Fällda vildsvin ska trikintestas. Nu anslås 20 miljoner kronor om året i statsbudgeten till att subventionera jägarnas kostnader för trikintester. Foto: Olle Olsson

20 miljoner i budgeten till trikintester

Premium

Regeringen och samarbetspartierna C och L satsar i höstbudgeten 20 miljoner kronor till att subventionera trikintester av vildsvin. Om ett trikintest kostar 150 kronor räcker det till att testa 133.000 vildsvin. Mycket bra att politiken lyssnat på oss, kommenterar Anders Nilsson på Svenska Jägareförbundet.

Ulrika Heie (C), ordförande miljö- och jordbruksutskottet.

När Livsmedelsverket kom med sin rapport angående förenklad hantering och försäljning av vildsvinskött, för att på så sätt öka avskjutningen, fanns subventionerade trikintester med som ett av förslagen.

Nu lyfter januaripartierna ut den delen och föreslår i budgeten att 20 miljoner kronor årligen fram till 2025 anslås till trikintester.

– Vi hoppas att det bidrar till att fler vildsvin blir skjutna, och i förlängningen till att mer vildsvinskött når marknaden, säger Ulrika Heie (C), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

 

100 miljoner

Vildsvinsfrågan är het i politiken. Skadorna viltet orsakar i jordbruk och i trafik behöver minska och med en ökande vildsvinsstam efterlyser allt fler politiska initiativ.

På vilket sätt anslaget ska användas, om hela eller delar av trikinprovet som den enskilde jägaren skickar in ska subventioneras, kan Ulrika Heie inte säga idag.

– Det blir myndigheternas sak att ta fram system för hur det ska fungera. Ett sådant uppdrag finns redan, och vi menar att det är angeläget att det ska finnas resurser när det ska omsättas i praktiken, säger Ulrika Heie.

I statsbudgeten är 20 miljoner kronor inte särskilt mycket pengar. Men Ulrika Heie menar att satsningen ändå är stor, med tanke på att det rör sig om en relativt begränsad fråga.

– Och på fem år handlar det om 100 miljoner kronor, och det är ingen liten summa, säger Ulrika Heie.

 

Ökad avskjutning

Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent.

Kostnaden för trikinprov varierar, beroende på vilket laboratorium som anlitas. Men om det kostar 150 kronor och hela summan betalas av staten räcker det till att leta efter trikiner i 133.000 vildsvin.

I Jägareförbundets avskjutningsstatistik för jaktåret 2018–2019 fälldes 112.352 vildsvin. Siffror från laboratorier som utför trikintester talar emellertid för att det skjuts fler vildsvin än så.

– Siffrorna för senaste jaktåret är inte sammanställda ännu, men det tycks som att avskjutningen ökar vilket tyder på en växande stam, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

 

Bra för jägare

Anders Nilsson ser subventioneringen som ett bra steg på vägen mot ökad jakt på vildsvin, även om det var lite överraskande för förbundet att frågan om subventionerade trikintest lyftes ut ur beredningen som pågår.

– Det är ett förslag som vi förde fram tillsammans med flera andra åtgärder för att stimulera jägarna till att jaga mer. Just den delen kan man ta för sig eftersom det inte krävs några regeländringar, som det exempelvis gör för att underlätta försäljning av vildsvinskött direkt från jägare till konsument.

– För jägarna är det här bra. De allra flesta trikintestar sina vildsvin. Det kan bidra till ökad jakt, om jägarna slipper kostnaden för trikinproverna, säger Anders Nilsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev