onsdag 24 april

Opinion

Debatt: ”Stå upp för svensk jakt”

Jakten och dess förutsättningar och reglering är en fråga för svenska folket som vi ska kunna ta ställning till efter eget tycke. Svensk jakt är en fråga för svenska medborgare och inte EU-byråkrater, skriver Diyar Cicek, förbundssekreterare i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU).

Runt om höjs röster för att förändra hur vi organiserar vår jakt i Sverige. Från miljöpartisterna i storstäder låter det som att jakt är en icke-fråga som helst av allt borde förbjudas, medan de borgerliga pratar om avregleringar som om de inte förstår vare sig vapensäkerhet eller biologisk mångfald.

Jag och SSU ser däremot ett behov av jakt, även i framtidens klimatneutrala Sverige – men också behovet av en reglerad och välorganiserad jakt som möjliggör för jakten som folkrörelse att frodas och vidareutvecklas.

 

Natur och hundar

Jakten i Sverige är nämligen detta, en folkrörelse. Det är centralt att politiken ser och erkänner jakt som ett intresse med lång tradition som delas av många i vårt land.

Helt felaktigt framställs ibland jakt som att det enbart handlar om skjutandet av djur.

Men det stämmer inte, många lockas i stället in i jakten för naturupplevelsen, för att det är lättförenligt med exempelvis ett hundintresse eller helt enkelt för gemenskapen.

 

En samhällsnytta

Men jakt är inte bara en hobby, det är också ett samhällsnyttigt verktyg vad gäller vår trafiksäkerhet, jord- och skogsnäring samt för att hålla vissa djurpopulationer på stabila nivåer.

Vad gäller licens- och skyddsjakt ifrågasätter ofta djurrättsaktivister Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas kompetens och menar att detta bör centraliseras på olika nivåer.

SSU menar att det tvärtom är centralt med lokalkännedom vad gäller sådana bedömningar – och att dessa beslut tas så nära medborgarna som möjligt.

Det är professionen på våra länsstyrelser och Naturvårdsverket som är bäst lämpad att bedöma behovet av jakt i just deras län.

 

Orimlig hållning

Samtidigt dras jakten med problem, där det under de senaste åren har varit en mängd jakthärvor som också lett till uppmärksammade rättsprocesser. Grovt jaktbrott, jakthäleri, grovt vapenbrott är bara ett axplock av de brottsrubriceringar när rovdjur fångats, plågats och torterats.

Detta visar orimligheten i borgerlighetens hållning vad gäller jaktens reglering i Sverige – liknande situationer skulle bli mångt mycket mer vanligt förekommande i ett Sverige med en alltför avreglerad jakt.

Detta är på lång sikt inte bara skadligt för vår biologiska mångfald och ekosystemet, utan också för människors syn på jakt.

 

Ansvarsfull jakt

En grundläggande förutsättning för fungerande ekosystem, och därmed för allt liv på vår planet, är att det finns en stor variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung.

Vi står inför den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia. Tre fjärdedelar av alla arter riskerar att försvinna under de närmaste århundradena och mänskligt beteende är den främsta orsaken till krisen.

För att stoppa artutrotningen krävs bland annat att skogs-, jord- och havsbruk ställs om och blir mer hållbart, men också jakten måste ses utifrån ett större perspektiv och ta ansvar.

Att i det läget förorda en mer avreglerad jakt i Sverige är inte seriöst.

 

Demokratiskt problem

Vad gäller regelsystemet för jakt i Sverige ser vi samtidigt hur Europeiska unionen strävar efter att enhetligt reglera jakten inom hela EU.

Detta är inte bara problematiskt utifrån perspektivet att lokalkännedom är centralt för att göra bedömningar om miljön på en viss plats, utan också rent demokratiskt.

Jaktens vara eller inte vara, och dess förutsättningar och reglering är en fråga för svenska folket som vi ska kunna ta ställning till efter eget tycke. Svensk jakt är en fråga för svenska medborgare och inte EU-byråkrater.

 

Ovärderlig erfarenhet

Kanske borde alla politiker ta jägarexamen? När jag för snart ett halvt decennium sedan kom i kontakt med jakten för första gången, fick jag lära mig om den svenska jaktens viktiga betydelse för den biologiska mångfalden.

Den erfarenheten har varit ovärderlig när jag och SSU ska fortsätta kämpa för att jakten ska leva vidare i landet.

Låt jakten förbli den folkrörelse den faktiskt är!

 

Diyar Cicek

Förbundssekreterare SSU

 

 

Ungdomsförbunden om jaktpolitik

Under sju sommarveckor debatterar riksdagspartiernas ungdomsförbund jaktpolitik på Svenskjakt.se (Ung Vänster har avböjt medverkan).

Debattartiklarna från respektive ungdomsförbund publiceras följande datum:

Onsdag 29 juni: Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)

Onsdag 6 juli: Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Onsdag 13 juli: Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Onsdag 20 juli: Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)

Onsdag 27 juli: Moderata ungdomsförbundet (MUF)

Onsdag 3 augusti: Ungsvenskarna – Sverigedemokraternas ungdomsförbund

Onsdag 10 augusti: Grön Ungdom – Miljöpartiets ungdomsförbund

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.