Statistiken över älgavskjutningen i Norrbotten visar nu kraftigt vikande siffror. Bild: Jägareförbundet Norr

Älgjakten 2022: Vikande avskjutningskurvor i norr

Premium

Efter flera år med höga avskjutningssiffror viker älgstammen i norr. Enligt Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Björn Sundgren kommer älgstammen i Norrbotten att dyka ner i en djup svacka.

I mitten av 1990-talet fälldes bara cirka 5.000 älgar i Norrbotten. Därefter återhämtade sig älgstammen. Jaktåret 2021/2022 fälldes 10.600 älgar i länet. 2022/2023 har 9.178 älgar fällts.

I Västerbotten fälldes 10.417 älgar 2021/2022 och nu är avskjutningen nere på 8.643 älgar.

I Jämtland har avskjutningsnivåerna legat förhållandevis konstanta, men har även där minskat de två senaste jaktåren med drygt 2.000 älgar.

Historiskt hög

Jaktvårdskonsulent Björn Sundgren tror nu att älgstammen kommer vika ner i en djup svacka, i varje fall i Norrbotten och Västerbotten.

Björn Sundgren.

– Det senaste decenniet har vi haft en historiskt hög avskjutning i Norrbotten, säger han.

2017 blev ett rekordår i Norrbotten då 13.158 älgar fälldes.

Men nu viker älgstammen neråt. Det visar siffror från både älgobs och avskjutningsstatistik.

Samma trend

För tre år sedan låg avskjutningen på 2,2 älgar per 1.000 hektar och nu i höstas hade den siffran sjunkit till 1,2 älgar per tusen hektar.

– Vi ser samma trend i Västerbotten, säger Björn Sundgren och tillägger att de senaste avskjutningssiffrorna än så länge är preliminära.

– Nu är det viktigt att älgskötselplanerna blir korrekta och att vi får en bättre kvalitet i älgstammen. Ju färre älgar vi har, desto viktigare är det att inte bara prata kvalitet utan faktiskt även göra förändringar i den praktiska jakten för att nå de målen. Vi förespråkar också att jaktlagen flyttar jakttrycket mer från de vuxna djuren till älgkalvarna.

Diskussion om nivåer

Marcus Jatko, jakt- och klövviltsansvarig vid Sveaskog i Norrbotten, tror nu att diskussionerna i de olika älgförvaltingsgrupperna kommer handla om vilka nivåer avskjutningen ska ligga på kommande jaktsäsonger.

– Även om inte all avskjutning är inrapporterad ännu ser vi att den minskat på de allra flesta håll i länet och att vi inte kommer nå avskjutningsmålen. Fyllnadsgraden ligger på mellan 60 och 90 procent. Det vi ser är också att det skjuts betydligt fler tjurar än hondjur och att vi ligger på låga nivåer i kalvavskjutningen, vilket riskerar leda till en sämre kvalitet i älgstammen, säger Marcus Jatko.

Balans med foder

Han anser att förutom en älgstam i balans med foderresurserna, så gäller det nu att få en bra kvalitet på älgstammen.

Marcus Jatko.

– Fram till nu så har fokus varit att sänka älgstammen rent generellt och vi får nu hoppas att det återspeglar sig också med mindre betesskador på skogen. Vår ambition är inte att sänka älgstammen mer än nödvändigt. Jag kan tänka mig att vi nu kan komma att behöva bromsa avskjutningen i vissa områden för att i andra kanske behöva sänka älgstammen ännu mer, säger Marcus Jatko.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev