Jägarna i området anser inte att de har någon möjlighet att påverka förvaltningen. Och att länsstyrelsen godkänner felaktiga planer. Foto/Montage: Roland Svensson, Kristoffer Pettersson & privat

Del 1: Älgjägarnas rop på hjälp – kallade till krismöte: ”År från år missar vi så fruktansvärt mycket”

Det är kris i älgskogen och jakten styrs mot utrotning. Men varken markägarrepresentanter eller myndigheter lyssnar, menar jägarna. I ett försök att få gehör kallade nyligen jägare i östra Hälsingland, länsstyrelsen till ett krismöte.

När den svenska älgstammen minskar höjs allt fler upprörda jägarröster runt om i landet.
Samtidigt kämpar markägarsidan med att nå de skogliga målen.
I den här artikelserien får jägare, myndigheter, markägare och forskare göra sina röster hörda. För förvaltningen är komplex – och svaren många. Frågorna kanske än fler.
Ingen tycks göra fel – men blir det rätt?

Runt om i landet debatteras älgarna och förvaltningen av dem. Ofta är det rovdjur, skogsbolag eller något annat som målas upp som problemet.

I delar av Långvinds och Öster Ljusnans älgförvaltningsområden menar jägarrepresentanterna i älgförvaltningsgruppen att älgarna nu är få. Att om inget görs finns det inom ett par år kanske inte en stam kvar att jaga.

Anledning är att markägarsidan driver igenom planer med för hög tilldelning, som år efter år godkänns av länsstyrelsen, anser jägarna.

Utslagsröst avgörande

Tord Goude. Foto: Privat

Tord Goude är bland annat ordförande i Långvinds älgskötselområde och representant i Öster Ljusnans älgförvaltningsgrupp. Han var tillsammans med flera andra jägarrepresentanter med och arrangerade mötet med länsstyrelsen.
Förhoppningen var att skapa en dialog och framföra att jägarsidan, enligt dem, inte kan påverka förvaltningen.

– I och med att vi inte har mandat att rösta emot i älgförvaltningsgruppen får vi aldrig igenom några beslut. När ärendet sedan kommer till länsstyrelsen godtar de älgförvaltningsgruppens planer.

– År från år missar vi så fruktansvärt mycket i förhållande till de planer som läggs. Det känns inte som att det är någon form av förvaltning så att säga. Det här drivs till hundra procent av skogsbolagen, säger Tord Goude.

Förhoppningen är att länsstyrelsen efter mötet fått upp ögonen för problematiken, menar Tord Goude. Foto: Roland Svensson

Utan agerande myndigheter

Under det flera timmar långa mötet lyftes många frågor som oroar jägarna, varpå mötesdeltagarna avslutningsvis konstaterade att alltsammans kan kokas ner till skogsbolagens styrning av älgförvaltningsgrupperna och att länsstyrelsen inte agerar.

Bland annat framhölls att ett av skogsbolagen inte visade någon vilja att inventera älgstammen genom spillnings- eller flyginventering, samt att felaktiga planer släpps igenom av länsstyrelsen.

Omskakande möte

Även om det inte resulterat i något konkret ännu är Tord Goude glad att mötet genomfördes, och tror att det kan ha skakat om Länsstyrelsen Gävleborg.

– Jag tror att de blivit mer medvetna nu, för vi har inte haft något forum där vi fått träffa länsstyrelsen. Det enda forum vi haft är när vi lämnat in protokoll där vi bestämmer avskjutningsplanerna. Och där står det ju bara att jägarsidan har en avvikande åsikt. Det finns en ruta och en liten rad att fylla i, säger Tord Goude som uppfattar att länsstyrelsen till viss del är medveten om situationen i älgförvaltningsgrupperna, men att deras arbete är låst.

– De är nog ganska bakbundna, på grund av det sätt som älgförvaltningen är tänkt att bedrivas.

Har du också något ämne som bör lyftas, hör av dig till Svensk Jakt med läsartips!

Har du åsikter om den svenska älgförvaltningen? Gör din röst hörd genom ett debattinlägg!  Mejla: debatt@svenskjakt.se

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev