Jägareförbunden menar att det finns vargar kvar i reviren och ska tidigare beslut följas så bör dessa skjutas. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jägareförbunden: Töm reviren på samtliga vargar

Jägareförbunden i Dalarna, Örebro och Västmanlands län uppmanar nu länsstyrelserna i berörda län att ta ett tilläggsbeslut om att tömma de två vargreviren Snösjön och Haraldsjön på vargar. Detta för att följa beslutet från 9 september 2021.

Jägareförbunden har i dag skickat följande skrivelse till länsstyrelserna i de berörda länen:

De tre länsstyrelserna skrev i sitt beslut att:

”Enligt riktlinjerna från Large Camivore Initiativefor Europe (LCIE) skall det vid licensjakt tas hänsyn till vargarnas sociala organisation och hur bortfall av individer påverkar vargarnas status. Vargar lever i familjegrupper i revir som de hävdar mot andra vargar. För att minska tätheten av varg behöver man därmed minska tätheten av vargrevir. Länsstyrelsen bedömer att det därför är mest ändamålsenligt att jakten inriktas mot utvalda revir. Till skillnad från att jaga enskilda individer i ett större antal revir kan en jakt som inriktas mot en hel familjegrupp i ett revir medföra att föryngringar under nästkommande vår uteblir. Minskad koncentration av vargrevir skapar även utrymme för nya vargetableringar med ett potentiellt högre genetiskt värde och kan på så sätt vara till gagn för populationens genetiska variation.”

En viktig del i syftet med besluten är att minska på den socioekonomiska påverkan inom reviren för de som bor och verkar inom reviren enligt länsstyrelsen i besluten. Därför ska då reviren tömmas på alla individer så inte några individer blir kvar och etablerar sig i samma område.

Vi vet med säkerhet att det finns vargar kvar i reviren efter att de 12 vargarna har fällts.

Det finns enligt bedömningar utifrån länsstyrelsens spårningar och DNA från höstens insamlingar minst 2 individer kvar i Snösjön och 4 i Haraldsjön.

Därför menar Jägareförbunden att dessa revir inte ska finnas kvar ska samtliga vargar inom reviren fällas för att inte riskera att de kvarvarande individerna stannar kvar och bildar revir. Detta beslut ska tas snarast så att jakten återupptas så snart som möjligt.

 

Läs även

Ytterligare två vargar ska få fällas

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev