söndag 14 april

Opinion

Debatt: ”Jägareförbundets vapenpolicy är otidsenlig”

Foto: Jan Henricson

Jägareförbundets vapenpolicy är otidsenlig och utgör ett hinder för en effektiv och etiskt invändningsfri jakt, skriver debattörerna Leif Häggström och Christer Mattsson. De får svar direkt av Jägareförbundets Torbjörn Lövbom som menar att det är viktigt att göra avvägningar mellan det jaktliga ändamålet, och hur samhället i övrigt uppfattar ett vapen.

I mångt och mycket har Svenska Jägarförbundet en sund inställning som gagnar jakten i stort. Men ibland blir det fel. Väldigt fel. Vi tänker rent konkret på förbundets vapenpolicy, som säkert är välment men som i slutänden blir felriktad.
Det finns ett antal fasta regler för vapen som är specificerade i lag och förordning, dessa är enkla att tillämpa. Utöver det finns ett antal subjektiva faktorer, vilka är problematiska. Inte minst om förbundet väljer en striktare tolkning än lagen anger.
Det vi tänker på är naturligtvis termen ”militärliknande”, vilket ett vapen inte ska vara. Att Jägareförbundet i fråga om detta spelar en förbudsivrande tolkning från Rikspolisstyrelsen i händerna är ytterst beklämmande.
Det är pumphagelvapen och halvautomatiska vapen som inte får ha fristående pistolgrepp eller teleskopisk alternativt fällbar kolv. Så långt är det klart och tydligt.

 

Välvilligt syfte

Men Jägareförbundet väljer i sin policy följande begränsning för repetervapen med det välvilliga syftet att vapnen inte skall vara militära eller militärliknande då dessa kan anses bidra till en negativ bild av jakten:
”Exempelvis kan samtliga vapen med vik- eller fällbara kolvar samt kolvar av teleskopiskt typ, kolvar med rena pistolgrepp som möjliggör att vapnet kan avfyras utan att stödjas mot axeln, kolvar som omsluter pipan för montering av diverse tillbehör som lampor och lasersikten, anses militärliknande eftersom sådana tillbehör inte är rent jaktligt motiverade.”
Vi vänder oss mot detta då de beskrivna företeelserna samtliga är till gagn för jaktens utövande.
• Pistolgrepp ger skytten ökad kontroll över sitt vapen och bidrar därmed till bättre precision. Det är alltså inte underligt att de flesta sportskyttevapen har tydliga pistolgrepp, om än ganska sälla fristående.
Pistolgrepp ger bättre rekylupptagningsförmåga vilket gör kalibrar med kraftig rekyl lättare att skjuta bra med, vilket är nog så viktigt när jägarkåren förväntas förvalta vildsvinsstammen så effektivt och jägarmässigt som möjligt.
Därtill möjliggör branta pistolgrepp för personer med tennisarmbåge eller karpattunnelsyndrom att kunna skjuta närmast problemfritt.
• Fällbara eller teleskopiska kolvar gör vapnen lättare att hantera och frakta omkring. Något som underlättar för jägare som rör sig mycket i sin jakt, till exempel hundförare eller toppfågeljägare.
• Kolvar med monteringsskenor kring pipan är mycket bra, inte minst för att montera lampor vid eftersök.
En lampa monterad ovanpå optiska riktmedel gör oftast vapnet topprankt och klumpigare medan en lampa monterad på pipan förändrar svängningen i pipan och påverkar träffläget.
Lampor monterade på skenor tillhörande kolven är ändamålsenliga och påverkar vapnet mindre än övriga monteringsalternativ.
Att man kan montera kompletterande riktmedel är också en fördel, inte minst om man arbetar med eftersök i tät miljö, där man kanske tvingas hålla vapnet på ett okonventionellt sätt för att över huvud taget kunna avfyra ett säkert skott.

 

Bör revidera policy

Dessa faktorer innebär sammantaget att Jägareförbundet bör revidera sin policy avseende hur vapen för jakt bör se ut, inte minst som man kan anta att en justering av policyn skulle bidra till minskat lidande för det vilt vi jagar.
Att förespråka pistolgrepp, fällbara eller vikbara kolvar samt möjlighet att montera utrustning kring vapnets pipa är alltså jaktetiskt försvarbart och direkt positivt, inte tvärt om.

 

Leif Häggström
Christer Mattsson

 

Svenska Jägareförbundet svarar:

”Jägareförbundet värnar om jakten”

Svenska Jägareförbundet är till för att värna om jakten i stort, samt våra jakttraditioner. I och med att det finns en samhällstrend som går ut på att begränsa och förbjuda vapeninnehav jobbar förbundet för att jägarna ska få fortsätta använda de vapen de behöver. I detta arbete utgår vi ifrån de riktlinjer som förbundsstyrelsen beslutat om.
Det finns personer som vill jaga med grovkalibriga pistoler och revolvrar medan andra vill jaga med militära automatkarbiner eller moderna militära prickskyttegevär. Därtill finns de som vill förbjuda ljuddämpare och camouflagefärgade vapen.
Här är det styrelsens uppgift att tolka och följa majoriteten av medlemmarnas önskemål, att hitta en balans mellan de olika viljorna.
En viktig aspekt av bedömningen är att göra avvägningar mellan det jaktliga ändamålet och hur samhället i övrigt uppfattar detta. Samma typ av bedömningar gäller alla produkter och utseenden kopplade till vapen.
Och det är dessa avvägningar som ligger bakom att Svenska Jägareförbundets riktlinjer ser ut som de gör.

 

Policy ses över

I övrigt måste förbundet utgå från de lagtexter och regler som staten slagit fast. Därtill har det ganska nyligen kommit domar från Förvaltningsrätten och Kammarrätten som också måste beaktas i det fortsatta arbetet.
En annan aspekt som måste lyftas fram är att det sker en utveckling av samhället, vapen och produkter för jaktändamål, önskemål och krav från jägarna.
I samband med att Polismyndigheten och Naturvårdsverket nu gör en översyn av sina vapenregler så bör givetvis också Jägareförbundet se över sin policy.
Genom kloka och välgrundade argument kan vi stå upp för jägarkårens behov av ändamålsenliga vapen när samhället skärskådar vapenanvändning och mediadreven går.
Det är så vi måste jobba om vi ska klara av vårt huvuduppdrag – att värna om jakten och inte vapen i sig.

 

Motverkar restriktioner

Sedan är det även förbundets uppgift att motverka omotiverade restriktioner när det gäller jaktvapen, vilket vi gjorde i samband med den senaste vapenutredningen då vi lyckades stoppa ett flertal negativa förslag. Till exempel om vapenmagasin och halvautomater.
Är licenskravet på ljuddämpare, som idag sitter på vart och vartannat kulvapen, ett befogat krav? I sådana frågor är det viktigt att förbundet verkar för att lagstiftningen görs mindre krånglig – och det gör vi.
Som medlem har man naturligtvis möjlighet att påverka förbundets inställning i frågan genom att författa en motion. Då får årsstämman i slutänden fatta beslut i frågan och förbundsstyrelsen kan arbeta efter detta.

Torbjörn Lövbom
Styrelseledamot Svenska Jägareförbundet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.