söndag 21 april

Opinion

Debatt: ”Fjälljakten kan inte vänta – upp till bevis Bucht!”

Nu går det inte att dröja längre med att ändra i rennäringsförordningen och ge i Sverige boende jägare förtur till jakten i fjällen. Ska landsbygdsminister Sven-Erik Bucht stå vid sitt vallöfte, frågar debattörerna. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Socialdemokraternas oförmåga att rätta till de problem som Alliansregeringen ställde till med fjälljakten får oss att undra om det stora regeringspartiet saknar det ledarskap som krävs för att styra frågan i hamn. Det skriver två förkämpar för en bra jakt på statens marker i fjällen, Ulf Lindroth och Michael Fossum.

År 2007 genomförde alliansregeringen en lika onödig som ödesdiger ändring i rennäringsförordningens tredje paragraf. 
Ändringen innebar att jägare från hela världen fick tillgång till småviltjakt i renbetesland och på statens marker ovan odlingsgränsen på samma villkor som jägare boende i Sverige.
Fram till fjolårets val visade alliansregeringen ingen vilja att ändra sitt beslut, trots att konsekvenserna för svenska jägare snabbt blev allvarliga och trots att vi och andra kunde visa att beslutet tagits på felaktiga grunder. 
Den dåvarande oppositionen stred dock förtjänstfullt för att få paragraf tre återställd. Det resulterade till sist i ett riksdagsbeslut som i princip uppdrog åt alliansregeringen att genomföra en sådan ändring. 
Men Alliansen valde då att begrava frågan i en stor jaktlagsutredning.

Löften utan handling
Som sagt har Socialdemokraterna kämpat hårt i frågan. De har också gett flera löften, säkert ärligt menade. Men vi verkar ha fått en landsbygdsminister som inte inser allvaret.
I samband med valet sa han att detta ska ändras och att det kan göras med ett penndrag på en vecka. Det har nu gått sju månader. Inget har skett. Ingen förklaring ges från vår minister. 
Med tanke på hans tidigare utfästelser och Socialdemokraternas arbete i frågan så är detta mycket allvarligt. 
Särskilt med tanke på att det inte finns några ursäkter för att dröja:
• Det finns två eller tre tillkännagivanden i frågan.
• Det finns ett riksdagsbeslut.
• Det finns en klar majoritet i riksdagen. Miljöpartiet och Vänstern stödjer en ändring.
• På senare tid verkar också Moderaterna och Centerpartiet ha svängt.
• Jägareförbundet har tagit upp frågan igen.
• Frågan är väl utredd juridiskt.
• EU har vid flera tillfällen visat att de inte har något att anmärka på en sådan här ändring. Tvärtom skriver European Charter on Hunting and Biodiversity att en positiv särbehandling av lokala jägare ska vara normen.

Behovet har ökat
En ändring av paragraf tre skulle ge möjlighet att införa begränsningar för utländska jägare, men den skulle inte specificera några detaljer. Det krävs en ny modell för förvaltning. Arbetet med en sådan kommer inte att påbörjas förrän paragraf tre ändrats.
Men behovet har visat sig vara akut: Medan den svenska ripstammen är stabil har norska ripor minskat över lång tid. Norge överväger nu att rödlista riporna. 
I Sverige finns cirka 10.000 ripjägare, men i Norge finns 100.000. En rödlistning där kommer snabbt att förvärra de redan allvarliga problemen i våra svenska fjäll.
Trängseln kommer att fortsätta öka samtidigt som svenska jägares tillgång till jakt försämras, med jämtländska lotterier och snabbt stängda områden som skrämmande exempel. 
Både norska och italienska jägare reder sig idag själva utan lokalbefolkningens tjänster. Därför kommer inte heller ett enda av de många förlorade arbetstillfällena i guideverksamhet att återskapas förrän det stora misstaget från 2007 repareras. 
Endast konflikterna ökar idag. Även rennäringen ställer sig därför bakom en återgång till den gamla skrivningen av rennäringsförordningen. Detta då en sådan ändring är ett steg mot mindre störningar.

S måste visa ledarskap
Vi som skriver detta har arbetat med frågan sedan januari 2007. Vi stångade pannan blodig mot den dåvarande regeringen och den dåvarande ledningen för Jägareförbundet. 
Vi valde därför att föra diskussionen med Socialdemokraterna, som var i opposition. Där lyckades vi få gehör, vilket till sist utmynnade i riksdagsbeslutet.
Vi ser landsbygdsministerns obefintliga agerande och uteblivna förklaringar som en enorm besvikelse. 
Vi har uppfattat att det funnits en seriös vilja inom Socialdemokraterna att lösa de här problemen, men agerandet – eller snarare bristen på agerande – under Buchts ledning får oss att undra. Hans obeslutsamhet har redan kostat oss möjligheten att hitta en förvaltningsmodell för kommande säsong. 
Om inget händer inom kort så blir även 2016 ett förlorat år. Saknar Socialdemokraterna det ledarskap som krävs för att styra frågan i hamn?
Alltså: Ämnar du Sven Erik Bucht att ändra paragraf tre? 
Det har varit nödvändigt länge, men de hotande förändringarna i Norge gör att beslutet inte längre kan skjutas upp. När ska det ske? Varför har det dröjt? 
Vi erbjuder oss gärna att skramla ihop till en penna så att det berömda draget kan göras!

Michael Fossum
Ulf Lindroth

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till: 
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.