Ännu en vildren har skjutits som man misstänker hade CWD. Foto: Kjell-Erik Moseid

Nytt fall av misstänkt CWD

Ett nytt fall av chronic wasting disease, CWD, kan ha upptäckts I Norge, rapporterar hjortevilt.no.

Sjukdom bland dovhjortar på fler platser

Dovhjortsjukdomen pasteurella har inte bara slagit till i Östergötland. Fynd har också gjort vid naturbruksgymnasiet Öknaskolan i Sörmland, inte långt från Jägareförbundets anläggning Öster Malma.

Sjukdomsutbrott i tät dovhjortstam

Flera döda dovhjortar som på senare tid påträffats söder om Rimforsa i Östergötland oroar jägarna. Efter att en hjort undersökts på SVA talar mycket för att ett utbrott av bakteriesjukdomen pasteurellos drabbat trakten.

Älgjakten en nyckel för att kartlägga CWD

Den dödliga prionsjukdomen CWD har fått fotfäste i delar av Norges vildrenpopulation. Farhågor finns att sjukdomen ska sprida sig till Sveriges hjortdjur. Älgjakten är en nyckel i SVA:s viltsjukdomsövervakning.

Inte bara kaniner kan smittas av det nya gulsotsviruset. Det orsakar också sjukdom hos vissa hararter i södra Europa. Foto: Martin Källberg

SVA rapporterar om den nya kaningulsoten

En ny variant av kaningulsot har på senare år drabbat både vilda och tama kaniner. Sjukdomen har troligen funnits i Sverige sedan år 2013 skriver SVA i en rapport till Naturvårdsverket.

Björnar drabbas av pälsätande löss

Pälsätande löss hos björn kan orsaka håravfall samt hudirritation med klåda och infekterade sår som följd. Enstaka fall har påvisats i Gävleborg och Dalarnas län de senaste åren, uppger Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Afrikansk svinpest har nått Rumänien

Ytterligare ett europeiskt land har nu drabbats av afrikansk svinpest. Det är hittills två tamgrisbesättningar som smittats i Rumänien, nära gränsen till Ungern och Ukraina.

SVA: Utvecklingen är oroande

Idag går statens veterinärmedicinska anstalt, SVA ut med en ny varning för afrikansk svinpest som kommer allt närmare Sveriges närområde, smittan finns i Baltikum, Polen och Tjeckien.

Ännu en sjuk vildren i Norge

En kort tid efter att norska myndigheter har beslutat hur utskjutningen av vildrensstammen på Nordfjella ska genomföras har ytterligare ett fall av den fruktade sjukdomen CWD konstaterats i populationen.

Samordnade insatser mot skabb hos fjällräv

Under april observerades två fjällrävar i norra Jämtland och södra Västerbottens län som sannolikt var angripna av skabb. Efter det har fler fall av smittade fjällrävar dokumenterats med hjälp av viltkameror.

Inga CWD-fall upptäckta i Sverige

Det har dessbättre inte upptäckts något fall av den dödliga prionsjukdomen Chronic Wasting Disease, CWD, på hjortdjur i Sverige. Det skriver Statens veterinärmedicinska anstalt i sin rapport ”Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2016”.

Vanlig parasit hos kronhjort kartlagd

Många jägare har flått kronhjortar som varit smittade med parasiten som orsakar knölar under huden på djuren, men inte många vet vad det är. Veterinären Bim Boijsen har i ett examensarbete beskrivit parasiten som är relativt vanlig hos kronhjort.

Ovanligt fynd av pestsmittad hare

En fälthare som dött av harpest påträffades för en månad sedan vid sjön Tåkern i Östergötland. Fyndet är ovanligt för att harpest påträffas så tidigt på säsongen, samt för att sjukdomen är relativt ovanlig i södra Sverige.

70 år med undersökta fallvilt

I fredags firades FN:s världsnaturdag, vilket uppmärksammades av Statens veterinärmedicinska anstalt. Men kanske större är att det i år är 70 år sedan den systematiska undersökningen av fallvilt och övervakningen av viltsjukdomar påbörjades i Sverige.

Kaningulsot upptäckt på skogshare

För första gången någonsin har den nya varianten av kaningulsotsvirus (RHDV2) konstaterats på skogshare.

Skabbangripen varg skjuten i Värmland

UPPDATERAD TEXT Polisen meddelar att en skabbangripen varg har skjutits i Brattforsreviret, Värmland.
– Vargen sköts med stöd av paragraf 40b, alltså djurskyddsskäl, säger David Höök vid länsstyrelsen i Värmland.

Diet förklarar förväxta klövar

Mikael Lyckholm i Örebro avslutade lidandet för en råget med förväxta klövar. Förklaringen ligger i dieten menar statsveterinären.

Fågelinfluensa upptäckt på fler vilda fåglar

En havsörn från Gotland samt två skrattmåsar och en kråka från Malmö som hittats sjuka eller döda bar på fågelinfluensa av typen H5. Det visar den analys av fåglarna som nu gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Flera förklaringar till onormal älgklöv

Älgen som fälldes av jaktlaget Voxna Norra i Hälsingland hade en onormalt utväxt klöv. Något som kan bero på proteinöverskott.

Jägarna kartlägger mjältbranden

Sedan tre älgar konstaterats döda i mjältbrand på och kring Omberg i Östergötland kommer nu jägarna i Ödeshögs kommun att samla in blodprov på fällda älgar under höstens jakt. Tillsammans med Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, ska utbrottet av bakteriesjukdomen följas upp och kartläggas på viltet.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram