Veckans nyheter: Vargjakt stoppas och regeringen duckar i blyfrågan

Här finns några av veckans nyheter och reportage samlade. Genom att klicka på respektive rubrik kan du gå vidare till hela texten.

”Kritiskt skede för fjälljakten”

Frågan om fjälljakten befinner sig i ett mycket kritiskt skede. Därför undrar jag om Sveriges statsminister Ulf Kristersson har konsekvenserna klara för sig, om Renmarkskommitténs ordförande Eric M Runesson får igenom sin linje.

”Blyhagelförbudet ett hårt slag mot jägarna”

EU:s förbud mot att jaga med blyhagel ger upphov till en mängd frågor. Vem ersätter jägarna för vapen som inte längre går att jaga med? Vad kommer regeringen att göra åt det grundlagsstridiga i att du anses skyldig tills dess att du själv bevisat motsatsen?

Skarpt läge i blyfrågan – håller vallöftet?

Statsminister Ulf Kristersson kunde inte ha varit tydligare när han i Svensk Jakts partiledarenkät svarade på hur EU:s blyförbud skulle hanteras. Nu är tiden inne att leva upp till det!

”Arrogansen mot jägare måste få ett slut”

Att uppgifter om jägare som äger vapen läcker från Naturvårdsverket, och man nu lämnar ut opublicerade forskarrapporter om vargens acceptans bland medborgare till vargkramare, är rent ut sagt för jävligt.

”Dags för final i Hedinfallet”

Fredagen den 11 november vinner Svea hovrätts friande dom mot Karl Hedin laga kraft. Om inget överklagande inkommit till Högsta domstolen innan dess, vill säga. Nu är det dags att summera: det vi sett i detta ärende får inte upprepas, rättssystemet måste följa lagen och hållas fritt från politisk inblandning och utövande av egna agendor.

”Ett kulturarv går i graven”

Vi som håller på med drivande hundar i mellersta Sverige kommer nog inte att kunna göra det om tio år. Särskilt inte där markerna är berikade med hjort och vildsvin.

”Ett felaktigt beslut om licensjakt på varg”

Vargförvaltningen i Sverige behöver förändras i grunden. Inte minst gäller det i Dalarna där vi i vinter i princip inte får någon vargjakt över huvud taget, skriver företrädare för Jägareförbundet Dalarna.

”I modernt skogsbruk finns ingen plats för viltet”

Skogens konung har tvingats bort av bland annat lönsamhetsdjävulen och människans snikenhet, som mestadels vinner över det sunda förnuftet. Vilken klok älgko parar sig, föder och föder upp kalvar på kalhyggen?

”För många vuxna älgar har fällts”

Uttaget av vuxna älgar har varit alldeles för stort. Tillsammans med vargens predation innebär det att älgstammen minskat dramatiskt.

Efter att endast fyra kalvar har skjutits inom skötselområdet där man vanligtvis fäller 30–40 älgar har jägarna avbrutit jakten, skriver debattörerna.

”Något allvarligt har hänt med vår älgstam”

Årets älgjakt i Granviks älgskötselområde är avslutad i förtid efter att endast fyra älgkalvar har skjutits. Beslutet togs enhälligt på ett älgmöte. Något allvarligt har hänt med vår älgstam.

”Älgarna kommer sannolikt inte att bli fler”

Hur tänker Naturskyddsföreningen när man tycker att vargen är så viktig för mångfalden i naturen?

”En väg framåt i frågan om fjälljakten”

Även om det säkerligen kan vara en väg framåt att anta ny lagstiftning för att staten även fortsättningsvis ska ha rätten att upplåta jakten och fisket på sina marker i fjällvärlden, finns det en annan lösning som kanske är minst lika effektiv – nämligen att börja tillämpa den lagstiftning som vi redan har, skriver Tobias Indén, docent i rättsvetenskap vid Umeå universitet.

Kanske ger vargvästen ett skydd till hunden.

”Nya vargar dödar hundar och förstör jakten”

Oktoberjaktens första nio dagar var speciella. En vikande älgstam och varg på markerna gör att det känns tungt, även om jag är van vid att jaga i vargrevir sedan många år tillbaka.

”Makten över jakten finns i regeringen och hos riksdagens majoritet”

Den verkliga makten för att på riktigt göra skillnad finns hos regeringen, och hos riksdagsmajoriteten. En ordförande i ett av riksdagens utskott har ingen möjlighet att driva en politik som inte accepteras av regering och riksdag, skriver Kjell-Arne Ottosson (KD), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

”För alla är inte vårjakten frivillig”

En del jägare har inget val, utan är tvingade att jaga råbockar om våren.

”Politiker lovar runt och håller tunt”

Att ge ordförandeposten i viktiga miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen till miljöpartisten Emma Nohrén är ett hån mot oss jägare.

”Att jaga vårbock är frivilligt”

Den som kommer fram till att vårjakt på råbock dubblar uttaget har redan där gjort det första felet. Det vill säga att inte kunna räkna på vad marken bär och eventuellt fördela det på vår- respektive höstjakt. 

”En vädjan för att rädda älgstammen”

Vi har trott att meningen med adaptiv älgförvaltning är lokalt förankrad förvaltning i skötselområde. Men vi har tydligen missförstått. Vi som verkar för älgstammens bevarande och välbefinnande ska träda tillbaka, medan icke förvaltningsintresserade och vargarna ska skörda, skriver företrädare för skånska jägarorganisationer som vädjar till Naturvårdsverket att agera.

”På älgförvaltningsfronten intet nytt”

Avskjutningsmålen är för höga och älgskötselplanerna i Dalarna måste justeras innan oktoberjakten för att inte älgjakten ska äventyra en livskraftig älgstam.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram