Länsstyrelsen i Blekinge fortsätter att bevilja skyddsjakt på vuxna hondjur. En ko och en kalv får fällas under mars månad, för att begränsa skador i tallplantering. Foto: Roland Svensson

Vårjakt på älgko ska minska skador i tallungskog

Länsstyrelsen i Blekinge fortsätter att medge skyddsjakt på älgkor för att genom det minska älgbete i tallplanteringar. Den här gången i skogar i trakterna av Ronneby där en älgko och en kalv får jagas under hela mars månad.

Svensk Jakt har tidigare berättat om hur länsstyrelsen har medgett skyddsjakt på ett hondjur eller en älgkalv på en fastighet om 28 hektar.

I artikeln uttryckte en företrädare för älgförvaltningsgruppen oro för hur länsstyrelsen ska agera i fortsättningen.

– Ska man tillåta att älgkor skjuts varje gång en markägare kan visa på viltbete i sina planteringar har vi snart inga älgar kvar, konstaterade Görgen Pettersson som sitter på ett jägarmandat i förvaltningsområde Öst, som enhälligt avrådde länsstyrelsen att besluta om skyddsjakt.

Under fem procent

En reaktion på sina funderingar får han i Länsstyrelsen Blekinges nya ”beslut om skyddsjakt på älg för att förhindra allvarlig skada på skog” där ytterligare en älgko och en kalv får fällas, under hela mars månad.

Älgarna får fällas inom fastigheten. Några begränsningar som att de endast får skjutas under pågående bete i ungskogen eller i direkt anslutning till skadad plantering finns inte.

Innan beslutet besiktigades skadorna av länsstyrelsens personal, som fann att sökandens beskrivning av skadorna var riktiga. Företrädare för älgförvaltningsområdet var också med.

De fann visserligen toppskottsbete av älg, men bedömde att dessa understeg Äbinmålet om fem procent färska skador. Stamskadorna i form av barkgnag, menade förvaltningsområdets representanter, var i huvudsak orsakade av kronhjort.

Förvaltningsområdet rekommenderade länsstyrelsen att om man väljer att besluta om skyddsjakt, ge tillstånd på en kalv.

Hela mars

Länsstyrelsen lyssnade emellertid inte på det örat. Skyddsjakt får bedrivas på ett vuxet hondjur och en kalv, under hela mars månad.

Något etiskt resonemang om det lämpliga i att skjuta älgkor som kan vara dräktiga förs inte i beslutet. Inte heller diskuteras vilken skadebegränsning som kan uppnås av att skjuta älgar på våren, då älgen med kommande vegetationsperiod väljer annat att äta än barr.

Utrymme finns

I stället motiverar Länsstyrelsen Blekinge sitt beslut med att det inom Ronnebyortens älgskötselområdes avskjutningsplan finns utrymme att fälla ett hondjur, då man endast skjutit tre av sex hondjur under jakten.

Det som komplicerar det hela är att älgskötselområdet begärt att länsstyrelsen ska fastställa en ny plan för området för att bevara och bygga upp en hårt ansatt älgstam, där man minskar antalet hondjur i avskjutning från sex till fyra. Något som länsstyrelsen vägrade göra, men som man fick bakläxa på av Naturvårdsverket, och som Svensk Jakt berättade om här.

Ett hondjur över

Men det spelar ingen roll enligt länsstyrelsen. Eftersom man i den nya planen avser att fälla fyra tjurar, fyra hondjur och tretton kalvar finns det ändå utrymme för att ta ett hondjur till. Man skriver:

”Länsstyrelsen menar att man därför kan fälla minst en älgko och en älgkalv och ändå möta Ronnebyortens förslag på reviderad plan då även om den reviderade planen hade beslutats ligger rätt i förhållande till de föreslagna avskjutningsmålen.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev