Markägare bytte sida och nu ska älgstammen höjas – ser inte samband mellan skador och älg

Älgstammen har nästan halverats, samtidigt som skogsskadorna ökat kraftigt. Det fick en av markägarna i älgförvaltningsgruppen att byta fot – och nu ska älgstammen höjas. Länsstyrelsen höll med, men inte Stora Enso och Sveaskog som överklagat beslutet.

4 oktober 2023

Allvarliga betesskador enligt Äbin – markägaren: Går inte att skjuta sig till målet

Premium

Arinbjörn Kindströmer lever av sin skog. Enligt Äbin är skadorna allvarliga – men det märker inte han. Något är fel inom älgförvaltningen och nu ska älgstammen få växa – till storskogsbrukets stora förtret.

4 oktober 2023

Skogsbolaget: Skadorna regleras med antalet älgar i området

Premium

Att Naturvårdsverket skulle fastställa Länsstyrelsen Örebros beslut om att höja älgstammen har Stora Enso svårt att se. Men på frågan om det kommer att finnas en meningsfull älgjakt i området, om den alternativa planen blir verklighet – det vill bolaget inte svara på.

29 augusti 2023

Älgar kan hantera jakt men ännu inte vargar

Jakttrycket verkar fortfarande vara det som styr hur älgar beter sig för att skydda sig från faror. Enligt forskare har de ännu inte börjat anpassa sig till den växande vargstammen.

17 augusti 2023

Äbin: Myndighetens slutsatser kritiseras

Premium

Skogsstyrelsen har nu sammanställt resultatet av årets älgbetesinventering, Äbin, som visar fortsatt höga skadenivåer i hela landet. På Jägareförbundet är man inte särskilt imponerad över de slutsatser myndigheten drar över orsakerna.

4 juli 2023

Unik kartläggning: Antal fällda älgar minskar dramatiskt – statistik för alla län

I en unik sammanställning kan Svensk Jakt nu presentera avskjutningssiffror för samtliga län. För jägaren knappast någon munter läsning – men en tydlig bild av älgstammens dramatiska minskning.

4 juli 2023

Tusentals färre älgar fällda i norr: ”En allt större oro”

Premium

Totalt fälldes 33.829 inom regionen, vilket är en minskning med 3.436 djur eller 9 procent.

4 juli 2023

Norrbotten: Älgstammen fortsätter neråt

Premium

Älgstammen i Norrbotten har stadigt minskat de senaste 20 åren.

4 juli 2023

Västerbotten: Minskad avskjutning och missade mål

Premium

Älgobs per mantimme i länet låg på 0,041 under hösten 2022 och var stabil sedan föregående säsong. Trenden över tid är dock fortsatt negativ.

4 juli 2023

Jämtland & Västernorrland: ”Minskat varje år”

Premium

I Jämtland och Västernorrland förvaltas inte älgarna på samma sätt som i andra delar av landet.

4 juli 2023

Region Mitt: Stort behov av reviderade älgplaner

Premium

Totalt fälldes 17.347 älgar inom regionen, vilket är en minskning med 3.906 djur, eller 18 procent.

4 juli 2023

Gävleborg: ”Tyder på orealistiska planer”

Premium

Avskjutningen i Gävleborgs län har minskat år från år, vilket är ett resultat av en långvarig sänkning av älgstammen. Färre älgar i skogen – färre älgar att fälla.

4 juli 2023

Dalarna: ”Knappt en jaktbar älgstam”

Premium

Älgobsen i Dalarnas län har gjort en kraftig dykning de senaste två åren, vilket sannolikt beror på att man upprätthållit en för hög avskjutning alltför länge.

4 juli 2023

Värmland: ”Riskerar att vargen kommer ta i stort sett hela tillväxten”

Premium

Värmland uppvisade säsongen 2021/2022, för första gången på fem år, en minskande avskjutning. Denna trend fortsatte även jaktåret 2022/2023.

4 juli 2023

Örebro: ”Hållbar älgjakt i stort sett omöjlig”

Premium

Älgavskjutningen i Örebro län fortsätter sin långa nedåtgående trend. Även älgstammens täthet visar samma utveckling och älgobservationer per mantimme fortsätter att minska.

4 juli 2023

Västmanland: ”Älgstammen räcker snart bara till vargarna”

Premium

Älgstammen i Västmanland har minskat stadigt i många år, liksom avskjutningen.

4 juli 2023

Uppsala: Från stabil till minskande älgstam

Premium

Efter att avskjutningen i Uppsala län har legat relativt stabilt har den nu minskat de senaste två åren.

4 juli 2023

Stockholm: ”Mindre än 40 procent kvar av de älgar som fanns för tio år sedan”

Premium

Ur ett viltperspektiv är det mest framträdande för Stockholms län att det är så fragmenterat. Mestadels är det också mycket infrastruktur, vilket gör det viktigt att ta hänsyn till bland annat trafiken.

4 juli 2023

Södermanland: Varg i norr och konkurrens i söder

Premium

Den långsiktiga trenden i länet håller i sig, med sjunkande avskjutning, vikande reproduktion och minskande slaktvikter. Älgobsen följer samma mönster.

4 juli 2023

Östergötlands län: Få födda kalvar men andelen fällda hög

Premium

Från att ha haft en ganska stabil avskjutning de senaste åren minskade antalet fällda älgar i Östergötland under jaktåret 2022/2023.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev