Här följer du 2022 års licensjakt på varg

Licensjakten på varg går vidare. Här rapporterar vi löpande hur vargjakten går.

16 februari klockan 08.14

33 vargar tilldelades av länsstyrelserna inför årets licensjakt. 28 sköts. I Römskogsreviret återstod en varg att fälla av tilldelningen när jakten avslutades den 15 februari.

 

Revir Tilldelning Fällda vargar
Gullsjön (jakt avlyst) 6 3
Skrottmyren (jakt stoppad) 6 5
Snösjön/Haraldsjön (jakt stoppad) 14 12
Immen 6 6
Römskog 3 2

14 februari klockan 16.14

I morgon, tisdag, är sista dagen för licensjakt på varg. Det återstår en varg att fälla i Römskogsreviret och nu ansöker Jägareförbundet Värmland om såväl utökad jakttid som tilldelning i reviret. Förbundet vill att jakttiden sträcker sig hela februari månad samt att sex vargar får skjutas.

 

7 februari klockan 11.50

Den sista vargen som fälldes i Immenreviret vid årets licensjakt var en vuxen hona med en vikt på 36 kilo. Det återstår nu endast en varg att fälla vid årets licensjakt, den får skjutas i Römskogsreviret.

 

4 februari klockan 14.47

Det blir ingen mer vargjakt i reviret Skrottmyren. Det står klart efter en dom av kammarrätten.

 

4 februari klockan 12.24

Den sjätte och sista vargen på tilldelningen har fällts i Immenreviret.

 

2 februari klockan 12.57

Det var troligen en årsvalp som fälldes i Immenreviret i söndags. Det handlar om en hanvarg med en vikt på 23 kilo.

 

1 februari klockan 11.29

Hittills har 27 vargar fällts vid licensjakten. Av allt att döma fälls maximalt två vargar till. I skrivande stund får jakt på varg bedrivas enbart i reviren Römskog och Immen. Där återstår en varg per revir i tilldelning.  I övriga revir är jakten stoppad av domstol eller avlyst.

 

31 januari klockan 08.30

Ytterligare en varg har skjutits i Immenreviret. Vargen fälldes den 30 januari och nu har fem av de sex tilldelade vargarna skjutits i reviret.

 

28 januari klockan 11.00

Det återstår en varg på tilldelningen i Römskogsreviret. Men någon vargjakt bedrivs inte i området i nuläget, detta eftersom det saknas snö.

 

28 januari klockan 10.15

Den fjärde vargen som fälldes i Immenreviret var en hane. Vikten var 40 kilo och länsstyrelsens preliminära bedömning är att vargen var tre eller fyra år gammal. Tidigare har tre honor fällts i reviret. De har vägt 37- respektive 26 och 26 kilo.

 

21 januari klockan 10.15

Förvaltningsrätten upphäver länsstyrelsens beslut om fortsatt jakt på två vargar i reviret Haraldsjön. Vargjakten i Västmanland är därmed avslutad.

 

20 januari klockan 17.40

Jaktområdet för Römskogsreviret begränsas, efter ett beslut av länsstyrelsen i Värmland.

 

20 januari klockan 13.54

En varg har fällts i jaktområdet Immen. Därmed har fyra vargar skjutits vid årets licensjakt i reviret. Två vargar återstår på tilldelningen.

 

19 januari klockan 11.30

Det blir av allt att döma ingen mer licensjakt i reviret Skrottmyren. Detta eftersom Kammarrätten i Sundsvall sannolikt inte hinner avkunna dom i överklagan mot jakten innan jakttiden tar slut. Av allt att döma finns minst ett alfadjuren kvar i reviret.

 

17 januari klockan 15.25

Det var alfaparet som fälldes i Snösjöreviret. Det visar dna-analyser. Läs mer här.

 

17 januari klockan 14.05

Varginventeringen visar att nya revir har etablerat sig.

 

14 januari klockan 11.27

Strax efter att den femte vargen i Skrottmyren fällts meddelar Kammarrätten i Sundsvall att jakten i reviret är stoppad – inhiberad – efter överklagande av Föreningen Nordulv.

 

14 januari klockan 10.59

En femte varg har fällts i reviret Skrottmyren, därmed återstår en varg på tilldelningen.

 

13 januari klockan 15.52

Dna-analys bekräftar att en av de vargar som sköts i Snösjöreviret var en hanvarg från Ärlareviret i Södermanland, som dödat ett flertal får på en ö i Hjälmaren på sin väg norrut.

 

13 januari klockan 12.57

Vargen som på onsdagen påsköts i Skrottmyren är avlivad. Totalt har nu fyra vargar fällts i reviret, som fortfarande har fler vargar kvar.

 

12 januari klockan 16.08

Länsstyrelsen uppger att en varg fällts eller påskjutits i Skrottmyren. Därmed återstår två vargar på tilldelningen i reviret.

 

12 januari klockan 15.40

Jakten i Haraldsjön är avlyst.

 

12 januari klockan 15.05

Förvaltningsrätten har godkänt licensjakten i Skrottmyren. Jakt pågår i reviret och hittills har tre vargar fällts sedan jaktstarten den 10 januari.

 

12 januari klockan 13.19

Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarnas län avlyser jakten i reviret Gullsjön efter att tre av sex tillåtna vargar skjutits. Det saknas spår i jaktområdet, och myndigheterna vill genom fortsatt spårning och dna-analyser kontrollera om nya vargar i området kommer från andra revir.

 

11 januari klockan 15.11

Vargjakten är inhiberad, alltså stoppad i väntan på rättslig prövning, i reviret Haraldsjön. Stoppet gäller den utökade jakten med två vargar som beslutades av berörda länsstyrelser på måndagen.

 

11 januari klockan 14.29

Jägareförbundet Värmland kräver utökad jakt i gränsreviret Römskog. Länsföreningen ser en uppenbar risk för att alla vargar i reviret inte kan skjutas under licensjakten, och kräver att licensen för jakt i den svenska delen höjs till sex vargar.

 

11 januari klockan 13.03

En varg har fällts i Römskogsreviret, Värmland. Därmed har totalt två vargar skjutits i reviret och det återstår en varg på tilldelningen.

 

11 januari klockan 08.55

Samtliga tre vargar som fälldes i reviret Skrottmyren under gårdagen var yngre djur, inget av dem bedöms vara alfaparet. Lapptyg och hundar användes vid den effektiva jaktstarten i reviret.

 

10 januari klockan 18.45

Tre vargar har fällts under dagen i Skrottmyren, Ljusdals kommun.

 

10 januari klockan 15.01

Länsstyrelserna i Dalarna, Västmanland och Örebro har tagit ett tilläggsbeslut om licensjakt i Haraldssjön. Enligt detta beslut ska ytterligare två vargar fällas:

I reviret Haraldssjön har bara fyra av de sex beslutade vargarna fällts och länsstyrelserna i Västmanland, Dalarna och Örebro har därför idag tagit ett tilläggsbeslut. Det nya beslutet innebär licensjakt efter två vargar i Haraldssjöreviret fram till den 20 januari. 

 

10 januari klockan 14.17

I det värmländska Römskogsreviret bedrivs ingen vargjakt för tillfället. Det beror på att vargarna i reviret befinner sig på den norska sidan och där är jakten tillfälligt (?) stoppad av domstol.

 

10 januari klockan 14.02

Ytterligare en varg har fällts i reviret Skrottmyren, Hälsingland. Därmed har två vargar skjutits i reviret.

 

10 januari klockan 13.46

Jägareförbunden i Dalarna, Örebro och Västmanlands län uppmanar nu länsstyrelserna i berörda län att ta ett tilläggsbeslut om att tömma de två vargreviren Snösjön och Haraldsjön på vargar. Detta för att följa beslutet från 9 september 2021. Läs mer här.

 

10 januari klockan 13.31

En varg har nu fällts i reviret Skrottmyren. Enligt uppgift är det dessutom full jakt på fler vargar i reviret.

 

10 januari klockan 08.18

I dag inleds licensjakten i reviret Skrottmyren. De yttre förutsättningarna är väldigt bra med nysnö och sex vargar får fällas i reviret. Jägarna har ringat in två grupper med vargar på totalt fem djur.

 

Foto: Olle Olsson

8 januari klockan 14.12

En varg har skjutits i Römskogsreviret, där det nu återstår två vargar av tilldelningen.

 

8 januari klockan 12.31

En varg har fällts i reviret Immen. Totalt är nu tre av de sex vargarna på tilldelningen fällda i reviret.

 

8 januari klockan 09.57

Samtliga juridiska försök till obstruerande av vargjakt i Römskogsreviret är nu undanröjda. Detta efter att även Kammarrätten gett grönt ljus till jakt på tre vargar i reviret, som delas med Norge. I Römskogsreviret finns ett tiotal vargar.

 

7 januari klockan 15.26

Samtliga tolv vargar bekräftas fällda inom Snösjön och Haraldsjön jaktområde. Licensjakten efter varg i Västmanland år 2022 är avslutad meddelar länsstyrelsen. Det tog totalt sex dagar att fylla kvoten.

 

7 januari klockan 13.31

En varg har anmälts påskjuten i reviren Snösjön/Haraldsjön. Det var den tolfte vargen av en tilldelning om tolv. Därmed är licensjakten stoppad i väntan på att reda ut vad som har hänt med den påskjutna vargen.

 

Foto: Lars-Henrik Andersson

7 januari klockan 11.16

Väderprognoserna utlovar nysnö i kväll och i morgon i de län där vargjakt bedrivs. Det kan ge gynnsamma förhållanden för jakten i helgen.

 

6 januari klockan 14.02

Jägarna i Immenreviret har fällt den andra vargen av tilldelningen. Därmed återstår fyra djur på licensen.

 

6 januari klockan 13.08

Länsstyrelsen rapporterar att en varg till fällts i reviren Snösjön/Haraldsjön. Därmed återstår en varg av tilldelningen.

 

6 januari klockan 10.56

Ytterligare en varg fälld i Snösjöreviret. Den femte vargen ur den flock som det var jakt på igår. Vargen fälldes för hund.

 

5 januari klockan 20.06

Jägarna i Snösjöreviret är minst sagt lyckosamma. Så här lyckades de i sin jakt på varg.

 

5 januari klockan 14.58

En varg har fällts i Gullsjön. Därmed är tre vargar fällda i reviret. Här kan du läsa hur jakten gick till.

 

5 januari klockan 13.27

En varg har skjutits i Immenreviret. Därmed återstår fem vargar av tilldelningen.

 

5 januari klockan 13.00

De tekniska problem som länsstyrelsen i Gävleborgs län har haft med sin telefonsvarare angående vargjakten är nu lösta. Allmänheten kan åter ringa till svararen för att få information om hur vargjakten fortskrider.

 

Den tredje vargen som fälldes i Snösjöreviret under onsdagsförmiddagen, en hane, sköts av hundföraren. Foto: Lars-Henrik Andersson

5 januari klockan 12.40

Från reviren Snösjön och Haraldsjön rapporteras att det finns långt fler vargar än de tolv som länsstyrelserna tilldelat i licens. Samtidigt som nio av tolv vargar har fällts, har ytterligare fem ringats i Haraldsjön. Därutöver finns det vargar kvar i Snösjöreviret.

 

5 januari klockan 12.13

Dagens fjärde varg har fällts i Snösjöreviret i Dalarna, där förutsättningarna för vargjakt är fina med nysnö och duktiga hundar. Den vargen har tidigare rapporterats påskjuten. Därmed har det skjutits nio vargar i reviren Snösjön/Haraldsjön där det nu återstår tre djur på licensen.

 

Morfar och barnbarn, Leif och Linus, med vargtiken som Linus sköt i Snösjöreviret under onsdagens jakt. Foto: Lars-Henrik Andersson

5 januari klockan 11.12

Ytterligare en varg har skjutits i Snösjöreviret. Under förmiddagen har alltså tre vargar fällts i området. En varg är påskjuten. Jakten kan fortsätta på fler vargar, eftersom reviren Snösjön och Haraldsjön räknas som ett jaktområde, enligt länsstyrelsernas beslut.

 

5 januari klockan 10.13

Två vargar har skjutits i Snösjöreviret. När jakten började på morgonen fanns det det fem vargar i jaktområdet, Svensk Jakts reporter Lars-Henrik Andersson rapporterar om perfekta förhållanden med spårsnö och duktiga hundar. Jakten fortsätter nu.

 

4 januari klockan 15.36

Även i Haraldsjön blev dagens jakt resultatlös. Där var vargar inringade med lapptyg men de smet ut ur ringen.

 

4 januari klockan 15.06

Dagens jakt blev resultatlös i Snösjöreviret. Dåliga spårförhållanden satte käppar i hjulen för jägarna den här gången.

 

4 januari klockan 14.08

En varg har skjutits i reviret Gullsjön. Nu är två vargar fällda i reviret.

 

4 januari klockan 13.12

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har fattat beslut om licensjakt i reviret Skrottmyren. Jakten får dock inledas först den 10 januari.

 

4 januari klockan 08.55

Först töväder och nu minusgrader. Vädret försvårar vargjakten rejält. Men i reviren Snösjön och Haraldsjön räknar man med att det blir jakt även i dag. Det är fortsatt väldigt gott om varg i området.

 

3 januari klockan 15.15

De två vargar som skjutits i Snösjöreviret under dagen är båda ungvargar, en tik och en hanvarg.

 

3 januari klockan 14.31

En tredje varg har nu fällts i Snösjöreviret. Samtliga tre vargar som fällts i reviret har skjutits för hund.

 

3 januari klockan 12.23

Halverad vargjakt och rekordhög vargstam till trots, länsstyrelsen i Gävleborgs län har fortfarande inte beslutat om utökad vargjakt i länet.

 

Hanvarg fälld i Snösjöreviret. Foto: Lars-Henrik Andersson

3 januari klockan 11.45

Nyss fälldes en varg i reviret Snösjön.

 

3 januari klockan 08.46

Under gårdagen hade jägarna igång sju vargar i Snösjöreviret. En av vargarna fälldes. Det blir av allt att döma jakt även i dag i reviret, även om om snön försvinner i rask takt i området.

 

3 januari klockan 08.24

Vi väntar på att dagens vargjakt ska inledas. Mildväder och snöbrist gör att jakten blir svår att genomföra i åtminstone ett par av jaktområdena.

 

2 januari klockan 17.13.

Länsstyrelsen i Västmanland uppger att den påskjutna vargen är död. Därmed är tre vargar fällda i reviren Snösjön/Haraldsjön på premiärdagen.

En av de fällda vargarna var en hane på 47,5 kilo. Vargen sköts i Ljusnarsbergs kommun.

 

2 januari klockan 15.23

Två vargar har fällts och ytterligare en varg har påskjutits i områdena Snösjön/Haraldsjön. Läs här hur en av vargarna fälldes för hund.

 

Vargtik fälld på drev. Foto: Lars-Henrik Andersson

2 januari klockan 14.46.

Länsstyrelsen uppger att en varg har fällts eller påskjutits i reviret Gullsjön, som delas mellan Gävleborg och Dalarna. Vargen sköts i Sandvikens kommun och det var en hona på 26 kilo.

 

2 januari klockan 13.40.

I södra Dalarna pågår jakt på fyra vargar. Dock är jakten resultatlös hittills då vargarna smet ut mellan två hus.

 

2 januari klockan 11.07.

I väntan på att det ska fällas vargar. Vad vet du egentligen om vargjakt och varg? Testa dig själv i våra tolv frågor.

 

2 januari klockan 09.51.

Länsstyrelsen i Gävleborg har tekniska problem med den tjänst dit allmänheten kan ringa för att få information om den pågående jakten på varg. Telefonsvararen fungerar inte, och samtalen har därför vidarebefordrats till en vilthandläggare. SMS-tjänsten ska enligt uppgift fungera som tänkt.

 

2 januari klockan 09.13.

Det blir ingen licensjakt i reviret Prästskogen. Det slås fast i en dom av kammarrätten. Det juridiska och förvaltningsmässiga fiaskot är därmed fullbordat för Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Gävleborgs län, som båda ville ha jakt i reviret.

 

2 januari klockan 08.45.

Lite snö följt av regn har gjort jaktförhållandena dåliga i Römskogsreviret, Värmland.

 

2 januari klockan 08.32.

Totalt får 12 vargar fällas inom jaktområdet, Haraldsjön- och Snösjönreviren. Dna visar dock att det finns 19 olika vargar i området.

 

2 januari klockan 08.20.

Morgonen gryr och i södra Dalarna bjuds vargjägarna på bra yttre förutsättningar.

 

1 januari klockan 09.00.

Vi väntar på att licensjakten ska inledas.

 

Jakttid på varg. Jakten startar den 2 januari och pågår som längst till och med den 15 februari.

Vargjaktbesluten län för län

Gävleborg
Totalt får sex vargar fällas i reviret Gullsjön, som delas med Dalarna.
Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Dalarna
Totalt får 18 vargar fällas i reviren Haraldsjön, Snösjön och Gullsjön. Samtliga revir delas med andra län.
Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Värmland
Licensjakten omfattar sex vargar i Immenreviret, på gränsen till Örebro län, och tre vargar i Römskogsreviret, på gränsen till Norge.
Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Västmanland
Licensjakten omfattar totalt tolv vargar i Haraldsjönreviret och Snösjönreviret. Reviren delas med Örebro och Dalarna.
Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Örebro
Totalt får 18 vargar fällas i reviren Haraldsjön, Snösjön och Immen. Samtliga revir delas med andra län.
Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev