fredag 1 juli

Opinion

Att älgarna blir färre hjälper inte mot viltskador så länge inte skogsbolagen lär sig återbeskoga på rätt sätt, skriver debattören.

”Lata skogsbolag ger större viltskador”

Jag tycker att skogsbolagen ska lära sig att plantera för skogsvård och naturvård när de återbeskogar efter avverkning.

”Tvångsförflyttningen av samer – övergrepp eller stålbad?”

Samernas beskrivning av tvångsförflyttningen som ett övergrepp av svenska staten är idag accepterad som hela och enda sanningen. Det präglar dagens tidsanda som kräver att förövaren, staten, nu ska återgälda sin skuld. Det finns all anledning att titta tillbaka på vad som egentligen hände.

”Björnarna bryr sig inte om hur många de är”

Det finns ingen logik i att älgar och alla andra hjortdjur ska sluta som avföring efter varg och björn.

Tjäderhönor som fångas för att sättas ut i Tyskland är på flyttning, skriver debattören.

”Tjädrar som fångas för utsättning i Tyskland är på flyttning”

De tjädrar som fångas för att återutsättas i tyska Brandenburg är på flyttning. Den lokala populationen påverkas alltså inte av projektet, skriver tjäderkännaren Eric Ringaby.

Företrädare för elva av Svenska Jägareförbundets länsföreningar uppmanar valberedningen att göra om och göra rätt inför förbundsstämman som hålls till helgen i Kalmar.

”Jägareförbundets valberedning har tid att göra om och göra rätt”

Det är med stor besvikelse vi har tagit del av valberedningens slutliga förslag inför Svenska Jägareförbundets årsstämma. Trots delgivna nomineringar, synpunkter och klargöranden har valberedningen inte klarat av sitt uppdrag, att slutligt lämna ett nomineringsförslag som i sin helhet har en bred förankring inom förbundet, skriver företrädare för elva av Jägareförbundets länsföreningar.

Om inte föredelningen av provavgifterna för jägarexamen blir mer rättvis överväger Fagersta jaktskytteklubb att lägga ner sin verksamhet kring jägarexamen.

”Katastrof med Naturvårdsverket och jägarexamen”

Vi i styrelsen för Fagersta jaktskytteklubb är tveksamma till om vi ska fortsätta att ta ansvar för jägarexamen i Fagersta, på grund av Naturvårdsverkets prissättning.

Spänningen är olidlig

Några korta reflektioner efter dagens besked från regeringen, att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vargarna.
Ännu en gång.

Liberalernas sista vargvändning?

Vad Liberalernas företrädare i riksdagen anser i vargfrågan är inte någon stor sak att haka upp sig på, när allt kommer omkring. Men det kanske inte kommer så många fler tillfällen att kommentera det, så jag tänker att det nog är bäst att ta chansen.

”Makten över jakten finns hos riksdagen”

Vad gör Svenska Jägareförbundet för att det ska inrättas en ny viltmyndighet, så som riksdagen beslutat? Man kan väl inte ducka i frågan av oro för att förlora de förvaltningsuppdrag man nyligen blivit tilldelade.

Putin-fasoner i skogen

Det måste ha blivit något fel! Det är första tanken, när jag fiskar upp morgontidningen ur brevlådan och upptäcker att hela första sidan är så gott som blank.

Ministern har inte förstått problemet

Efter fredagens debatt i riksdagen, där en kvartett M-riksdagsledamöter debatterade vargfrågan med klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S), måste man ställa frågan:
Vad vilja Socialdemokraterna i vargfrågan?

”Vi är inte homogena raser, som tur är”

Är de stora förlorarna renskötande samer? Några futtiga procent av alla samer. Vad är då alla andra som inte fick rätt i denna kryptiska Girjasdom, en dom utifrån en rasbiologisk lagstiftning? 

”Licenshaveriet fortsätter”

Justitiekanslerns och Justitieombudsmannens kritik mot Polisen i vapenärenden måste tas på allvar. Kristdemokraterna vill gå i spetsen för en ny regering som gör ett omtag i licensfrågor och i hela jaktpolitiken, skriver Andreas Carlson och Kjell-Arne Ottosson (båda KD).

”Allt tal om urminnes hävd bör raderas”

Tänk tanken att skärgårdsbefolkningen skulle neka all båttrafik och fritidsfiske i Stockholms skärgård under högsommartid. Rennäringsfrågan måste få en sann verklighetsbaserad behandling, lokalbefolkningen måste få komma till tals. Allt tal om urminnes hävd bör raderas.

”Riksdagsbeslut ska följas även av Naturvårdsverkets tjänstemän”

Riksdagens beslut om antalet vargar och om inrättandet av en viltförvaltningsmyndighet har inte efterlevts. Makten finns alltid någonstans och då inte politikerna ser till att fattade beslut efterlevs, är det fritt fram för tjänstemän med egna idéer.

”Inventeringars resultat är bestämda från början”

Har inte detta legat i luften under väldigt lång tid, detta med att vissa skogsbolags så kallade inventeringar har varit behäftade med märkligt stora siffror i resultaten.

”Har privilegierade någonsin släppt sina särrättigheter frivilligt?”

Bland svenska makthavare och svensk allmänhet råder en djup okunnighet om rennäringen, som bedrivs på mer än 50 procent av landets yta. Något måste vara orimligt fel i hur man bedömer svenska medborgares värde. Borde vi inte alla ha samma rättigheter inom landet?

Ingen som inte vill är tvingad att bedriva vårjakt, men man bör inte lyckas med att hindra andra från att uppleva vårens tid i markerna med studsaren i hand, anser skribenten.

”Sköna maj välkommen”

Vårjakten är en underbar upplevelse. Ingen som inte vill är tvingad att bedriva denna fina jakt, men man bör inte hindra andra från att uppleva vårens tid i markerna med studsaren i hand.

”Staten skapar olika människovärde”

Att vi i Sverige ska vara solidariska, demokratiska och behandla alla lika är naturligt och självklart, och påpekas ofta av våra beslutsfattare. Det gäller alla, oavsett varifrån människor kommer eller vad de blivit utsatta för, nyss och för flera hundra år sedan. Se första kapitlet, andra paragrafen i regeringsformen, en av våra grundlagar, angående människors lika värde.

”Ett nytt jaktfrälse bortom horisonten”

När man känner till historien får man perspektiv på saker och ting. Mina historiska inblickar gör att jag förundras över det som sker i fjälljaktsutredningen. Det måste finnas bättre vägar att gå, än att inrätta ett nytt jaktfrälse.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram