lördag 22 juni

Opinion

”Grova osanningar om rasism”

Svenskjakt.se publicerade 9 mars debattartikeln Rasismen flödar bland rovdjurens vänner, där Svenska Rovdjursföreningen anklagas för att sprida rasistiska kommentarer på sin Facebookssida. Det är inte sant. Vi vill inte ha någon konflikt med rennäringen.

13 mars 2015

”Dålig förvaltningsplan för fler vargar”

Den nationella förvaltningsplanens antydan att det behövs fler vargar är dåligt vetenskapligt underbyggd. Det skriver Dag Lindgren, pensionerad professor i skogsgenetik, i ett debattinlägg.

10 mars 2015

Toppolitiker allierade med WAS

Är Vänsterpartiet riksdagens mest jaktfientliga parti? Det intrycket förstärktes i helgen, när partiets jaktpolitiska talesperson Jens Holm äntrade scenen som Wolf Association Sweden, WAS, byggt på Medborgarplatsen i Stockholm.

Med USA:s liberala vapenlagstiftning finns det anledning för myndigheterna att påpeka att vapen inte får tas med överallt, exempelvis in i offentliga byggnader. Foto: Jan Henricson

10 mars 2015

”Jag vill se en amerikanisering av vapenlagstiftningen”

Jag står för en liberalare vapenlagstiftning. Dagens vapenlagstiftning är väldigt byråkratiskt och människor har inte rätt till att försvara sig och sin egendom.

Bevarandeorganisationer förstärker rasism och hat mot bland annat samer, skriver debattören. Foto: Karin Beate Nøsterud

9 mars 2015

”Rasismen flödar bland rovdjurens vänner”

Det är med stigande oro och förfäran jag har sett hur debattklimatet hårdnat i rovdjursdebatten. I sociala medier som administreras av Svenska Rovdjursföreningen och Nordulv flödar rasismen och uppmaningar till hatbrott gentemot oss samer, utan att någon gör något åt det.

”Det är helt uppenbart att vargfrågan tilldelats Miljöpartiet som tröstpris för alla förlorade hjärtefrågor. Det måste kännas pinsamt för Bucht att försvara något han inte tror på.” Foto: Martin Källberg

6 mars 2015

”Vad är oklart, Sven-Erik Bucht?”

Landsbygdsministern är ett offer för statsministerns förtvivlade ansträngningar att hålla ihop en regering som består av pragmatiska socialdemokrater och miljöpartister som inte vet vad ordet betyder.

4 mars 2015

”Polisen måste betala eftersöksjägarna”

Polisen måste omedelbart se till att de eftersöksjägare som inte ersatts för de eftersök de utfört får sina pengar omgående.

3 mars 2015

”Sveaskogs svar utan verkligt värde”

Hur ska Sveaskog kunna hålla jaktbara älgstammar om man inte anpassar sitt skogsbruk till viltet? Det är bara en av många frågor som det finns anledning att ställa efter jakt- och klövviltchefen Ronny Löfstrands svar på min debattartikel.

27 februari 2015

”Älgen är värdefull och ska samförvaltas med våra skogar”

I en debattartikel kritiseras Sveaskog för att beskylla älgen för alla problem i skogen. Det är inte den synen och den värdering Sveaskog står för. Älgen svarar för stora värden biologiskt, ekonomiskt, jaktligt och upplevelsemässigt. För Sveaskog är älgen en värdefull resurs som ska samförvaltas med våra skogar.

19 februari 2015

”Statsministerns cyniska spel”

Regeringen har beslutat att vargfrågan ska utredas igen. Helt uppenbart för att Miljöpartiet fått vika sig för Socialdemokraterna i de flesta av sina plakatfrågor, såsom förbifart Stockholm och kärnkraften. Vargfrågan får de som kompensation. Så cyniskt har statsministern resonerat, det kostar i hans kalkyl färre röster än de övriga plakatfrågorna.

17 februari 2015

”Fokusera på rätt frågor i vapendebatten”

De som menar att vapen med olika kolvmodeller är mer eller mindre farliga grundar sina åsikter på enbart okunskap.


Fler och fler djurägare sätter upp fler och fler elektriska stängsel för att skydda sina djur mot varg. Men en del betesmarker är beroende av att djuren som betar inte är hägnade, skriver Inga Ängsteg, Viltskadecenter. Foto: Olle Olsson

17 februari 2015

”Från mångfald till enfald i vargskogen”

Vi går från mångfald mot enfald, när en enda djurart tillåts förbruka stora resurser år efter år. Vargen fortsätter att skapa stor oreda i fårhagar och ända in i regeringskansliet, trots omfattande insatser.

16 februari 2015

”Kolvens utformning påverkar inte vapnets farlighet”

Torbjörn Lövbom har i sitt svar på debattartikeln ”Jägareförbundets vapenpolicy otidsenlig” naturligtvis rätt i att vi behöver reflektera över hur jakten påverkas av den icke-jagande allmänhetens ögon och förhålla oss klokt till det. Man ska dock inte överskatta betydelsen av om en gevärskolv har pistolgrepp eller inte.

Foto: Jan Henricson

14 februari 2015

”Jägareförbundets vapenpolicy är otidsenlig”

Jägareförbundets vapenpolicy är otidsenlig och utgör ett hinder för en effektiv och etiskt invändningsfri jakt, skriver debattörerna Leif Häggström och Christer Mattsson. De får svar direkt av Jägareförbundets Torbjörn Lövbom som menar att det är viktigt att göra avvägningar mellan det jaktliga ändamålet, och hur samhället i övrigt uppfattar ett vapen.

12 februari 2015

”Onödigt många älgar dör på järnvägsspåren”

När järnvägssträckan Ockelbo–Järbo trädsäkrades efter stormen Gudrun påtalade vi för Banverket risken för älgolyckor om inte slyet röjs bort regelbundet. Men något intresse att lyssna på oss fanns inte.

12 februari 2015

”Hög tid att miljörörelsen också betalar”

Jägarnas pengar i Viltvårdsfonden används för att finansiera Naturskyddsföreningens naturvårdsprojekt. Det är hög tid att andra grupper än jägarna också betalar för att vistas i skog och mark.

Foto: Kjell-Erik Moseid

11 februari 2015

”Olika bedömningar inom Naturvårdsverket”

Vilket värde har en vargtik som upprepar beteendet att döda jakthundar?
Vilket värde har löshundsjakten i ett vargrevir i Hälsinglands skogsbygder?
Vilka värden står på spel när det blir omöjligt att uppnå älgförvaltningens mål?

9 februari 2015

”Miljöpartiet ett hot mot en levande landsbygd”

Miljöminister Åsa Romson sa i en debatt i Agenda med Centerpartiets Anders W Jonsson att forskarna ska komma med ett nytt svar på hur många vargar vi ska ha. Men är det inte politiken, med experters underlag, som ska besluta i denna typ av ärenden?

Efter tio år av utredande har vi fått en vargförvaltning som verkar fungera i praktiken. Något som innebar att jakten kom igång i vinter. Foto: Lennart Johannesson

9 februari 2015

Jägareförbundet: ”Regeringen offrar fungerande vargförvaltning”

I debattartikeln nedan bemöter Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare och generalsekreterare Bo Sköld ministrarna Buchts och Romsons inlägg på SvD Brännpunkt där de föreslår att vargfrågan utreds på nytt. Deras debattartikel kan läsas genom att klicka på länken här intill.

Foto i hägn: Olle Olsson

9 februari 2015

”Överväg deltagande i vargkommitté noga”

Typiskt när politiker inte kommer överens är att tillsätta en utredning. Nu ska vi ännu en gång utreda en fråga som vi inte behöver utreda ytterligare eftersom vi vet allt vi behöver veta.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev