: Eva Karlsson, sekreterare, Ulf Rubinsson, markägare, Jan-Erik Lindholm, ordförande i Hornmyrs viltvårdsområde. Foto: Lars Nilsson

Lång rättsprocess

Sveaskog och Holmen Skog AB ansökte för snart fyra år sedan hos länsstyrelsen om att Hornmyr viltvårdsområde skulle upphöra och att Hornmyr viltvårdsområdesförening skulle upplösas.

Länsstyrelsen beslutade att avslå ansökan. Bolagen överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som avslog överklagandena i dom 2021. Efter att bolagen överklagat domen till kammarrätten upphävdes underinstansernas avgöranden och målet återförvisades till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Länsstyrelsen drivande

Länsstyrelsen återupptog därefter ärendet och höll fast vid sin inställning och avslog på nytt ansökan om upplösning. Skogsbolagen överklagade därför till förvaltningsrätten som i mars förra året gav bolagen rätt: Viltvårdsområdet ska upplösas.

De privata markägarna gick vidare och vände sig till kammarrätten.

Så här skriver kammarrätten:

Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Överklagandet kommer därför inte att prövas av kammarrätten.”

Många kan drabbas

– Vi är skeptiska till om domstolen verkligen gått igenom alla handlingar. Det är märkligt och står sig den här domen kommer det bli ett elände för andra viltvårdsområden där skogsbolag äger minst en femtedel av marken, säger Jan-Erik Lindholm.

De privata markägarna anser att Hornmyr viltvårdsområde är ett sedan länge väl fungerande viltvårdsområde och att en upplösning skulle allvarligt försvåra en fortsatt jakt- och viltvårdssamverkan. Något som alltså länsstyrelsen höll med om. Men inte förvaltningsrätten och kammarrätten.

Sista instans

Nu återstår att se om Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd. För att ett överklagande ska tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs nämligen att prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om ”…det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag”.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev