Länsstyrelsen i Gävleborgs län försöker toppstyra älgförvaltningen, det anser företrädare för statliga Sveaskog. Foto: Kenneth Johansson

Sveaskog: ”Olyckligt med toppstyrd älgförvaltning”

Premium

Länsstyrelsens älgförvaltningsplan säger att det ska skjutas 0,6 älgar per 1.000 hektar i Los-Voxna älgskötselområde. I skogsbolagens Jaktrapport står det att 0,8 älgar ska skjutas. Sveaskogs Mikael Wallén förklarar hur det hänger ihop – och han riktar dessutom kritik mot något han menar är en toppstyrd älgförvaltning.

– I Jaktrapport finns tre olika jaktlagsgrupper beroende på areal för jaktmarken. I jaktlagsgruppen som har 1.000–3.000 hektar får varje jaktlag skjuta en vuxen älg tills målet är fyllt. Siffran som ligger inlagd i Jaktrapport är alltså högre än det egentliga avskjutningsmålet för den arealen. Det här gör vi bara för att jägarna inte ska känna en mental begränsning. Vi kommer att avlysa jakten på vuxna älgar när vi når målet plus tio procent, säger Mikael Wallén, jakt- och klövviltsansvarig i södra Norrland för Sveaskog.

I Jaktrapport lägger ni på tio procent på jämfört med länsstyrelsens tilldelning från första början. Varför gör ni det?

– Både markägare och jägare har kommit överens om att göra det. Vi har ett väldigt lågt avskjutningsmål för vuxna från början och vi är oroliga för att folk inte är ute och jagar eftersom länsstyrelsen beslutat att vi ska skjuta 70 procent kalv, ett mål som vi inte tror kommer att nås.

– Vi vill också ha folk i området som samlar björnspillning. Det är den viktigaste utmaningen i området att vi får till en bra björninventering. Det är främst björnarna som i dagsläget begränsar jägarnas möjlighet till uttag av älg, och även i viss mån varg, fortsätter Mikael Wallén.

Bild från länsstyrelsens älgskötselplan samt skärmavbild från storskogsbrukets Jaktrapport.

Länsstyrelsen har beslutat att 0,6 älgar per 1.000 hektar ska skjutas i området. I Jaktrapport står att målet är 0,8 älgar per 1.000 hektar. Det motsvarar en differens på 33 procent jämfört med älgförvaltningsplanen.

Är det så att skogsbolagen försöker köra över ansvarig myndighet?

– Nej. Vi kommer inte att nå upp till 0,6 älgar heller. Länsstyrelsen har beslutat om ett orealistiskt mål för kalvavskjutningen. Vi räknar med att vi kommer att ha en ökad älgstam i Los-Voxna älgskötselområde.

Mikael Wallén berättar att älgförvaltningsgruppen med markägare och jägare känner sig överkörda av länsstyrelsen.

– Över 60 jaktlag deltog på ett samrådsmöte och alla var överens om att vi skulle skjuta 1,1 älgar per 1.000 hektar. Sedan drog länsstyrelsen ner avskjutningen till 0,6 och ökade dessutom kalvandelen i avskjutningen markant.

Rovdjur dödar älgar – då försvinner jägarnas älgjakt

Länsstyrelsen räknar med att det finns fyra älgar per 1.000 hektar i området. Los-Voxna älgskötselområde menar att det finns fem älgar på samma areal.
Landets ledande älgforskare anser att det inte finns någon jaktbar älgstam om man har fem älgar per 1.000 hektar i områden med stora rovdjur.

Stämmer inte forskarnas beräkningar?

– Vi utgick från Älgfrode och den visade att vi skulle skjuta 1,1 älg för att stammen skulle fortsätta ligga på oförändrad nivå. Även den spillningsinventering som gjordes i våras visar att vi har fem älgar här. Men visst, det finns en osäkerhet och det är viktigt att följa utvecklingen av älgobsen. Redan förra året drog vi i handbromsen innan vi nådde avskjutningen för kor. Målet är att älgstammen inte ska minska i området.

Professorns råd till älgjägare i rovdjursområden

Frågan är vad som inte stämmer i ekvationen. Expertisen säger att det inte finns någon jaktbar älgstam i områden med stora rovdjur om man har fem älgar per 1.000 hektar.

– Jag tror att mycket av felet beror på teoretiseringen av rovdjurspredationen. Det finns ett systemfel här och jag tycker att det är olyckligt att man försöker toppstyra älgförvaltningen, i stället för att gå på lokal kunskap, menar Mikael Wallén.

Så länsstyrelsen har gjort fel, tycker du?

– Egentligen styrs de av Naturvårdsverket och beräkningsverktyget Lst-Moose. De beräkningarna verkar inte stämma så bra.

Det verkar vara få kalvar i det här området. Är då inte det en signal på att man ska bromsa avskjutningen?

– Jo, och det är ju det vi gör.

Det är ont om älg i området och dessutom finns gott om björn samt även varg. Om man vänder på ekvationen och tänker att skogsbolagens beräkningsmodell över älgstammen och avskjutningen är felaktig, kan avskjutningen bli så stor att älgstammen inte ökar trots att man ställer in älgjakten.

Vore det en bättre modell, tycker du?

– Det tycker jag inte. Jag hoppas att vi får en balans och därför är det viktigt att vi följer upp och verkar adaptivt hela tiden. Snart kommer älgobsen in och vi är beredda inom älgförvaltningsgruppen att agera utifrån den. Vi ska inte sänka älgstammen i området.

Älginventeringen ska bli bättre med ny beräkningsmetod

– Vi har en hög reproduktion i älgstammen i det här området. Nu när länsstyrelsen dubblade björntilldelningen i området hoppas vi på en högre kalvöverlevnad framgent. Det är bättre att stoppa älgköttet i frysboxen än i rovdjursmagar, säger Mikael Wallén.

Från Jaktrapport.se

Fotnot. Efter intervjun har avskjutningsmålet på Jaktrapport sänkts till 0,7 älgar per 1.000 hektar.

Älg: Myndighet frågande till skogsbolags avskjutningssiffror

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev