torsdag 1 juni

Opinion

Foto: Olle Olsson

”Hög tid att jägarintresset får råda”

Efter 30 år med ökande rovdjursstammar är det hög tid att jägarintresset får råda vid förvaltningen av rovdjuren. Jägarintresset har under alla år knappt blivit tillfrågat, än mindre fått råda. Däremot går andra intressen konsekvent in för att stoppa jägarintresset.

”Skjut så mycket klövvilt som möjligt”

Meningarna om det rätta i att ställa in älgjakten på grund av att vargen tömt älgskogen går isär. Calle Seleborg menar i sitt inlägg att man lurar betalande jaktgäster om jakten genomförs som vanligt. Det är ett faktum om man

”Respektera jägare som ställer in älgjakten”

Med inblick i hur förödande ett vargrevir påverkar älgstammen känner jag med de jaktlag som tagit detta svåra beslut att ställa in älgjakten till hösten.

”Att inte ställa in älgjakten är att lura våra gästjägare”

Diverse synpunkter om inställd älgjakt tyder på att alla inte förstår vad som händer. Bland annat i insändaren ”Jaga älg trots vargen” som publicerats här på svenskjakt.se. Mitt lag ställer med all säkerhet in årets älgjakt. Och det är inte

”Jaga älg trots vargen”

Jag kan bara beklaga att det är flera jaktlag som aviserar att de ska ställa in älgjakten i höst på grund av en svag älgstam. Orsaken är enligt dessa jaktlag stor vargförekomst.

Jakten i Handölstrakten i Jämtland har under de senare 25 åren legat debattören Kurt Ericson varmt om hjärtat. Haren är skjuten för hans schillertik Slåtteråsens Tea (Stella). Foto: Privat

”Jag räknar fortfarande med Jägareförbundet”

Jag har i dagarna betalat min medlemsavgift i Svenska Jägareförbundet. För femtionde gången! Det fick mig att fundera på de 50 åren, och för all del även lite över åren dessförinnan.

Replik: ”Hur vill vi ha det med vargen”

Så länge som vargen är rödlistad sker i praktiken all jakt på dispens och med EU:s goda minne. Vill vi återta rätten att själva bestämma över vår vargjakt måste vi tvinga fram en ändring av vargens skyddsstatus i Bernkonventionen.

”Hur vill vi ha det med vargen?”

Vill EU verkligen ha en ändring av vargens skyddsstatus för sina medlemsländer måste det gå via en framställan till Bernkonventionens ständiga kommitté om en ändring av vargens skyddsstatus. Men vad gör Jägareförbundet? skriver Gunnar Jakobsson.
Torbjörn Lövbom, Svenska Jägareförbundet svarar.

”Rovdjurspolitiken ska hållas borta från EU”

I en tid präglad av tilltagande global konkurrens och den finansiella krisen är det angeläget att EU-samarbetet fokuserar på rätt saker. EU bör inte ägna tid och kraft åt att ha synpunkter på den svenska rovdjurspolitiken.

Marit Paulsen (FP): ”Vi ska bestämma över rovdjuren själva”

Beslut som fattas måste alltid vara väl förankrade. Det gäller inte minst beslut som berör den svenska jakten på varg och andra stora rovdjur. EU får inte dra alla länder över en kam.

”Sju argument mot vargförekomsten”

När man studerar betraktares respektive brukares argument för och emot varg är det lätt att se att mycket okunskap råder, främst från betraktarsidan. 
Mycket kan sägas om detta rovdjur, nedan sju punkter som är mina funderingar kring vargen.

”Jaktens betydelse på ett enklare sätt”

Alla borde begripa att en arts population normalt, om goda förutsättningar finns, växer till någon dödlighet begränsar den. Är arten också ett skadedjur ökar skador från dessa, alltid i proportion till antalet djur i populationen.
Beroende på livsåldern sker denna ökning logaritmiskt, för vissa arter, till en populationsstorlek som är olämplig eller omöjlig av många skäl att härbärgera i området.

”Låt oss demonstrera mot den misslyckade rovdjurspolitiken”

Med en stor demonstration mot den förda rovdjurspolitiken kan vi påverka beslutsfattare både i Sverige och EU. Jag föreslår att vi under samma dag demonstrerar i 112 kommuner i hela vargbältet. Det skulle ge eko över hela Sverige och höras ända till Bryssel.

”Dags att omvärdera faktorn 10 vid beräkning av vargstammen”

Invandrade vargar gör att förökningstakten i vargstammen ökar, på grund av deras förmåga att få fler och större kullar. Därför är det dags att fundera på hur vargstammens storlek beräknas.

”Jaktfrågor ska bestämmas på lokal nivå”

De löften angående jakten som gavs inför folkomröstningen om EU för 20 år sedan hade inte mycket substans. Makten över jakten i Sverige utövas numera i Bryssel.

”Konsten att välja”

Debatten kring vargstammens utveckling syns inte avta trots att riksdagen fattat beslut om intervall för lägsta nivå på stammen och att Naturvårdsverket satt ner foten och lagt en miniminivå på 270 och spetsat med ytterligare 60 vargar. Det har blivit en valfråga.

Adaktusson: ”En vargpudel”

Få tillfällen har ställt en politiker så villigt i situationen att göra en pudel som onsdagen den 7 maj under tv-programmet Toppkandidaterna i SVT. Under programmets senare del fick jag ett antal snabbfrågor i följd varav en löd ”ska EU kunna stoppa den svenska vargjakten?”. Mitt svar, var ja.

”Ett för jägare illavarslande EU-dokument”

EU-kommissionen har tagit fram ett manifest för människors samexistens med stora rovdjur i Europa, ”Coexistence between People and Lage Carnivores”, som inte bådar gott för landsbygdsbor och jägare. Trots att den första versionen redigerats är det fortfarande ett illavarslande dokument. Det skriver Calle Seleborg i en debattartikel.

Christofer Fjellner. Foto: Peter Knutson

M-politiker: ”Flera partier svajar i jaktfrågor”

För Sveriges 300.000 jägare är jaktfrågorna viktiga inför valet till Europaparlamentet. EU har idag ingen kompetens att besluta om jakten och så ska det förbli. Det håller företrädare för alla partier med mig om när de får frågan från jägarhåll. Men i Bryssel svajar det rejält. Risken är stor att det slutar med att jakten i allt högre grad styrs från EU i framtiden.

Gråvarg eller något annat, funderar debattören angående den svenska vargstammen. Bilden är tagen i samband med flyttning av den omdiskuterade så kallade Junselevargen. Foto: Naturvårdsverket

”Den svenska varghunden – en ny art”

Med dagens rovdjurspolitik bevaras inte gråvargen som en utrotningshotad art. Istället skapas en ny art, en ny predator, i den svenska naturen.

the_posts_pagination([ 'prev_text' => '« Föregående', 'next_text' => 'Nästa »', 'before_page_number' => 'Sida ', ]);

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev