Överlevnaden bland älgkalvar i de stora brandfälten i Ljusdals kommun är fortsatt låg. Björnars predation är den främsta orsaken till att så många kalvar dör under sommaren

Överlevnaden bland älgkalvar i de stora brandfälten i Ljusdals kommun är fortsatt låg. Björnars predation är den främsta orsaken till att så många kalvar dör under sommaren. Foto: Olle Olsson

Fortsatt hög kalvdödlighet i brandfält

Premium

Dödligheten bland älgkalvar som fötts inom forskningsprojektet I brandens spår, som pågår i brandfälten i Ljusdals kommun, är fortsatt stor. En liten förbättring noteras jämfört med föregående år, men på grund av underlaget kan den vara inom felmarginalen.

Att det finns mycket björn i Ljusdals kommun märks inte bara genom björnjakten där fler än 30 björnar fällts under årets jakt. Björnstammens storlek får också återverkningar på älgkalvarnas överlevnad, där endast 27 procent (11 av 40) av de kalvar som noterades efter vårens födsel återfanns när forskningen genomförde en uppföljning i augusti.

 

Den torra sommaren 2018 drabbades Ljusdals kommun av omfattande skogsbränder. I de tre största områden brann en yta på 8.400 hektar skogsmark.

Den torra sommaren 2018 drabbades Ljusdals kommun av omfattande skogsbränder. I de tre största områden brann en yta på 8.400 hektar skogsmark. Foto: Olle Olsson

Det är ändå en högre överlevnad än i fjol då endast 12 procent (3 av 24) av kalvarna levde när älgjakten inleddes. Men skillnaden är så liten att den kan vara inom felmarginalen. Mer uppföljning behövs således.

 

Särskilt björn

– Vi kan slå fast att predationen, särskilt från björn, är den främsta orsaken till att så många kalvar dör under sommaren, säger Göran Ericsson, professor vid SLU som tillsammans med bland andra Sveaskog står bakom forskningsprojektet Viltsamverkan i brandens spår.

 

”Vi kan slå fast att predationen, särskilt från björn, är den främsta orsaken till att så många kalvar dör under sommaren.”
– Göran Ericsson

 

Han betonar att det bara rör sig om två års undersökningar och att det är vanskligt att dra för långtgående slutsatser.

– Forskningen bedrivs på ett brandfält där markvegetationen nu ökar, vilket kan ha betydelse i och med att björnarna då hittar alternativ föda. Det finns också andra underliggande orsaker till att kalvdödligheten varierar mellan åren. Om sommaren varit bra eller dålig för kalvarna, till exempel, säger Göran Ericsson.

 

Bra fakta

Göran Ericsson, SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Forskarna utesluter heller inte att vargpredation kan ha betydelse för kalvöverlevnaden, men man är säker på att det främst rör sig om björn.

Trots den höga kalvdödligheten och att återväxten därmed är liten går det att jaga i området, menar Göran Ericsson.

– Om man har bra fakta om älgstammen går det förstås att jaga. Det gäller att lägga samman inventeringar och älgobs och planera avskjutningen utifrån det. Vår undersökning av hur många kalvar som överlever i området är bara en pusselbit. Det är fortfarande mycket som vi inte vet. Hur stort är inflödet av älg från angränsande områden, till exempel.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev