”Salmonella kan bidra till att vildsvinen blir färre”

Kan en salmonellabakterie ha bidragit till att den svenska vildsvinspopulationen har dalat? Det misstänker viltmästare Martin Liljeholm, som delvis får medhåll av Jonas Malmsten, veterinär på Sveriges lantbruksuniversitet.

Golfbana tvingas stänga efter vildsvinens framfart

Det är inte bara dovvilt som orsakar skador i Södermanland. Nu tvingas en golfbana stänga efter att vildsvin bökat sönder delar av den.

Forskning: Vildsvinets kött ger högre klimatpåverkan än tamgrisens

I en ny rapport jämförs klimatavtrycket hos vildsvinskött med kött från tamgris. Studien visar stor variation där klimatpåverkan kopplade till transporter vid jakt, utfodring och vilthanteringsanläggningar kan innebära att vildsvinskött har ett betydligt högre klimatavtryck än vad tidigare forskning visat.

Forskare: Två till tre gånger högre vargtäthet i södra Sverige

Fler bytesdjur ger föda till fler vargar. Det har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kommit fram till.
I en ny rapport lyfts därför att viltstammarna i södra Sverige kan försörja fler vargar än Mellansverige. Men även om det finns fler bytesdjur kommer människans jakt på rådjur och älg påverkas.

Stora skillnader i hur många fästingar djur bär på

Det är stor variation mellan olika klövviltsarters betydelse för spridning av fästingburna sjukdomar. Det visar en avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

”Det kan bli brist på fodermajs”

Alternativ för åtelfoder kan bli nödvändigt. Majs riskerar nu att bli en bristvara då Ukraina är en stor exportör av detta foder.

Forskning om hur vildsvin påverkar skogen

Uppsala universitet får pengar från Skogssällskapets forskningsmedel för att undersöka om vildsvin påverkar produktionsskog.

Standardiserad metod ska mäta vildsvinens skador på gröda

Naturvårdsverket har beställt en utredning om de metoder som används för att inventera och bedöma skador av vildsvin och även annat klövvilt i grödor.

Miljonbelopp ska få fler att äta vildsvin

Länsstyrelsen i Östergötlands län har tilldelats över 2,7 miljoner kronor för att underlätta för vildsvinskött att nå ut till konsumenterna.

Godkänd testanläggning i Uppland

Almunge hundcenter är nu godkänd testanläggning för hägntest på björn och diplomtest på vildsvin.

Polislarm om haltande vildsvin vid skola

Polisen har fått in flera samtal om ett haltande vildsvin vid en skola i Odenslunda, Upplands Väsby.

Enklare regler för försäljning av vildsvinskött i riksdagsdebatt

Riksdagen har under veckan debatterat enklare regler för försäljning av vildsvinskött. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) besvarade moderaterna Johan Hultbergs och Alexandra Anstrells interpellationer.

Den i Sverige nyupptäckta skadegöraren rotgallnematoder innebär stora bekymmer vid odling av potatis och morötter. Jordbruksverket varnar för att den kan spridas till nya områden med sockerbetor som läggs ut som viltfoder.

Beslut om vildsvinsåtling överklagas

Två markägare som lagt ut stora mängder betor för att locka vildsvin till sina fastigheter har efter beslut av länsstyrelsen i Jönköpings län ålagts att frakta bort betorna. Nu har markägarna överklagat beslutet.

Regeringen vill se mer vildsvinskött på tallriken

Regeringen vill se en ökad konsumtion av vildsvinskött. Därför utökas den nationella livsmedelsstrategin så att den del som rör vildsvin och vildsvinskött även omfattar privat sektor.

”Jägarna får för dåligt betalt för vildsvinen”

Att det råder brist på vildsvinskött kanske främst beror på att jägarna får för dåligt betalt från vilthanteringsanläggningarna.

Ny förvaltningsplan för vildsvin i Värmland

När vildsvinsstammen minskar i delar av södra Sverige ökar den istället i skogslänen. Värmland har nyligen antagit en förvaltningsplan för vildsvin, som en åtgärd för att hantera ett vilt som ökar i länet.

Jordbruksverket: Svår uppgift att balansera tillgång och efterfrågan på vildsvinskött

Jordbruksverket delar andra aktörers bedömning, att efterfrågan på vildsvinskött nu är större än tillgången. Att hitta en väg där tillgång och efterfrågan balanseras, samtidigt som vildsvinsstammen hålls på en acceptabel nivå, är en grannlaga uppgift för myndigheterna.

När vildsvinsstammen minskar blir efterfrågan på kött större än tillgången.

Brist på vildsvinskött bekymrar branschen

Enligt intresseorganisationen Svenskt viltkött går det med rätt stimulans och anpassade regler få till ett system där tillgång och efterfrågan på vildsvinskött matchar. På Jägareförbundet är man inte förvånad över att det nu råder brist på vildsvinskött.

Från att vildsvinet har betraktats som pest och pina har köttet nu blivit en bristvara. Den efterfrågan som byggts upp genom diverse satsningar för att få ut vildsvinsköttet till vanliga konsumenter blir allt svårare att tillfredsställa.

Akut brist på vildsvinskött

Fyra myndigheter arbetar på regeringens uppdrag för att få svenska folket att äta mer vildsvinskött. Och nu sinar råvaran. Det finns delade meningar om vad det beror på, och om vildsvinen kommer att räcka till för att nå målet – att ge konsumenterna tillgång till svenskt vildsvinskött.

Förbjuder åtling – sockerbetor ska fraktas bort

Länsstyrelsen i Jönköpings län begränsar utfodring av vildsvin och annat vilt söder om Tenhult. De sockerbetor som lagts ut på platsen ska enligt beslutet fraktas bort.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram