lördag 20 april

Opinion

Debatt: ”Ett logiskt beslut om jakt och viltvård”

Riksdagen uppmanar regeringen att inrätta en ny myndighet för jakt och viltvård. Att samla frågor kring jakt och vilt i en myndighet är både logiskt och praktiskt.

Riksdagen röstade i enlighet med miljö- och jordbruksutskottets förslag. Regeringen uppmanades också att fortsätta utreda vissa frågor som rör jakt och viltvård, som till exempel samernas rätt att jaga, fjälljakten och jakt på allmänt vatten.
Att samla frågor kring jakt och vilt under en och samma myndighet verkar logiskt och praktiskt, i stället för att som nu ha dessa frågor utspridda på flera myndigheter och verk.

Intressant minister
Det ska onekligen bli intressant att följa frågan framöver då miljöminister Åsa Romson sagt det inte alls ska bli någon ny jakt- och viltmyndighet.
Miljöministern anser att frågan om en ny myndighet för jakt och vilt ska beslutas av regeringen och inte av riksdagen, men nu finns alltså ett riksdagsbeslut att förhålla sig till!
Oppositionen har talat om KU-anmälan och misstroendevotum om inte uppmaningen följs.
Det verkar åter som att det drar ihop sig till strid när det gäller miljöministern och hennes syn på jakt- och viltvård. 
Kommer landsbygdsministern att stå på sig eller ge vika för miljöministern? När det gäller en ny vargutredning verkar det i alla fall som om miljöministern lyckats övertyga regeringskollegorna!

Får underkänt
I nuläget är det Naturvårdsverket som har större delen av ansvaret för jakt- och viltvården och deras handläggning av dessa frågor får nog inget högre betyg av allmänheten.
Man har till exempel betalat för jurister som ska arbeta i Naturskyddsföreningen för att där överklaga beslut om jakt på exempelvis rovdjur, och även driva dessa frågor till EU- domstol. 
Naturvårdsverket, som är en statlig myndighet, avlönar alltså jurister anställda i en intresseförening för att dessa ska överklaga Naturvårdsverkets beslut om licensjakter, som Naturvårdsverket i sin tur har fattat på uppdrag av regering och riksdag!
Vilken trovärdighet ger detta? Naturvårdsverket har klart visat att man arbetar för bevarande i större utsträckning än för förvaltning av djur och natur i vårt land.

Målet är fler vargar
Regeringens trovärdighet i frågor kring jakt och vilt har inte stärkts, då man med hänvisning till kostnadsskäl lagt ner flera utredningar, och samtidigt startar en helt ny då miljöministern anser att vargfrågan återigen ska utredas. 
Detta trots att frågan har utretts flera gånger under senare år, och mycket stora resurser lagts på utredande av vargstammen.
Vad miljöministern vill få fram med ännu en vargutredning behöver man kanske inte fundera särskilt mycket eller länge på. 
Troligen är målet att öka vargstammen och dess utbredning, helst också utan förvaltning, så att människor på landsbygden får ännu svårare att bo och leva där. 

Avspeglas i val
Man har ju från Miljöpartiets sida uttalat att ”man ska göra allt för att stoppa vargjakten”, och en ny utredning ser nog ministern som ett utmärkt tillfälle att stoppa en förvaltning.
Människor som på olika sätt berörs av Naturvårdsverkets agerande och beslut (eller brist på dessa), och av rovdjurens effekter, verkar inte vara så viktiga för miljöminister Åsa Romson.
Man kan bara hoppas att detta kommer att avspeglas i kommande val.

Johnny Anderson
Högsby 

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till: 
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.