Med den omfattande satsningen Forum Älgjakten ska Jägareförbundet staka ut vägen mot framtidens älgjakt och älgförvaltning. Foto: Kjell-Erik Moseid

Framtidens älgjakt stakas ut i Forum Älgjakten

Jägarnas engagemang för den vikande älgstammen och den allt sämre älgjakten är stort, och förväntas bara öka. Med syftet att staka ut vägen till framtidens älgjakt och älgförvaltning sjösätter Jägareförbundet inom kort Forum Älgjakten.

Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné. Foto: Madeleine Lewander

De brant sjunkande avskjutningssiffrorna för älg har fått allt fler jägare att reagera med oro och upprördhet. På Jägareförbundet ser man ett enormt engagemang, som troligen kommer att växa den närmaste tiden.

– Och det är inte konstigt. När hundförare går i dagar utan att få upptag, och passkyttar sitter i veckor utan att se en älg ökar oro och missnöje. Allt fler ställer sig frågan vad som har hänt med vår fina älgjakt, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné på Svenska Jägareförbundet.

Älgen rödlistas

Älgstammen är nu på nivåer som den inte varit sedan 1960- och början på 1970-talet. De allra flesta av dagens jägare har inte jagat älg under sämre förutsättningar.

– Förra gången Artdatabankens rödlista reviderades diskuterades om det var dags för älgen att komma upp på listan. Nästa gång listan ska uppdateras är jag övertygad om att älgen blir rödlistad. Så illa är det, säger Daniel Ligné.

En nationalsymbol

Sedan den senaste prognosen för älgavskjutningen blev känd, har man på Jägareförbundet sett ett mycket stort engagemang för älgen och älgjakten. I hundratals mejl och telefonsamtal uttrycker jägarna oro för älgstammen och för framtidens älgjakt.

– Vi får också många reaktioner från människor som inte jagar. Älgen är en nationalsymbol för Sverige och folk är uppriktigt oroade över utvecklingen, säger Daniel Ligné.

 

Avskjutningen rasar – konsulent om prognosen: ”Älgstam i fritt fall”

Olika förutsättningar

För att få en tydligare bild av vad jägarna vill, vad de är missnöjda med, hur älgförvaltning/klövviltförvaltning ska bedrivas i framtiden, inleder Jägareförbundet redan i slutet av februari Forum Älgjakten.

– En bred insamling av åsikter, tankar, idéer och förslag ska leda fram till hur Jägareförbundet vill utforma framtidens älgförvaltning. Ett exempel: ska vi ha ett likartat älgjaktsystem i hela landet? Borde vi inte ta hänsyn till de skilda utmaningar som finns med vandringsälgar i norr, rovdjur i Mellansverige och små marker i söder, resonerar Daniel Ligné.

– En annan viktig fråga är flerartsförvaltning, som det talas alltmer om. Orkar jägarna att med ideella insatser öka sitt engagemang till fler arter än älgen? Det är sådana frågor vi vill ha svar på.

 

Larmklockan ringer för älgstammen

Öppen enkät

Forum Älgjakten inleds med en öppen enkät på Jägareförbundets hemsida. I enkäten inbjuds förstås jägarna, men också markägare och andra intressenter att svara på frågor och lämna synpunkter.

Enkätundersökningen går igång i slutet av februari, efter en konferens då länsföreningarnas ordförande har haft möjlighet att lämna synpunkter.

– Förhoppningen är att vi får ett stort underlag som sedan tas vidare till länsvisa breda jägarmöten där vi ska diskutera vad vi vill med älgen och älgjakten, säger Daniel Ligné.

 

Forum Älgjakten ska genomföras brett och snabbt. Förhoppningen är att många engagerade jägare ska delta i diskussionen om älgen och älgjakten. Foto: Kjell-Erik Moseid

Klassisk remiss

Efter att förbundets årsstämma i början av juni fått en delrapport och diskuterat saken ska förbundsstyrelsen utifrån enkätsvar, dialoger och möten sammanställa vad Jägareförbundet vill med klövviltförvaltningen.

– Styrelsens förslag ska diskuteras på ytterligare en ordförandekonferens, för att sedan gå ut på en klassisk remiss i Jägarsverige – Så här vill Jägareförbundet se framtidens älgförvaltning/klövviltförvaltning. Mot slutet av året får förbundsstyrelsen slå fast hur jägarna vill ha älgjakten i framtiden, och vad vi ska göra för att nå dit, säger Daniel Ligné.

 

Älgjakten 2022: Vikande avskjutningskurvor i norr

Snabbt genomförd

Processen kan tyckas omständlig. Samtidigt är den snabb då allt som beskrivs ovan ska genomföras på kortare tid än ett år.

– Vi är angelägna om att få kunskap om hur jägarna ser på förvaltningen och vad de vill med älgjakten. Att det vi slutligen kommer fram till är förankrat ute i landet. Samtidigt är det viktigt att ta vara på engagemanget för älgen som finns i jägarkåren, säger Daniel Ligné.

 

Färre och sämre – oro för älgstammens framtid: ”Negativa spiralen fortsätter”

Tid för översyn

Nuvarande älgjaktsystem har varit i bruk sedan 2012. På förbundet anser man att det är hög tid att se över det. Tror riksjaktvårdskonsulenten att jägarna vill förkasta det och se något helt nytt?

– Det är omöjligt att svara på. Kanske tycker de det är bra, kanske anser de att det krävs något helt annat. Kanske tycker de att det räcker att skruva på det vi har, som att markägarsidan har utslagsrösten i älgförvaltningsgrupperna. Jag noterade i höstens riksdagsmotioner att det finns politiker som ifrågasätter den ordningen. Men vi får se. Det ska bli väldigt intressant att se resultatet av Forum Älgjakten, säger Daniel Ligné.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev