lördag 25 maj

Opinion

Debatt: ”Ge ansvar och makt tillbaka till jägarna”

Beslut i jaktfrågor ska fattas nära de som berörs. Jägareförbundets viktiga roll i viltförvaltningen behöver utvecklas, inte avvecklas. Ge ansvaret för jakten tillbaka till jägarna, skriver Linnea Andersson och Julia Algotsson, företrädare för Centerpartiets ungdomsförbund (CUF).

Seriestart: Ungdomsförbunden om jaktpolitik

Precis som skogen, engagerar jakten väldigt många i vårt land. Både jägarna själva och de som står långt ifrån har åsikter om hur jakten ska bedrivas.

När valdagen nu står för dörren är det dags ta ställning till hur vi vill att framtidens jakt ska styras. Ska statliga myndigheter ensamma bestämma eller ska besluten fattas i samverkan med jägare och skogsägare?

CUF anser att makten över jakten måste ligga nära människor som påverkas av den och där både kompetens och erfarenhet finns.

 

Vår kulturhistoria

Svensk jakt skapar stora ekonomiska och samhällsmässiga värden. Genom vård av viltstammarna i syfte att hålla viltolyckor och betesskador nere. Genom turism och de så kallade ”ringar-på-vattnet”-effekter i form av intäkter som genereras och jobbtillfällen som uppstår genom försäljning av jaktutrustning och jaktkläder.

Svensk jakt är dessutom en del av vår kulturhistoria som präglas av att leva av jorden vi står på. Ja, jakt är något som binder människor samman. Den gynnar många och har särskilt stor betydelse för landsbygden.

Trots detta verkar regeringen inte vilja tillgodose medborgarnas, eller specifikt jägarnas, behov.

 

Sorglig utveckling

I januari förra året beslutade regeringen om att förändra hur medlen i Viltvårdsfonden fördelas. Det innebär att medborgare förlorar sin demokratiska möjlighet att påverka frågan. Nu vill regeringen gå ett steg längre och ytterligare försämra genom att det allmänna uppdrag som varit Svenska Jägareförbundets sedan 1938, flyttas till Naturvårdsverket.

Det är en sorglig utveckling när mandat successivt förflyttas från folkrörelser till statlig styrning.

Vi förordar i stället en svensk modell där Jägareförbundet behåller sitt allmänna uppdrag, att åtminstone sköta delar av jakt- och viltvårdsfrågorna. Vi oroas över att regeringens beslut skapar ytterligare splittring mellan staten och jägarna.

 

Lågt förtroende

Det allmänna förtroendet för Naturvårdsverket att sköta intressefrågor om jakt är redan lågt, eftersom myndigheten gång på gång fattar beslut som är mer långtgående än direktiven från riksdag och regering.

Exempelvis insisterar Naturvårdsverket med att hålla en avsevärt högre vargstam i landet än vad riksdag och regering förespråkat, vilket drabbar både jägare och bönder på landsbygden negativt. Av den anledningen har Centerpartiet kallat Naturvårdsverket till riksdagens miljö- och jordbruksutskott denna vår, för att få en förklaring.

 

Ansvar till jägarna

Vi anser att beslut i jaktfrågor ska fattas nära jägare, och ska vara väl förankrade hos de som påverkas. Politiker och andra intressenter måste anstränga sig för att nå enighet och balans i dessa frågor, eftersom även denna pusselbit måste fungera i vårt samhälle.

Jägareförbundets viktiga roll behöver stärkas, inte inskränkas. Landets ansvarsfulla och välorganiserade jägarkår är ett utmärkt exempel på att när civilsamhället får ansvar, fungerar det alldeles utmärkt.

Politiken och regeringens uppdrag är ge förutsättningar för en långsiktig och hållbar jakt med folkligt stöd. Det är viktigt att jaktpolitiken inte fastnar i en kamp mellan slagord och statliga institutioner.

Ge ansvar och makt över jakten tillbaka till jägarna!

 

Linnea Andersson

Generalsekreterare CUF

Julia Algotsson

CUF, riksdagskandidat för Centerpartiet i Västerbotten

 

 

Ungdomsförbunden om jaktpolitik

Under sju sommarveckor debatterar riksdagspartiernas ungdomsförbund jaktpolitik på Svenskjakt.se (Ung Vänster har avböjt medverkan).

Debattartiklarna från respektive ungdomsförbund publiceras följande datum:

Onsdag 29 juni: Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)

Onsdag 6 juli: Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Onsdag 13 juli: Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Onsdag 20 juli: Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)

Onsdag 27 juli: Moderata ungdomsförbundet (MUF)

Onsdag 3 augusti: Ungsvenskarna – Sverigedemokraternas ungdomsförbund

Onsdag 10 augusti: Grön Ungdom – Miljöpartiets ungdomsförbund

 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.