Länsstyrelsen Dalarna anser att älgstammen inte längre är jaktbar inom flera områden i länet.

Länsstyrelsen Dalarna anser att älgstammen inte längre är jaktbar inom flera områden i länet. Foto: Olle Olsson

Länsstyrelse larmar: Stor risk att det inte går att jaga älg

Älgjakten är nu avslutad. I Dalarna fälldes strax över 5.000 älgar i länet, att jämföra med det planerade jaktuttaget på 6.631 älgar. Bara ett av länets 14 älgförvaltningsområden klarade att nå sin målsättning för avskjutningen. Nu slår länsstyrelsen larm.

– Det ser ut som om länets älgförvaltningsområden kan ha överskattat storleken på sina respektive älgstammar och satt avskjutningsmålen för högt, säger Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen Dalarna, i ett pressmeddelande.

Avskjutningen rasar – konsulent om prognosen: ”Älgstam i fritt fall”

Älgobsen visar också på en fortsatt minskning av älgstammen, där återväxten i form av antal kalvar vid jaktstart minskar på de flesta håll i länet, oberoende av hur mycket rovdjur det finns just där.

Ingen älgjakt

Trots tecken på dålig återväxt i älgstammen verkar många jaktlag ändå valt att skjuta en större del av de tilldelade vuxna djuren.

– Bristen på anpassning av avskjutningen efter rådande förhållanden riskerar att leda till en drastisk sänkning av älgstammen. I områden där älgstammen redan är låg och där rovdjuren tar sin andel av den årliga återväxten är risken stor att det inte går att bedriva jakt alls, säger Jonas Nordström.

– Och sådana områden har vi tyvärr redan i dag, fortsätter han.

Älgmängd och betesskador hänger inte ihop

Trots en minskande älgstam sker ingen generell minskning i skogsskador på tall. För hela länet ligger skadenivån på tall på tio procent i treårsmedelvärde, där älgförvaltningsområdenas målsättning är två till fem procent i årliga skador.

Färre och sämre – oro för älgstammens framtid: ”Negativa spiralen fortsätter”

– Det blir allt tydligare att en omfattande sänkning av älgstammen inte med självklarhet leder till minskade skogsskador i motsvarande omfattning. I stället måste skogliga åtgärder för att öka mängden älgfoder utföras i större utsträckning än i dag om älgförvaltningsområdena vill minska betesskadorna i de områden där älgstammen inte kan sänkas mer, säger Jonas Nordström i länsstyrelsens pressmeddelande.

Samarbete

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Skogsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet har nu inlett ett samarbete där man för gemensam dialog med utvalda älgförvaltningsområden för att minska risken för att fler lokala älgstammar blir så små att det inte längre går att bedriva någon jakt.

Älgförvaltningsområden

Varje älgförvaltningsområde ansvarar för att upprätta en älgförvaltningsplan. Målet med planen är att förvalta älgstammen på ett hållbart sätt.
I älgförvaltningsområdet sitter en älgförvaltningsgrupp som består av sex ledamöter, varav tre utses på förslag av markägarnas organisationer och tre på förslag av jägarnas organisationer.
Till ordförande i älgförvaltningsgruppen utses en av de ledamöter som företräder markägarintresset, ordföranden sitter på den utslagsgivande rösten i gruppen.
Varje älgförvaltningsområde innehåller mindre älgskötselområden och licensområden för älg.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev