Regeringen vill se mer vildsvinskött på tallriken

Regeringen vill se en ökad konsumtion av vildsvinskött. Därför utökas den nationella livsmedelsstrategin så att den del som rör vildsvin och vildsvinskött även omfattar privat sektor.

”Jägarna får för dåligt betalt för vildsvinen”

Att det råder brist på vildsvinskött kanske främst beror på att jägarna får för dåligt betalt från vilthanteringsanläggningarna.

Ny förvaltningsplan för vildsvin i Värmland

Premium

När vildsvinsstammen minskar i delar av södra Sverige ökar den istället i skogslänen. Värmland har nyligen antagit en förvaltningsplan för vildsvin, som en åtgärd för att hantera ett vilt som ökar i länet.

Jordbruksverket: Svår uppgift att balansera tillgång och efterfrågan på vildsvinskött

Jordbruksverket delar andra aktörers bedömning, att efterfrågan på vildsvinskött nu är större än tillgången. Att hitta en väg där tillgång och efterfrågan balanseras, samtidigt som vildsvinsstammen hålls på en acceptabel nivå, är en grannlaga uppgift för myndigheterna.

När vildsvinsstammen minskar blir efterfrågan på kött större än tillgången.

Brist på vildsvinskött bekymrar branschen

Enligt intresseorganisationen Svenskt viltkött går det med rätt stimulans och anpassade regler få till ett system där tillgång och efterfrågan på vildsvinskött matchar. På Jägareförbundet är man inte förvånad över att det nu råder brist på vildsvinskött.

Från att vildsvinet har betraktats som pest och pina har köttet nu blivit en bristvara. Den efterfrågan som byggts upp genom diverse satsningar för att få ut vildsvinsköttet till vanliga konsumenter blir allt svårare att tillfredsställa.

Akut brist på vildsvinskött

Fyra myndigheter arbetar på regeringens uppdrag för att få svenska folket att äta mer vildsvinskött. Och nu sinar råvaran. Det finns delade meningar om vad det beror på, och om vildsvinen kommer att räcka till för att nå målet – att ge konsumenterna tillgång till svenskt vildsvinskött.

Förbjuder åtling – sockerbetor ska fraktas bort

Länsstyrelsen i Jönköpings län begränsar utfodring av vildsvin och annat vilt söder om Tenhult. De sockerbetor som lagts ut på platsen ska enligt beslutet fraktas bort.

Vildsvinshjälpen effektivt för att begränsa skador i lantbruket

Vildsvinshjälpen som är ett samarbete mellan Jägareförbundet och lantbrukare har lyckats bra i Halmstad. Ett tjugotal jägare har genom lokala insatser och ökad närvaro lyckats begränsa vildsvinskadorna på fälten.

Varför dröjer beslut om försäljning av vildsvinskött?

Moderate riksdagsledamoten Johan Hultberg frågar i en interpellation landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg varför de nya reglerna för försäljning av vildsvinskött har fastnat i Regeringskansliet.

Johan unik – har skjutit två vildsvin i Tornedalen

Premium

I förra veckan sköt Johan Lahti-Nilsson, Övertorneå, ett vildsvin. För nästan exakt sju år sedan fällde han också ett vildsvin i samma trakter.

Vildsvinsolyckorna ska ner 30 procent

En ny regional förvaltningsplan för vildsvin ska minska viltolyckorna och ge fler möjligheten att äta köttet.

Nästan fem miljoner kronor till trikintester

Premium

Under andra halvåret 2021 subventionerades vildsvinsjägarnas trikinprover med 4,6 miljoner kronor. Pengarna betalades ut till ackrediterade laboratorier som utfört 38.629 trikintester.

Vildsvinsstammen på väg ner – avskjutningen minskar

Premium

Mycket tyder på att vildsvinsstammen är på snabb och kraftig nedgång. Det märks genom jägarnas observationer, minskande antal viltolyckor med vildsvin samt betydligt färre utförda trikinprov.

Vilda vinterbadare på svinkall simtur

TV

Jonas Sundström var ute med båten utanför Åkersberga då ett gäng vilda simmare överraskade honom.

1.000 jägare ska minska skadlig vildsvinsstam

1.000 jägare ska reducera Polens vildsvinsstam för att få bukt med utbrottet av afrikansk svinpest som drabbat landet.

Mer vildsvinskött på borden i väst

Skördeskadorna ska halveras, trafikolyckorna minska, rapporteringen bli bättre och fler vildsvin ska ätas upp. Det är målsättningen för länsstyrelsen i Västra Götaland.

Viltkött på tallriken i Stockholms skolor och äldreboenden

Skärholmens stadsdelsnämnd har förstått att bästa sättet att hantera en växande vildsvinsstam är att servera viltkött på tallrik. När det dessutom sker i skolan och äldreomsorgen blir vinsten dubbel.

Vildsvin ger klart sämre tillväxt av barrträd

Premium

Examensarbetaren Andreas Lundgren vid Uppsala universitet har i en undersökning funnit att vildsvin endast i begränsad omfattning påverkar mikrobiologiska och näringsmässiga förhållanden i marken. Däremot orsakar vildsvinen en kraftig minskning av barrträdens tillväxt.

Lyckad vildsvinshelg när kommuner och Jägareförbundet samarbetade

En gemensam satsning på vildsvin har genomförts i Älvkarleby-, Tierp- och Östhammars kommuner tillsammans med Jägareförbundet Uppsala läns jaktvårdskretsar. De jägare som ville fick lämna i vildsvin till kommunerna för att användas i skola och äldreomsorgen via Strömsbergs slakteri.

Jägare avråds från jakt i Tyskland

Afrikansk svinpest sprider sig allt närmare Danmark och nu avråds landets jägare från att resa till Tyskland för att jaga.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram