Skogsbolaget försvarade älgavskjutning – nu avregistreras området

Premium

Trots att Länsstyrelsen i Örebro län beslutade om en lägre avskjutning försvarade företrädare för Stora Enso den liggande planen – som tillät att fälla 100 älgar utöver tilldelningen. Resultatet blev en kraftig överskjutning, och nu agerar myndigheten mot tilltaget.

13 maj 2024

Naturvårdsverket underkänner nominering från älgskötselområden

Premium

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade att tillsätta en markägarledamot i en älgförvaltningsgrupp, baserat på nominering från älgskötselområde. Nu underkänner Naturvårdsverket detta beslut.

2 maj 2024

Jägare döms för djurplågeri – sparkade hund under jakt

En älgjägare döms mot sitt nekande för djurplågeri. Detta efter enligt vittnen från jaktlaget ha sparkat sin hund så den fallit till marken och skrikit.

25 april 2024

Sköt ren på älgjakt: ”Det här är högst olagligt”

Premium

Nu döms tre män av Östersunds tingsrätt. Hösten 2019 sköt de en ren på älgjakten, men stoppades av polisen som fått in en anmälan om misstänkt rattfylla. Skytten, som är från Österrike, har uppgett att det var svårt att se skillnad på ren och älg.

8 april 2024

Sköt vuxen älg – döms för jaktbrott

Under en jakt i Skåne fällde en jägare en vuxen älg, trots att bara kalv var tillåtet på fastigheten. Nu döms mannen för jaktbrott till dagsböter.

22 mars 2024

Samtal inlett för att rädda den lokala älgjakten

Premium

På initiativ från Grästorps och Essungas jaktvårdskrets har älgskötselområden och älgförvaltningsgrupper bjudits in till samtal om hur älgförvaltningen ska kunna förbättras. Älgjaktens framtid i området står på spel.

21 mars 2024

Jägarförening får inte överklaga skyddsjakt på älg

När Länsstyrelsen i Blekinge tog beslut om skyddsjakt på en älgko under mars månad, blev föreningen Sveriges jägare så upprörd att den genom sin ordförande Thomas Ekberg överklagade beslutet. Nu har både Naturvårdsverket och förvaltningsdomstolen slagit fast att föreningen saknar talerätt i frågan.

15 mars 2024

Jägareförbundet varnar för systemkollaps i älgförvaltningen

Länsstyrelsen tonar ner den stora skillnaden mellan tilldelade älgar och fällda älgar i Norrbotten. Jägareförbundet varnar dock för en systemkollaps i älgförvaltningen om inte planer ligger mer i linje med faktisk tilldelning och slutlig avskjutning. 

13 mars 2024

Länsstyrelsen i Norrbotten om den minskade älgavskjutningen i länet

Totalt delades jaktåret 23/24 14 296 älgar ut till jägarna i Norrbotten. 8 515 av dessa fälldes. Men länsstyrelsen är ändå nöjda. De menar att tilldelningen inte avspeglar avskjutningsmålet.

Sommarens torka har fått konsekvenser för älgstammen. Detta då älgkalvvikterna på fällda älgar är ovanligt låga.

10 mars 2024

Erfaren jägare friad från misstankar om jaktbrott

Kalven var lovlig och fälldes med ett välriktat skott. När jaktlaget samlades fanns det tvivel om det var en kalv eller en liten kviga, och för att vara på den säkra sidan anmäldes händelsen till länsstyrelsen som en överskjutning. Det ledde till en polisanmälan där den mycket erfarna jägaren senare åtalades för jaktbrott. 

7 mars 2024

Jägareförbundet: Lägsta avskjutningen sedan 70-talet

Älgjakten i Dalarna har slagit nya bottenrekord. När antal fällda älgar under jaktårets summeras kan Jägareförbundet Dalarna med oro konstatera att det är den lägsta avskjutningen sen 1970-talet.

24 februari 2024

”Sveaskog splittrar fungerande jaktlag”

Med sitt nya upplåtelsesystem splittrar Sveaskog väl fungerande jaktlag, där det finns risk för att enskilda tar egna initiativ och inte följer gemensamma beslut. Är det rimligt att samtliga jägare i ett jaktlag blir arrendatorer av marken, frågar sig debattören.

14 februari 2024

Länsstyrelse tillåter skyddsjakt på älgko på 28 hektar

Premium

Länsstyrelsen i Blekinge har beviljat skyddsjakt på en älgko för att minska betesskador på en fastighet som är 28 hektar stor. Ansvarig handläggare uppger att beslutet delvis ska ses som en beståndsreglerande åtgärd. Företrädare för älgförvaltningsområdet ser skyddsjakten som en näsbränna på älgskötselområdet, som beslutade att spara ett hondjur under höstens jakt.

6 februari 2024

Kritiserade älgförvaltningen – får inte längre representera markägarna

Premium

När siffror visade att förvaltningsområdets älgstam låg lägre än målet valde markägaren Arinbjörn Kindströmer att rösta för att höja älgstammen. När nya ledamöter nyligen skulle väljas till älgförvaltningsgruppen fick han inte ens frågan om att fortsätta sitt uppdrag.

26 januari 2024

Älgförvaltning: Så påverkas stammen när älgkon skjuts

Premium

Älgstammen har minskat påtagligt de senaste åren och många är ­oroade för dess framtid. Många jägare är fullt medvetna om, men tänker kanske inte alltid på, valet av djur som fälls – och vilka konsekvenser det kan få.

16 januari 2024

Älgavskjutningen fortsätter rasa: ”Nästan en fjärdedels minskning på ett år”

Premium

När den nationella älgavskjutningen presenterades förra året landade siffran på 63 000. Då kallades det bland annat för en ”älgstam i fritt fall”. Årets prognos visar på ett fortsatt ras med uppåt 15 000 färre fällda älgar.

12 januari 2024

Reportage ur arkivet: När Revsundsälgen föll

Premium

Artikeln om det så kallade Revsundshornet som publicerades i Svensk Jakt nummer 1/2010 väckte stort intresse, och många läsarreaktioner. En av dem som reagerade var Yngve Sandström som här kan räta ut de flesta frågetecken kring det mytomspunna hornet.

22 december 2023

Här samarbetar jaktlagen för att rädda älgstammen

Premium

Ett tiotal jaktlag har enats om gemensamma riktlinjer för en bättre älgstam. Samarbetet har gett ringar på vattnet och nu väntas allt fler jaktlag ansluta sig till den frivilliga överenskommelsen.

17 november 2023

SCA flaggar för ökad älgavskjutning om årets mål inte uppnås

Avskjutningsmålen lär inte uppnås i Norrbotten. Nu kan det bli aktuellt att skjuta fler älgar kommande år, enligt Roland Saitzkoff, chef för SCA:s viltförvaltning.

17 november 2023

Bröt mot områdets avskjutning för älg – jaktlag utesluts

Ett jaktlag sköt älg, trots att det aktuella skötselområdet beslutat om att inte skjuta några. Nu har jaktlaget uteslutits.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev