fredag 23 februari

Opinion

”Sveaskogs svar utan verkligt värde”

Hur ska Sveaskog kunna hålla jaktbara älgstammar om man inte anpassar sitt skogsbruk till viltet? Det är bara en av många frågor som det finns anledning att ställa efter jakt- och klövviltchefen Ronny Löfstrands svar på min debattartikel.

27 februari 2015

”Älgen är värdefull och ska samförvaltas med våra skogar”

I en debattartikel kritiseras Sveaskog för att beskylla älgen för alla problem i skogen. Det är inte den synen och den värdering Sveaskog står för. Älgen svarar för stora värden biologiskt, ekonomiskt, jaktligt och upplevelsemässigt. För Sveaskog är älgen en värdefull resurs som ska samförvaltas med våra skogar.

19 februari 2015

”Statsministerns cyniska spel”

Regeringen har beslutat att vargfrågan ska utredas igen. Helt uppenbart för att Miljöpartiet fått vika sig för Socialdemokraterna i de flesta av sina plakatfrågor, såsom förbifart Stockholm och kärnkraften. Vargfrågan får de som kompensation. Så cyniskt har statsministern resonerat, det kostar i hans kalkyl färre röster än de övriga plakatfrågorna.

17 februari 2015

”Fokusera på rätt frågor i vapendebatten”

De som menar att vapen med olika kolvmodeller är mer eller mindre farliga grundar sina åsikter på enbart okunskap.


Fler och fler djurägare sätter upp fler och fler elektriska stängsel för att skydda sina djur mot varg. Men en del betesmarker är beroende av att djuren som betar inte är hägnade, skriver Inga Ängsteg, Viltskadecenter. Foto: Olle Olsson

17 februari 2015

”Från mångfald till enfald i vargskogen”

Vi går från mångfald mot enfald, när en enda djurart tillåts förbruka stora resurser år efter år. Vargen fortsätter att skapa stor oreda i fårhagar och ända in i regeringskansliet, trots omfattande insatser.

16 februari 2015

”Kolvens utformning påverkar inte vapnets farlighet”

Torbjörn Lövbom har i sitt svar på debattartikeln ”Jägareförbundets vapenpolicy otidsenlig” naturligtvis rätt i att vi behöver reflektera över hur jakten påverkas av den icke-jagande allmänhetens ögon och förhålla oss klokt till det. Man ska dock inte överskatta betydelsen av om en gevärskolv har pistolgrepp eller inte.

Foto: Jan Henricson

14 februari 2015

”Jägareförbundets vapenpolicy är otidsenlig”

Jägareförbundets vapenpolicy är otidsenlig och utgör ett hinder för en effektiv och etiskt invändningsfri jakt, skriver debattörerna Leif Häggström och Christer Mattsson. De får svar direkt av Jägareförbundets Torbjörn Lövbom som menar att det är viktigt att göra avvägningar mellan det jaktliga ändamålet, och hur samhället i övrigt uppfattar ett vapen.

12 februari 2015

”Onödigt många älgar dör på järnvägsspåren”

När järnvägssträckan Ockelbo–Järbo trädsäkrades efter stormen Gudrun påtalade vi för Banverket risken för älgolyckor om inte slyet röjs bort regelbundet. Men något intresse att lyssna på oss fanns inte.

12 februari 2015

”Hög tid att miljörörelsen också betalar”

Jägarnas pengar i Viltvårdsfonden används för att finansiera Naturskyddsföreningens naturvårdsprojekt. Det är hög tid att andra grupper än jägarna också betalar för att vistas i skog och mark.

Foto: Kjell-Erik Moseid

11 februari 2015

”Olika bedömningar inom Naturvårdsverket”

Vilket värde har en vargtik som upprepar beteendet att döda jakthundar?
Vilket värde har löshundsjakten i ett vargrevir i Hälsinglands skogsbygder?
Vilka värden står på spel när det blir omöjligt att uppnå älgförvaltningens mål?

9 februari 2015

”Miljöpartiet ett hot mot en levande landsbygd”

Miljöminister Åsa Romson sa i en debatt i Agenda med Centerpartiets Anders W Jonsson att forskarna ska komma med ett nytt svar på hur många vargar vi ska ha. Men är det inte politiken, med experters underlag, som ska besluta i denna typ av ärenden?

Efter tio år av utredande har vi fått en vargförvaltning som verkar fungera i praktiken. Något som innebar att jakten kom igång i vinter. Foto: Lennart Johannesson

9 februari 2015

Jägareförbundet: ”Regeringen offrar fungerande vargförvaltning”

I debattartikeln nedan bemöter Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare och generalsekreterare Bo Sköld ministrarna Buchts och Romsons inlägg på SvD Brännpunkt där de föreslår att vargfrågan utreds på nytt. Deras debattartikel kan läsas genom att klicka på länken här intill.

Foto i hägn: Olle Olsson

9 februari 2015

”Överväg deltagande i vargkommitté noga”

Typiskt när politiker inte kommer överens är att tillsätta en utredning. Nu ska vi ännu en gång utreda en fråga som vi inte behöver utreda ytterligare eftersom vi vet allt vi behöver veta.

Socialdemokrater och miljöpartister för vargfrågan flera år tillbaka i tiden, skriver moderaternas landsbygdspolitiska talesperson Ulf Berg.

6 februari 2015

”Bucht och Romson uppfinner hjulet på nytt”

Så har ”samarbetsregeringen” S och MP äntligen kunnat enas i en fråga. Olyckligtvis för alla som bor på landsbygden i vargtäta områden handlar det om att riva upp reglerna kring jakten på varg.

6 februari 2015

”Det lönar sig allt att vara medlem”

Klas Staffas hund vargdödades i höstas. Nu riktar han nedanstående hälsning till medlemmar, och blivande sådana, i Svenska Jägareförbundet.

"Det märkliga är att en förening med 180 medlemmar vilka inte berörs av vargfrågan annat än via tv kan köra över riksdagen i frågan", skriver  Björn Isaksson i det här debattinlägget. Foto: Melker Dahlstrand.

4 februari 2015

”Orimligt att riksdagsbeslut prövas i domstol”

Man brukar säga att om man kör över någon tillräckligt många gånger så kommer den överkörde att på något sätt se till att det upphör. Nu är det politikerna i riksdagen som ligger illa till.

4 februari 2015

”Svara inte näthatarna – polisanmäl”

Under årens lopp är det många jägare som fått känna på motståndarnas vrede. Oftast gäller det jakt efter de stora rovdjuren, men även bara det faktum att man är jägare.

Vargen är inte utrotningshotad. Den är ett hot mot landsbygden genom att den dödar tamboskap och hundar, anser debattören i det här inlägget. Foto: Olle Olsson

4 februari 2015

”Inga fördelar med varg i svenska faunan”

Jag har länge frågat mig vad det är som är bra med varg i skogen. Vargen är inte utrotningshotad. Den är ett hot mot landsbygden genom att den dödar tamboskap och hundar.

Inaveln finns redan bland vargarna, menar Paulina Lundberg i det här debattinlägget. Foto: Olle Olsson

2 februari 2015

”Inaveln bland vargar finns redan där”

Oron för inavel i vargstammen är inte obefogad, som Bertil Eriksson tror i en insändare här på svenskjakt.se. Inaveln finns redan bland vargarna.

Maria Lundgren.

1 februari 2015

Kan du lita på Svensk Jakt?

Det sägs att en förklaring till ”gammelmedias” kris, bortsett från vikande intresse från annonsörer, är att vi inte längre är trovärdiga. Ett sätt att överbrygga detta är naturligtvis att mer öppet granska oss själva. Det gäller självklart även jakttidningsbranschen. En sak som man kan granska är till exempel det här med reklam och journalistik.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev