Länsstyrelsen i Västernorrlands län ser inget skäl till att stoppa Holmens skogs planerade älgjakt i djupsnö.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län ser inget skäl till att stoppa Holmens skogs planerade älgjakt i djupsnö. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jägareförbundet kräver stoppad älgjakt i djupsnö – nekas av länsstyrelsen

Jägareförbundet Mitt Norrland vill stoppa Holmen skogs planerade jakt på älg i djupsnö utanför Örnsköldsvik. Länsstyrelsen ser dock inget behov av ett jaktstopp.

Jägareförbundet begär att älgjakten på tio älgkor och 36 kalvar inom Björna älgskötselområde stoppas omedelbart. Förbundet anser att att det ur såväl etisk synpunkt som rådande snöförhållandena i området är rent förkastligt att utsätta älgarna för påfrestningen som jakten skulle innebära i den meterdjupa snön som råder i området.

Holmen ska jaga älg i meterdjup spö: ”Etiken tycker jag inte man behöver ta upp”

”I enlighet med jaktförordningens §2 andra stycket får Länsstyrelsen meddela föreskrifter om en begränsning av den allmänna eller särskilda jakttiden för viss viltart om det behövs med hänsyn till snö-, is- eller temperaturförhållandena, samt att jaktlagens § 27 föreskriver att Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande”, skriver Jägareförbundet i sin begäran till länsstyrelsen.

Skyndsamt beslut

Förbundet anser vidare att det är av yttersta vikt att Länsstyrelsen i Västernorrlands län skyndsamt fattar ett beslut då Holmen skog har för avsikt att genomföra jakten inom de närmast kommande dagarna.

Begäran nekas

Men förbundets begäran nekas av länsstyrelsen. Myndigheten ser inget behov av att ta beslut om föreskrifter för att begränsa jakttiden för älg. Länsstyrelsen skriver i sitt svar till förbundet att jakt enligt §27 i jaktlagen ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet inte utsätts för onödigt lidande.

”Det är upp till jägarna i områden med mycket snö att se till att eventuell jakt som sker också utförs på ett sådant sätt. Då snödjupet varierar kraftigt i länet samt att det finns metoder att jaga med som kan lämpa sig i områden med mycket snö (till exempel smygjakt) så anser vi inte att det är motiverat att göra inskränkningar i jakttiden”, skriver Länsstyrelsen Västernorrlands vilthandläggare i sitt svar till Jägareförbundet.

Holmen skog ställer in kritiserad vinterjakt på älg

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev