söndag 14 april

Opinion

Debatt: ”Mycket gemensamt men skillnader finns”

Svenska Jägareförbundet skriver i sin replik på vår debattartikel Samverkan ger mera tall att det krävs gemensamma åtaganden på landskapsnivå, så att älgar och skador sprids och späds ut. Det är glädjande att Jägareförbundet välkomnar satsningarna inom projektet Mera tall. 

Jaktvårdskonsulenterna Elias Turesson, Karl-Johan Brindbergs samt riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné pekar också på att det behövs en fortsatt diskussion kring hur stora klövviltstammarna ska vara, med respekt för varandras intressen. Något vi självklart också stämmer in i.
Samtidigt ska vi inte blunda för att det fortfarande finns frågor där vi har olika syn och att tolkningen av forskningsresultat ibland skiljer sig åt. 
Men, viktigast, menar vi är att komma vidare för att nå det alla parter eftersträvar – en balans mellan skog och klövvilt. 
Därför – som ett led i att ytterligare öka samverkan mellan jägare och skogsägare och genom att använda oss av det som framkommit inom projektet Mera tall – så bjuder vi in till ett öppet seminarium under hösten 2015. 
Tid och plats återkommer vi till – men vi hoppas att det kan bli ett avstamp för fortsatt konstruktiv dialog. 

Styrgruppen för projektet Mera tall:
Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen
PerArne Nordholts, VD, Såg i Syd 
Erik Normark, FoU-chef, Holmen skog
Lennart Strömberg, regionchef Nord, Sydved
Herman Sundqvist, skogschef, Sveaskog
Karin Vestlund Ekerby, skogsbruk och forskning, LRF Skogsägarna
Göran Örlander, skogschef, Södra 

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till: 
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.