Ska man balansera påverkan från rovdjur ska man öka överlevnaden för vuxna hondjur. Det slås fast av Göran Ericsson, professor vid SLU. Foto: Olle Olsson & SLU

Professorns råd till älgjägare i rovdjursområden

Premium

En låg älgstam i områden med stora rovdjur ställer höga krav på älgförvaltningen. Och rådet till jägarna om de inte vill sänka älgstammen ytterligare är enkelt.
– Se till att älgkorna överlever. Det är det absolut viktigaste i ett sådant område, säger Göran Ericsson, professor vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö.

Både praktiska erfarenheter och forskning visar att de stora rovdjuren har stor påverkan på den lokala älgstammen. Enligt Göran Ericsson är det särskilt viktigt vilken täthet det är i älgstammen när rovdjuren kommer in i området.

– Är det en låg täthet i älgstammen när rovdjuren kommer blir det väldigt lite över för övrig dödlighet. Är det däremot en relativt hög täthet i älgstammen när rovdjuren kommer klarar de inte att hålla ner älgstammen och då finns det utrymme för jakt. Det är det som är avgörande, anser Göran Ericsson.

 

Bättre överlevnad

Älgkalvarna har en ganska låg ”växelkurs” i populationsspelet. Det viktiga är att få hondjuren att överleva, menar han.

 

Foto: Kjell-Erik Moseid

Äldre forskning utförd av det Skandinaviska björnprojektet i skogarna runt Orsa visar att väldigt många älgkalvar dödades när björnen återetablerade sig i området.

– Men det var en låg dödlighet på vuxna älgkor och därför klarade sig älgpopulationen ganska bra. Efter några älggenerationer blev älgkorna bättre på att få kalvarna att överleva. Visserligen förlorade de fortfarande kalvar till björn, men det är tydligt att det hände något, säger Göran Ericsson.

 

Effektivare

När rovdjuren kommer till ett område är de alltså effektivare i sin predation än efter några år. Det är fullt naturligt, menar Göran Ericsson

– Vi pratar om långlivade djur. Älgkorna lever 15–20 år och det klart att de lär sig om de förlorar sin kalv, oavsett om de gör det till björn eller varg. På samma sätt har Skandulvs vargforskare sett att älgarna blivit tuffare efter någon generation där de levt med varg.

Älgarna sätter sig till motvärn helt enkelt?

– Ja. Det är inte helt ovanligt att vargar har skelettskador eller hittas ihjälsparkade.

 

Jaktstrategier

Vilken jaktstrategi ska man välja om man jagar i områden med stora rovdjur och där älgstammen börjar bli låg och man inte vill sänka älgstammen ytterligare?

– Se till att korna överlever. Ska man balansera påverkan från rovdjur, som framför allt dödar unga djur, ska man öka överlevnaden för vuxna hondjur. Det är det absolut viktigaste i ett sådant område. Det är inte konstigare än så.

Fortsatt hög kalvdödlighet i brandfält

Rådet bygger på att älgen är långlivad och lär sig. Förlorar en älgko sin kalv tidigt ett år har kon en sommar där hon inte behöver ge den någon mjölk. Då går hon in i brunsten med fint hull och får ofta tvillingkalvar året efter.

– Forskning från Skandinaviska björnprojektet visar tydligt att älgkor som förlorar sin kalv till björn i maj–juni väldigt ofta får tvillingkalvar året efter, säger Göran Ericsson.

 

Jagar vuxna i brist på kalv

I vissa rovdjursområden finns det knappt några kalvar och därför läggs jakttrycket ibland på vuxna älgar i stället. Vad händer med älgstammen då?

– Då trycker man ner älgbeståndet. Om jägarna inte skjuter några kalvar kan de kanske nalla på 20 procent av kobeståndet om de ska hålla en stabil älgstam.

Kalv, däremot, kan man skjuta eller tappa 50 till 80 procent av, men ändå behålla en stabil älgstam. Men då får inga hondjur dö.

– Man kan alltså ha en väldigt hög kalvdödlighet under ett år, om inte hondjuren dör, säger Göran Ericsson.

Rovdjur dödar älgar – då försvinner jägarnas älgjakt

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev