torsdag 1 juni

Opinion

”Endast en kompromiss om vargen”

Landsbygdspartiet oberoende vill inte ha någon frilevande varg i Sverige. På förekommen anledning kommer här ett förtydligande av vårt partiprogram.

”Jägarna är betydelsefulla för svensk naturvård”

Naturvården i Sverige har en del av sina rötter i lokala jaktvårdsföreningarnas arbete med att bevara jaktbart vilt. Svenska Naturskyddsföreningen bildades år 1909, men redan år 1825 hade hovjägmästaren Herman Falk lyckats genomdriva ett tioårigt förbud mot älgjakt. Kanske har vi honom att tacka för att älgen finns i Sverige.

”Polisens bortförklaringar är patetiska”

Med anledning av att Rikspolisstyrelsen skyller de långa handläggningstiderna för licensärenden på jägare och sportskyttar.

”Är det inte dags att börja marknadsföra sin egen verksamhet?”

I flera år har Jägareförbundet utbildat viltundersökare, jägare som ska kunna göra en grundläggande undersökning av fällt vilt. Men hur många vet vad en viltundersökare är och gör? Varför marknadsför inte förbundet sin verksamhet?

”En dödsstöt mot den svenska jakten”

Den utveckling som beskrivs i artikeln ”150.000 kronor för en björn” på svenskjakt.se är i själva verket en dödsstöt mot den svenska jakten som vi känner den. En annan siffra är 10.000 kronor för ett dygns älgjakt.

Öppet brev till länsstyrelsen om småviltjakten

I ett öppet brev till Länsstyrelsen i Västerbotten kritiserar Jägareförbundet och två fågelhundsklubbar förändringarna av småviltjakten.

Skribenten tänker sig ett lite annorlunda upplägg för rovdjursinventering. Foto: Olle Olsson

”Vänd på kuttingen vid inventeringar”

Allt eftersom vargstammen växer blir inventeringarna sämre och sämre. Forskarna hade från början kontroll på i stort sett samtliga individer. Anslagen har sedan släpat efter. Men det finns lösningar på problemet.

"Naturvårdsverket arbetar inte för acceptans av vargen eller för vargjakt. Hade man gjort det hade man fattat helt andra beslut och med bättre framförhållning än vad som skett." På bilden verkets generaldirektör Maria Ågren. Foto: Naturvårdsverket

”Vad vill Naturvårdsverket – egentligen?”

Efter många om och men och med sju års misslyckanden i bagaget fick så regeringen igenom sin proposition om en ny rovdjurspolitik. ”Fritt fram för vargjakt”, sa en glad talesman för Alliansen.

Är djuret skjutbart, var kommer det eller kommer jag att få skottläge är tankar som får en att känna att man verkligen lever. Foto: Olle Olsson

”Jakt är positivt för både samhället och den enskilde”

Jag har länge tänkt skriva ett positivt inlägg om jakten, vad den betyder för mig och vad den betyder för samhället. Tyvärr har det kommit en hel del vargcirkus av det mer absurda slaget emellan, men nu har det blivit dags.

Foto: Olle Olsson

”Politiker har inte tänkt klart om viltkött”

Det krävs att vi ändrar lagar och arbetssätt för att till exempel bättre dra nytta av kött från vildsvinen. Det skriver två M-politiker i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Men har de verkligen tänkt klart här, undrar Thomas Ekberg. Vi

Om naturen ska släppas fri vad gäller de stora rovdjuren kommer vi snart inte att ha några större stammar av hjortdjur, anser insändarskribenten. Foto: Olle Olsson

”Viltsafarins tid är över”

Viltforskaren Carl-Gustaf Thulins artikel om att låta viltet bli en faktor i arealbidragen verkar bra och det ställer jag gärna upp på. Men tyvärr verkar han inte ha följt med de senaste årens händelser, vad som hänt med våra växtätande vilda djur.

”Låt viltet bli en faktor i arealbidragen”

Samtidigt som viltet är en utmaning för lantbruket, finns det en koppling mellan stora växtätare och ett variationsrikt landskap med stor biologisk mångfald. För att öka acceptansen för vilda djur kan en viltindex-reglering av arealbidraget vara en väg att gå, skriver viltforskaren Carl-Gustaf Thulin.

”Alliansens fälla har slagit igen”

Den gillrade fällan som Alliansen satte ut för att fånga jägarorganisationerna har slagit igen. Fabrikatet på fällan var rovdjurspropositionen, betet var licensjakt på varg.

Isak From, riksdagsledamot (S) Västerbotten.

En totalbom av vapenutredare

Behoven är stora, ändå missas hela målet. Det handlar om att justitieminister Beatrice Asks utredare föreslår skärpta straff för vapenbrott. Utredarens förslag är närmast helt inriktat mot laglydiga jägare och skyttar, som inte har någon betydelse för de verkliga problemen.

”Legala vapen är inte problemet”

När regeringen nu vill skärpa vapenlagen är syftet att komma åt de illegala vapnen. Från Jägareförbundet Dalarnas sida så välkomnar vi naturligtvis ambitionen med arbetet att få bort dessa vapen från gatorna, och som används frekvent vid olika typer av brott.

”Älgjakten som livsstil hotas av skogsbruket”

Lycksele jaktvårdskrets var tidigare en part i älgförvaltningen genom det samrådsförfarande som länsstyrelsen ansvarade för mellan jägare och markägare. Fram till 2009 var båda parter ense om tilldelningen efter genomförda samråd. Nu är situationen en annan.

”Trovärdighetsproblem för Naturvårdsverket”

Svensk Jakt har granskat Naturvårdsverkets bidrag till Naturskyddsföreningen och funnit att myndigheten beviljar projektbidrag på miljontals kronor. Pengarna ska bland annat gå till att ”pröva lagligheten av licensjakt på varg” och finansierar delvis naturskyddsföreningens jurister. Det är minst sagt anmärkningsvärt.

”Jaktfilm får inte göras på viltets bekostnad”

Svenska jaktfilmer speglar vanligtvis jakten på ett bra sätt ur etisk synpunkt. Men det finns undantag, och det är viktigt att filmare, både amatörer och proffs, inte tar med scener som är etiskt tveksamma.

”Fega politiker och vargjakten”

Vilket parti vågar ta ställning för folket på landsbygden och samernas rätt att bedriva sin näring? Det politiska parti som vågar det har många röster att vinna.

Foto: Olle Olsson

”Regeringen fokuserar på fel vapen”

Den organiserade brottsligheten måste bekämpas med kraft. Fokus måste ligga på att bekämpa de illegala vapnen, inte de legala, skriver socialdemokraterna Morgan Johansson och Sven-Erik Bucht i debattartikeln nedan.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev