söndag 25 februari

Opinion

Det är oetiskt och orimligt att jaga älg då djuren kämpar för att överleva i vårt bistra kalla klimat med djup snö, skriver debattören.

”Oetiskt och orimligt att jaga älg i djup snö”

Många jägare har på sistone uppmärksammat de orimliga tiderna för älgjakt i norr. Foton av och berättelser om älgkor skjutna de sista dagarna i december har upprört många jägare.

Det är hög tid att sluta gissa och genom flyginventeringar ta reda på hur många älgar som finns i vinterstam, enligt insändarskribenten.

17 februari 2024

”Sluta gissa hur många älgar vi har”

Det pågår heta diskussioner om hur många älgar som finns kvar efter jakten. Min starka rekommendation är att vi slutar gissa antal älgar i vinterstam.

Älgobs är i princip helt gratis och innebär inget extraarbete förutom att rapportera sedda älgar, skriver debattören när han jämför olika inventeringsmetoder.

15 februari 2024

”Länsstyrelsens riktlinjer för älgförvaltning behöver granskas”

REPLIK. Länsstyrelsen i Gävleborgs län påstås ha tydliga riktlinjer för hur älgförvaltningen ska bedrivas. Det finns därför skäl att ytterligare granska hur dessa följs i det interna arbetet.

11 februari 2024

”Övning med .22 förbereder inte jägaren inför älgjakten”

REPLIK. Hur bra jägaren än träffar med 22:an, blir det aldrig detsamma som att skjuta med vapnet som ska användas under jakten.Nu när det konstaterats att det inte finns ett klart samband mellan älgtäthet och skogsskador, kanske vi kan ägna en tanke åt den skada som älgbeståndet åsamkats, skriver debattören.

10 februari 2024

”Vi kanske ska tänka på den skada som älgbeståndet åsamkats”

Många skogsägare har tolkat nivåerna av betesskador som rapporterats genom Äbin som att det enbart är älgens fel, och litat på att skogsbrukets toleransnivå är grundad på vetenskap. Eftersom det numera står klart att det inte finns ett klart samband mellan älgtäthet och skogsskador, kanske vi kan ägna en tanke åt den skada som älgbeståndet åsamkats.

9 februari 2024

”Tydliga riktlinjer för länsstyrelsen i älgförvaltning”

REPLIK. Gävleborgs läns viltförvaltningsdelegation har gett tydliga riktlinjer för hur älgobs ska användas i förvaltningen. Det är dessa riktlinjer som länsstyrelsens tjänstemän har att förhålla sig till.

7 februari 2024

”Bygg om älgbanorna och skjut med .22 i stället”

Skrota befintliga älgbanor och övningsskjut och avlägg prov på korhållsbanor för .22LR i stället. Det skulle vara en kompromiss till det som nu diskuteras inom EU utöver flera andra vinster som ökad träning och större skjutskicklighet.

6 februari 2024

”Korta Den stora älgvandringen till en eller två veckor”

REPLIK. Om SVT tänker fortsätta att sända det mycket bra programmet Den stora älgvandringen, kanske man först och främst kan korta det till en eller max två veckor.

5 februari 2024

”Tveksamma metoder för att mäta skador och älgtäthet”

Älgbetesinventeringen Äbin administreras av Skogsstyrelsen, men betalas av skogsbolagen genom den ekonomiska föreningen Älgbetesinventering i Sverige. Jag tycker detta är en tveksam lösning som skapar en låg trovärdighet. Misstanke finns att den som betalar kan påverka resultatet.

2 februari 2024

”Myndighetsmissbruk präglar älgjakten i älgförvaltningsområde”

Älgjakten inom älgförvaltningsområdet Norra Hälsingland har under 2023 präglats av tjänstemannastyre, myndighetsmissbruk, sabotage av en väl fungerande älgförvaltning samt upprepade personangrepp utan saklig grund.

1 februari 2024

”Minskande älgstam innebär minskande älgvandring”

REPLIK. Att antalet älgar som passerar Ångermanälven minskar i antal där SVT filmar kan ha flera orsaker.

23 januari 2024

”WWF bryr sig inte om människor som drabbas”

REPLIK. Varför ska WWF få ha landsbygdens folk till slagpåsar? WWF sitter i Stockholm och ska bestämma att vi i Sverige ska ha över tusen vargar innan stammen får begränsas, utan att tänka på de människor som drabbas.

22 januari 2024

”Onormalt med dessa närgångna vargar”

I somras hade jag vid två tillfällen närkontakt med varg på mitt torp i Närkesberg och det var definitivt inte roligt. Jag tänkte åka hem till lägenheten i Stockholm för att slippa vargarna.

21 januari 2024

”Lodjursförvaltningen måste förbättras”

Vi, Jägareförbundets länsföreningar i södra Sverige, är på flera punkter kritiska till hur Naturvårdsverket hanterar lodjursförvaltningen. Genom myndighetens agerande skapas onödiga konflikter samtidigt som lodjursförvaltningen blir oförutsägbar och otydlig.

19 januari 2024

”Uppenbara påhitt av WWF:s rovdjursexpert”

REPLIK. Påståendet att den stora och växande vargstammen berikar skogens mångfald är totalt ogrundat.

18 januari 2024

”WWF bekräftar att symboler är viktigare än fakta”

REPLIK. WWF:s rovdjursexpert bekräftar nu att WWF menar att symboler är viktigare än fakta för en av Sveriges största miljöorganisationer. WWF anser att omklassning av en art vars antal ökat från nästan 0 när klassningen gjordes, till i dag över 19 000, är ”ett angrepp på det arbete som bedrivs inom EU för att bevara vår biologiska mångfald”.

18 januari 2024

”Öka tilldelningen för att tömma vargreviren”

Vargrevir ska tömmas, det krävs för att lätta på trycket. Detta har vilthandläggare på länsstyrelsen i Örebro län gått ut med. Men varför begränsas då jakten så att det inte är möjligt att nå målet?

17 januari 2024

”Tjänstemän måste ha jaktlig kompetens”

REPLIK. Jag tror inte att ett påtvingat byte av tjänstemän på länsstyrelserna bidrar till att vi får en bättre älgförvaltning. Ställ däremot hårda krav när ny personal anställs.

16 januari 2024

”Skogsbolagen borde inte få äga skog”

I dag ägs mycket att Sveriges skog av skogsbolagen, som bara har ett mål och det är tjäna så mycket pengar som möjligt att dela ut till aktieägarna. Bolagen verkar inte bry sig något om skogsvård och viltvård. Jag är själv privat skogsägare och jag vill ha en skog som är rik på både vilt och fin natur.

15 januari 2024

”Vargens skyddsstatus är viktig”

REPLIK. Det starka skyddet av stora rovdjur stöds av Bernkonventionen och EU-lagstiftningen och har bidragit till ökande rovdjurspopulationer i Sverige. Men den positiva trenden riskerar nu att brytas, då snabba politiska svängningar kan leda till ett sänkt skydd på en hotad art som varg i EU.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev