onsdag 29 maj

Opinion

Debatt: ”Jägares kunskap får inte tappas bort”

Synen på Miljöpartiets inställning till jakt och viltvård är förmodligen färgad av vårt motstånd mot troféjakt och den industriella köttindustrin. Men vi är mycket mer än så, skriver Elon Wissing, landsbygds- och miljöpolitisk talesperson för Grön Ungdom.

Berätta gärna för mig om spekulation på aktiemarknaden, nya flashiga start-ups och elsparkcyklar. Men läxa inte upp mig om livet i den jaktälskande landsbygden.

Jag har sett den, jag har växt upp i den och jag älskar den. Hela min politiska gärning kommer att gå ut på att rädda den.

 

Invasiva vildsvin

Bara under 2015 orsakade vildsvin skador för jordbrukare, trafikanter och vanligt folk motsvarande mer än en miljard svenska kronor. Vildsvin är en invasiv art som skapar problem för både natur och och människor, och vi i Grön Ungdom är positiva till att regeringen under det senaste året har steppat upp arbetet mot skador och smittor orsakade av vildsvin.

Det finns dock mer att göra.

Vi vill bland annat se höjda ersättningar för skador och angrepp på fastigheter, maskiner, jordbruksmarker samt tam- och husdjur, orsakade av såväl vildsvin som rovdjur i största allmänhet.

 

Tjuvjakt är problemet

I dag drabbas alla jägare negativt av att enskilda individer – ofta från Stockholms överklass – bryter mot vapenlicenslagar, gör intrång på andras jaktmarker och skiter i att förhålla sig till jaktsäsongerna.

Låt oss därför vara tydliga: Det är tjuvjakten som är problemet, inte jakten i sig.

För att förhindra kollektiv bestraffning måste polisen och länsstyrelsen få ökade och öronmärkta resurser för att noggrannare kunna kontrollera och bestraffa tjuvjägarna.

 

Klimatsmart kött

Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet ogillar köttindustrin. Det är dock industrin, klimatutsläppen och djurplågeriet som vi har problem med.

Viltkött produceras inte i industrier, är klimatsmart och garanterar i de allra flesta fall liv och död utan lidande för djuren. Därför ställer vi oss faktiskt positiva till just viltkött.

Vi vill se förenklingar i hantering av viltkött så att fler kan ta del av det. Detta givet att livsmedelssäkerheten kan garanteras. Framför allt handlar det om att fler ska få tillgång till exempelvis vildsvinskött, men även att skapa förutsättningar för fler jaktlag att sälja vidare till exempel älg- och ripkött.

 

Jakten ska utvecklas

Jakten och viltvården har en viktig funktion i att säkra den biologiska mångfalden och upprätthålla en balans i våra svenska skogar. Frågan handlar i grund och botten om fortlevnaden av både rov- och bytesdjur i den svenska faunan, samt bekämpningen av invasiva skadedjur.

Jägares kunskap om viltvård, biologisk mångfald och den svenska naturen får inte tappas bort i en tid av ökad exploatering och urbanisering.

Svensk jakt ska utvecklas, inte avvecklas!

 

Elon Wissing

Landsbygds- och miljöpolitisk talesperson Grön Ungdom

 

 

Ungdomsförbunden om jaktpolitik

Under sju sommarveckor debatterar riksdagspartiernas ungdomsförbund jaktpolitik på Svenskjakt.se (Ung Vänster har avböjt medverkan).

Debattartiklarna från respektive ungdomsförbund publiceras följande datum:

Onsdag 29 juni: Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)

Onsdag 6 juli: Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Onsdag 13 juli: Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Onsdag 20 juli: Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)

Onsdag 27 juli: Moderata ungdomsförbundet (MUF)

Onsdag 3 augusti: Ungsvenskarna – Sverigedemokraternas ungdomsförbund

Onsdag 10 augusti: Grön Ungdom – Miljöpartiets ungdomsförbund

 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.